KÖZLEMÉNYEK  2019. január 07.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Hó és jég eltakarítása

Tisztelt Kispesti Lakók, Társasházak, Közös Képviselők, Gondnokok!

Beköszöntött a téli időszak, szépségeivel és nehézségeivel együtt. Bár az idén még jelentősebb hómennyiség nem jelentkezett, a tél még tartogathat számunkra további meglepetéseket, havat, ónos esőt, jegesedést, ezáltal csúszós járdákat és úttestet.

A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, a letaposott hó miatt a járdák „korcsolyapályává” válhatnak, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Különösen veszélyes lehet a gyermekekre, idős emberekre és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyekre nézve. Ezért fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen.

Fontos tudni, hogy az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának vagy bérlőjének) a feladata.

Számítani lehet arra is, hogy a balesetet szenvedett járókelő polgári pert indíthat az őt ért kár megtérítése érdekében. Az egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.

Kérünk mindenkit, hogy saját lehetőségeihez mérten segítse a gyalogosjárdák járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. szerint a járdák síkosság-mentesítésére olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak környezetében levő fás szárú növények egészségét nem veszélyezteti. (Konyhasó nem használható) Az ilyen területeken a környezet védelme miatt a durva szemcséjű homok illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.

A síkosságmentesítést az alábbi jogszabályok írják elő:

Az ingatlan, az ingatlan előtti közterületi járda, és a járda és úttest közötti terület gyommentesítési és tisztán tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontja írja elő, mely szerint: „Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan -beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is- és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete/
4. Kispest rendezettségének védelme / 5.§ (1) bekezdése kimondja: Az az ingatlantulajdonos, vagy az ingatlannal más jogcímen rendelkezni jogosult, illetve köteles személy, aki
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról,
b) az ingatlanán lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingatlana kerítését nem tartja tisztán, nem gondoskodik az építménye falának, illetve az ingatlana kerítésének a tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről,
c) nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, vagy
d) nem gondoskodik a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A burkolt utak (úttestek) és Fővárosi kezelésű közjárdák megtisztítását a fővárosban és Kispesten a Fővárosi Önkormányzat megbízásából az FKF Rt. végzi.

Környezetbarát útszórósó és zeolit őrlemény kapható a nagyobb élelmiszeráruházakban és egyéb nagyáruházakban, pl. TESCO, Auchan, OBI, Praktiker, Mol és egyéb benzinkutakon.

Kérjük, hogy a fentiek értelmében mind magunk, mind lakótársaik, családtagjaik testi épsége megóvása érdekében az ingatlanok előtti járdákon, közlekedőutakon végezzék el a szükséges hó- és síkosságmentesítést.

Zöldprogram Iroda 

ho-jeg


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.