HÍREK  2017. augusztus 10.      863
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Rendkívüli testületi ülés az Ady iskoláról

Többek között az Ady iskola épületének egyházi bérbeadásának feltételeiről, települési támogatásokról, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéhez érkezett észrevételek elfogadásáról döntöttek a kispesti képviselők a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen.

A képre kattintva galéria nyílik. (8 kép)

A testületi ülés elején a képviselők néma felállással emlékeztek a július végén elhunyt kispesti díszpolgárra, dr. Sebestyén Péterre.

Hosszas vita után elfogadta a képviselő-testület a Kispesti Ady Endre Általános Iskola fenntartói jogának a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség részére történő átadásához kapcsolódó önkormányzati bérleti szerződést. E szerint ha az egyházközség ezt elfogadja, akkor az önkormányzat az ingóságok használatát a szerződés 5 éves időtartama alatt térítésmentesen, míg az ingatlanrészt a használati jogviszony első évében, 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között térítésmentesen, az első évet követő években pedig kedvezményes bérleti díj (legfeljebb és áfamentesen 1 millió forint/hó) ellenében biztosítja az egyház részére. A bérleti díj megállapításáról minden év július 31-ig dönt majd a képviselő-testület.

A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester elmondta: bár az illetékes minisztérium késve, így jogszabályellenesen hozott döntést a Kispesti Ady Endre Általános Iskola egyházi működtetésbe adásáról, ám tekintettel a közelgő tanévkezdetre, illetve tiszteletben tartva azt, hogy az iskola közössége jelentős mértékben támogatta az elképzelést, a képviselő-testület is igyekezett olyan kedvezményes és méltányos szerződést ajánlani, ami védi a kispestiek érdekeit, de nem babrál ki az egyházzal és az iskolával sem. A kispesti gyerekek és az itt tanító pedagógusok érdekeit szem előtt tartó szerződést kínálunk az egyháznak az Ady iskola épületének használatára – hangsúlyozta a polgármester. Az ingatlan jelenlegi értékének megfelelő bérleti díj akár havi ötmillió forint is lehetne, ezzel szemben ajánlott mérsékelt és méltányos díjat az önkormányzat. Gajda Péter a vitában elmondta azt is, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban 180 millió forintot költött az intézmény felújítására (iskolaudvar, tetőtér, külső homlokzat, vizesblokkok), és jó állapotban, de „fájó szívvel” adja át az épületet az egyháznak.

Ennek ellenére a vitában hozzászóló Harkai Csaba lelkipásztor szerint „az iskola átadásának ügye politikai üggyé vált”, úgy tűnik, az önkormányzat akadályokat görget az egyház elé. A polgármester a lelkipásztor ezen megjegyzését határozottan visszautasította, hiszen az önkormányzat eddig is együttműködő volt a református egyház helyi képviselőivel, támogatta a kispestiek érdekében végzett munkájukat, elképzeléseiket – utalt a református óvoda nyitására a városvezető.

Lazányi Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) az ülésen arra tett javaslatot, hogy a bérleti szerződés 5 év helyett 25 évre szóljon, mert az adna garanciákat az egyháznak a hosszú távú működtetésre, fejlesztésre. Javaslatát magasabb és helyi jogszabályokba ütközés miatt a testület elutasította.

Fekete László képviselő (MSZP-DK-Együtt-PM) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás felelősségéről beszélt, ami ebben az ügyben is nyomon követhető, és utalt arra, hogy az ajánlatban szereplő bérleti díj is esetleges, hiszen minden évben újratárgyalásra kerül.

A hosszú vita után a képviselő-testület többsége a bérleti díjra vonatkozó javaslatot elfogadta, ám az a testületi ülésen nem derült ki, hogy az egyház ezen feltételek mellett is vállalja-e az iskola működtetését. Ha nem, akkor a fenntartás továbbra is a Külső-pesti Tankerület feladata marad.

A képviselő-testület döntött arról, hogy hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és a Külső-pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola udvarfelújításának finanszírozásához a legkedvezőbb árajánlatban foglalt összeg – de legfeljebb az iskolatámogatási alapból biztosított összegen felül 3,5 millió forint – erejéig. A testület a felújítás térítésmentes elvégzésével a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetet (VAMŰSZ) bízta meg. A Külső-pesti Tankerületi Központ 500 ezer forint erejéig vállalt kötelezettséget erre a célra, míg az Erkel iskola alapítványa, A Műveltség Gyarapításáért Alapítvány egymillió forinttal járul hozzá az udvar felújításához.

A képviselők elfogadták a Településfejlesztési Koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetési dokumentációjához érkezett észrevételekre adott válaszokat, és felhatalmazták a polgármestert, hogy az azok alapján kiegészített dokumentációt az állami főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldje. A testület egyetértett a Településképi Arculati Kézikönyvhöz, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez érkezett, a partnerek és az államigazgatási szervek által felvetett észrevételekre adott válaszokkal is, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a kézikönyvet és a rendelettervezetet végleges formájában kidolgoztassa. Elfogadta a testület az Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat tervezetének véleményezési eljárásában érkezett észrevételeket, és döntés született a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat jogharmonizációjáról a településképi rendelettel összefüggésben, a véleményezésre kiküldendő tervezet elfogadásáról. A képviselők elfogadták a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát és a Puskás Ferenc Alapítvány 2017. évi támogatási szerződését is.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum