HÍREK  2018. február 22.      1,854
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Stabilitást biztosít a 2018-as költségvetés

A 2018-as költségvetés, több rendeletmódosítás, valamint a Pannónia iskola tetőtér-beépítése is szerepelt a mai testületi ülés napirendjén.

A képre kattintva galéria nyílik. (6 kép)

Elfogadta a 2018. évi költségvetést a képviselő-testület. Az előterjesztéshez írt polgármesteri preambulum vázolja a takarékos és költséghatékony gazdálkodás történetét 2006-tól. Kiderül belőle, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2018-as is egyensúlyra törekvő, stabil költségvetés. A takarékos gazdálkodás mellett idén is lesz forrás a kerület kiegyensúlyozott működtetésére, az intézmények színvonalas fenntartására és azokra a fejlesztésekre, melyeket a polgármesteri program alapján erre az évre ütemezett az önkormányzat. Tartalmazza büdzsé a köztisztviselők és a közalkalmazottak további bérfejlesztését, jelentős anyagi forrást biztosít egészségügyi fejlesztésre, a közterületek gondos karbantartására, valamint a Kispesti Rendészeti Központ működésére, a Kispesti Térfigyelő Program bővítésére, illetve a társszervek, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a polgárőrség támogatására. 2018-ban is központi támogatás nélkül, alapvetően saját forrásból biztosítja a szociális területen vállalt feladatait a kerület: összességében közel egymilliárd forintot fordít a települési támogatásokra, a szakterület intézményeinek működtetésére, üzemeltetésére. A kerület tulajdonában lévő oktatási intézmények működési színvonalát idén is meg kívánja őrizni az önkormányzat: 2018-ban több közel 3 milliárd forintot költ a kispesti bölcsődék, óvodák működtetésére és a tavalyi évben elkezdett programhoz hasonlóan tovább támogatja a kerületi iskolák szakmai munkáját is. Az intézményfejlesztési program további 500 millió forintot biztosít a kispesti óvodák, bölcsődék, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére. A Kispesti Zöldprogram keretében idén is folytatódik a közterületek fejlesztése, a kerület rendezése. Elindulhatnak olyan beruházások, mint a wekerlei kispiac rekonstrukciója, a kerékpárút-hálózat fejlesztése, a lakótelepi parkrekonstrukciók, folytatódhat a Városház tér fejlesztése, a kerületi út- és járdahálózat további rendbetétele. Arra törekszik az önkormányzat, hogy megteremtse a nyugodt és kiegyensúlyozott fejlődés kereteit az itt élő családok és az itt tevékenykedő vállalkozások számára. Ezt a célt tükrözi a 2018-as büdzsé is. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 11 606 689 000 forint bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg.

Módosította a testület az építmény- és telekadóról, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások béréről, a közterületek használatáról, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendeleteket.

Módosították a képviselők a Kispesti Uszoda alapító okiratát, a létesítmény alaptevékenységének bővítése miatt. Ez a sportpályák működtetését érinti, a mini műfüves focipálya helyett a strandfocipálya szerepel az alapító okiratban, továbbá kiegészül az egyéb sportpályákkal. Új alaptevékenységként a kisgyermek- és babaúszás megszervezése, valamint az uszoda büféjének üzemeltetése, hasznosítása, az úszással, sportolással, a létesítménnyel és a kerülettel kapcsolatos használati és ajándéktárgyak értékesítése is megjelenik az okiratban.

Módosult a Polgármesteri Hivatal alapító okirata is: a hatékonyabb munkavégzés érdekében a Humánszolgáltatási Csoport beköltözött a Városháza épületébe, ezért az Ady Endre út 7. alatti ingatlan, mint a Polgármesteri Hivatal telephelye megszűnt.

Megválasztotta a testület a választások lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.

Megállapodást köt az önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer, valamint a kerület területén elhelyezett rendszámfelismerő kamerák rendőrségi működtetésének finanszírozására. Gajda Péter polgármester annyit mondott a napirend kapcsán, hogy közös munkával magas színvonalon működik a rendszer.

A Kispesti Egészségügyi Intézettel is megállapodást köt az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, amelynek tárgya a szakrendelő aulájának felújítása. Az önkormányzati fenntartású intézet a megállapodással a hivatal közreműködését veszi igénybe a felújítással kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátásához.

Kedvezményes áron (havi bérleti díj 6 600,- Ft + rezsi) adja bérbe 2019-ig az önkormányzat az Ady Endre út 138. alatti 17,8 négyzetméteres nem lakáscélú helyiséget a Kijárat Egyesületnek, amely 2014 óta bérli azt. A nonprofit egyesület közhasznú tevékenységet folytat: a szociálisan rászoruló embereknek nyújt segítséget, többek között érdekérvényesítő szerep átvállalással, hivatali ügyek intézésével, gyűjtésszervezéssel, valamint egyéni gondozással. A Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete is kedvezményesen (havi bérleti díj 48.139,- Ft + rezsi) veheti bérbe 5 évre az Üllői út 243. (Széchenyi u. 1 .) alatti 83 négyzetméteres nem lakáscélú helyiséget, amelyet 2008 óta bérel. Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, mindkét szervezet a hajléktalan-ellátásban vállal az önkormányzat számára is kiemelt közfeladatot.

Indulhat idén a Pannónia iskola tetőtér-beépítése. Az önkormányzat 2015 óta tervezi a munkát, amelynek összköltsége nettó 80 millió forint lesz az előzetes számítások, költségbecslés alapján. A beruházás során 6 tantermet, 2-2 mosdót és tárolót, illetve folyosót alakítanak ki födémerősítéssel, a tetőtér 20 cm vastag hőszigetelést kap, új ablakokat szerelnek be. Több mint 600 négyzetméternyi gipszkarton válaszfalat építenek be, 1100 négyzetméteren a mennyezetet gipszkartonozzák, a padlóburkolás 250 négyzetmétert, a parkettázás 370 négyzetmétert, a diszperzit festés több mint 2000 négyzetmétert érint.

Elfogadta a testület a Kispesti Mese-Vár Óvoda, a Kispesti Szivárvány Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda vezetőinek öt éves beszámolóját. Engedélyezte a Kispesti Tarka-barka Óvodában +1 gondozónői álláshely, a Kispesti Arany Óvodában fél kertész álláshely, a Kispesti Bóbita Óvodában +1 gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítését, míg a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában fél, a Kispesti Gyöngykagyló Óvodában egy technikai álláshellyel csökkentette a létszámot.

A DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány, a Gyermekzsivaj Alapítvány a kispesti hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért, a Gyöngyvirág Kórusalapítvány, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Alapítvány és a Napkelte Gyermek Alapítvány pályázati támogatásának elszámolásáról szóló beszámolókat is elfogadták a képviselők.

Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót. E szerint a hivatal tavaly is fokozott figyelmet fordított a lakosság ügyeinek színvonalas intézésére, a hatósági és önkormányzati feladatok ellátása során a jogszabályok betartására, amit nehezített a jogszabályi környezet állandó változása. Az év során 146 351 darab ügyiratban intézkedtek a hivatalban, az elsőfokú közigazgatási határozatok tekintetében 7 esetben, végzések vonatkozásában 1 esetben éltek az ügyfelek fellebbezéssel. A képviselő-testület 10 ülésének előkészítését látták el, a testület 248 napirendi pontot tárgyalt meg, 509 határozatot hozott. A döntéseknek megfelelő intézkedéseket, az előírt feladatokat végrehajtotta a hivatal. A képviselő-testület 2017-ben 45 rendeletet alkotott. A képviselő-testület 8 bizottsága összesen 83 ülést tartott, 1633 határozatot hozott. Kiemelt terület volt a munkatársak továbbképzése, a jelentős jogszabályi változásokra tekintettel 93 fő vett részt különböző szakmai konferencián, rendezvényen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében megvalósuló kötelező köztisztviselői továbbképzési programban a kollégák teljesítették 2017. évi vállalásaikat és december 31-ig letették a vizsgákat. A képviselő-testület határozatban köszönte meg a hivatali dolgozók munkáját.

Javaslatot nyújtott be a Fidesz-KDNP frakció csatlakozásra a ,,Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”elnevezésű felhíváshoz. A testület Gajda Péter polgármester
módosító indítványát fogadta el: „Budapest Főváros XIX. kerület Kispest képviselő-testülete meg kívánja védeni Magyarország, ezen belül Kispest és a kispesti emberek biztonságát. Kispest képviselő-testülete elutasítja, hogy Kispesten bevándorlásszervező irodák működhessenek. Egyben a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a bevándorlásszervező szervezetek ellen.
A további pontos tájékozódás érdekében a képviselő- testület felkéri az előterjesztés benyújtóit, hogy kiegészítve indítványukat, a Magyarország Kormányának rendelkezésére álló „Soros-terv” egy, a kormány által hitelesített példányát a képviselő-testület tagjai számára írásban eljuttatni szíveskedjenek, egyben nevezzék meg azokat a szervezeteket, amelyek bevándorlásszervező irodát kívánnak nyitni Kispesten és nyújtsák be az ezt alátámasztó dokumentumokat a következő testületi ülés időpontjáig. A képviselő-testület felkéri továbbá a fejlesztéspolitikai tanácsnokot, hogy a migráció és egyéb biztonsági kihívások hatékony kezelése érdekében a Kispesti Rendészeti Központ fejlesztésére 250 millió forint támogatást Magyarország Kormányánál kezdeményezni szíveskedjen.
Felelős: Dódity Gabriella, Szathury Kolos, Lazányi Ferenc, Ékes Gábor.”

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.