HÍREK  2018. április 26.      1,166
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Idősügyi tanács alakul Kispesten

Pályázatok beadásáról, alapítványok támogatásáról és a Kispesti Idősügyi Tanács létrehozásáról is döntött mai ülésén a képviselő-testület.

A képre kattintva galéria nyílik. (11 kép)

Az ülés kezdetén köszönte meg a bizalmat Kispest két régi-új országgyűlési képviselője, Burány Sándor és Dr. Hiller István. A testület jó munkát kívánt a két honatyának a további munkához.

A zárt ülést követően a rendőrkapitányság, majd a katasztrófavédelem, valamint a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2017. évi munkájáról szóló beszámolókat fogadták el a képviselők. Plánk Róbert rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat támogatását, mint mondta, Kispest és a kapitányság is büszke lehet az eredményre: a kerület az egyik legbiztonságosabb Budapesten, 2017-ben csökkent a bűncselekmények száma, javultak a felderítési mutatók, nőtt a rendőri jelenlét a közterületeken.

Új rendeletet alkotott a testület az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról, a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, illetve módosította az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló rendeletet.

Nem értett egyet a testület Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi felhívásával. A felhívás a törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakaszának része, amely az önkormányzat a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (111.29.) önkormányzati rendelet 41/2017 (Xll.l2.) rendelettel végrehajtott módosításának tartalmi elemeit vizsgálja és annak jogszabálysértő tartalmát állapítja meg. Mint hozzászólásában Gajda Péter polgármester (MSZP) elmondta, a kampányplakátokat is érintő plakátrendeletről van szó, amely, mint fogalmazott, helyes és nem sért jogszabályt. Hangsúlyozta, nem engedjük, hogy gyűlöletkeltő tartalmak jelenjenek meg Kispesten. A Fidesz-KDNP-frakció szerint törvénysértő a rendelet, a polgármester szerint viszont, ha mégis jogszabályt sért, majd azt a bíróság mondja ki. Hozzátette, szeretné, ha Kispest a nyugalom és a béke szigete lenne.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum módosított Integrált Szakmai Programját, illetve Szervezeti és Müködési Szabályzatát. A változást az indokolta, hogy a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) 2018-ban három lakással bővül, a CSÁO-ban plusz 1 fővel indokolt növelni a létszámot, mert csak így oldható meg biztonságosan mind két telephely szakmai tevékenysége.

Támogatta a testület négy közoktatási intézmény átszervezését:

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola vonós és akkordikus (gitár) szakokkal és egy új telephellyel (1194 Budapest, Kisviola utca 44.) bővül. A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban német nemzetiségi oktatást vezetnek be évfolyamonként fél osztályban. A Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola alapdokumentumában szerepeljen, hogy évfolyamonként egy osztályban van nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás. A Kispesti Kós Károly Általános Iskolában 490-ről 510 főre nő a felvehető maximális létszám.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót.

Elfogadta a testület a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2017. évi beszámolóját és 2018. évi üzleti tervét. A képviselők döntése értelmében az önkormányzat új együttműködési megállapodást köt a kft.-vel. Az új együttműködés keretében adott projektekre vonatkozóan eseti megbízólevéllel bízza meg az önkormányzat a Kispest Kft.-t az adott beruházás lebonyolítására. A kft. megbízást is kapott a Kispesti Szivárvány Óvoda energetikai felújításával kapcsolatos pályázat, valamint ,,A wekerlei kispiac felújítása" című Tér_Köz pályázat projektmenedzseri teendőinek ellátására.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a 2016-ban megalkotott Fenntartható Energia Akcióterv (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) kötelező felülvizsgálatára, írásos visszajelentés elkészíttetésére és annak megküldésére a Polgármesterek Szövetsége részére, valamint a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (Sustanaible Energy and Climate Action Plan - SECAP) elkészíttetésére. (A Polgármesterek Szövetségét (Covenant of Mayors) az Európai Bizottság hozta létre 2008-ban. A helyi és regionális önkormányzatok önkéntes kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítása iránt saját közigazgatási területükön. Kispest Önkormányzata 2015 szeptemberében csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez vállalva ezzel a 2020-ra kitüzött 20 %-os emisszió-csökkentést. Vállalta továbbá, hogy egy éven belül SEAP-ot készít, amely az energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza a fenti cél elérésének érdekében. 2016-ban a megszületett Kispest Fenntartható Energia Akcióterve. A program teljesítését kétévente szükséges felülvizsgálni, és erről írásos beszámolót küldeni a Polgármesterek Szövetsége felé. Ennek soron következő határideje 2018. december 31. Szintén ebben az évben válik esedékessé a SECAP készíttetése. A Klímaakcióterv célja, hogy a rámutatni a klímaváltozással következtében már kialakult problémákra, ezekre megoldást keresni, találni. Célja továbbá, hogy a lakossági klímatudatos magatartás kialakítása útján mérsékelni lehessen a kerületben az energiafogyasztást és az abból eredő CO²-kibocsátás nagyságát.

Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében sok esetben előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik energiastratégiával. A SECAP alapul szolgálhat például az ELENA (European Local Energy Assistance) támogatás igénybevételéhez. Az akcióterv elkészítése során összegyüjtött és rendszerezett adatok más pályázatok esetében jelentenek könnyebb és gyorsabb adatszolgáltatást a pályázni kívánó költségvetési szervnek. A Kohéziós és Strukturális Alapokból nyújtott támogatások lehívása során a 2014-2020-as programozási időszakban szintén előnnyel indulhatnak azon önkormányzatok, melyek kidolgozott SECAP akciótervvel rendelkeznek, bizonyos közvetlen EU-s pályázati források pedig csak ennek megléte esetén érhetőek el.

Ehhez kapcsolódóan pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című, KEHOP-1 .2.1 . kódszámú pályázati felhívásra.

Arról is döntött a testület, hogy a Székelyország Tündérkertje Egyesület által bérbevett Szabó Ervin u. 39-41. szám alatti ingatlanokon az egyesület részére vásárok rendezéséhez szükséges területhasználati hozzájárulást – a bérleti jogviszony fennállása alatt – kereskedelmi tevékenysége végzéséhez megadja.

Alapítványok pályázati támogatásáról is határoztak a képviselők: civil szervezetek működési támogatására, nyári táborozás támogatására, valamint egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenység támogatására 16 alapítvány 28 pályázatot nyújtott be. Ezeken kívül egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, 200 ezer forintot szavazott meg a testület az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak, 2 millió forintot a Kispesti Tudásház Közalapítványnak, illetve – a tavalyi évről szóló beszámoló elfogadása után – 4 millió forintot a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványnak. A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 10 millió forint támogatást kapott.

Kispesti Idősügyi Tanács alakul. Erről az 1712/2014. (Xll.5.) számú Kormányhatározat rendelkezik, amely a kormány mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő, a feladatok meghatározott körét koordináló testület. A kormányhatározat szerint az Idősek Tanácsa főbb feladatai a következők: véleményezi az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő és az általa kiemelten kezelt más kormányzati döntések és – az önkormányzati rendeletek tervezetének kivételével – jogszabályok tervezetét, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet kormányzati intézkedésekre, és közvetíti az idősödő emberek, valamint a vallási közösségek és a civil szervezetek javaslatait. Vinczek György alpolgármester (MSZP-DK-Együtt-PM) hozzászólásában elmondta, új konzultációs testület jön létre Kispesten, amelynek szeptember 30-ig kell összeülnie, Akkor működik jól, ha minél szélesebb körben fogad be civil szervezeteket – fogalmazott.

Elfogadta a testület a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 2017. október 1. és 2018. március 31. közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót. Ebből kiderült, 149 esetben intézkedtek:
- 67 kutya jutott haza segítségükkel,
- 14 esetben tartottak helyszíni ellenőrzést a tartási körülmények miatt,
- 36 egyéb esetben intézkedtek,
- 32 állat (26 kutya, 4 macska, 1 galamb, 1 tengerimalac) került gondozásukba.

Pályázatot nyújt be május 3-ig az önkormányzat a Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című felhívására, belterületi utak, járdák felújítására. Siker esetén 50 millió forint nyerhető el, ötvenszázalékos önrész mellett. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda a Báthory 700 méteres szakaszán az útburkolat kopórétegének cseréjét, a Petúr utca részleges utcarekonstrukcióját (az Ady Endre út és a Hársfavirág tér között), valamint a Madách utca teljes utcarekonstrukcióját (az Álmos utca és a Baross utca között) javasolta a pályázati forrásból.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.