HÍREK  2018. szeptember 19.      716
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Fővárosi kezelésbe kerül a Vak Bottyán utca

A Bursa felsőoktatási ösztöndíjról, közétkeztetést érintő kérdésekről, sportcsarnok-építési hozzájárulásról és a Vak Bottyán utca egy szakaszának fővárosi kezelésbe adásáról is döntöttek ma a képviselők.

A képre kattintva galéria nyílik. (7 kép)

A zárt ülést követően a 2018 évi költségvetésről, a talajterhelési díjról, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól, a partnerségi egyeztetés szabályairól, a korlátozott behajtási övezetekről, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeleteket módosították a képviselők.

A talajterhelési díjról szóló módosított rendelet a díj fizetése alól mentesülő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján adott szociális ellátásban részesülő személyek körét bővíti ki azokkal, akikre a talajterhelési díj aránytalanul nagy terhet ró. Ugyanis 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjának a mértéke 120 Ft-ról 1200 Ft-ra emelkedett, ez az emelkedés évek óta aránytalan terhet ró az idős, betegségben szenvedő, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő kispestiek számára.

A járművek ,,Mindkét irányból behajtani tilos - Kivéve engedéllyel" jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtásához szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló rendelet módosítását lakossági észrevételek indokolták: a módosított rendelet kibővíti azok körét, akik behajthatnak a lezárt területre.

Módosult a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata és Integrált Szakmai Programja. A kerület lakosságának elöregedése és az ehhez kapcsolódó ellátotti igények számának emelkedése indokolttá tette a házi segítségnyújtásban ellátható személyek számának megemelését 252 főről 262 főre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek száma is módosult 200 készülékről 220-ra. A demens személyek nappali ellátása teljes egészében átkerült az Ady Endre úti Lila Akác szakmai egységbe.

Nem ért egyet a képviselő-testület a fővárosi kormányhivatal ismételt törvényességi felhívást kezdeményező levelével, amely a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet tavalyi módosítására vonatkozik. A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester (MSZP) elmondta, a kormányhivatal vitatja a rendelet jogszerűségét, azóta nem alkalmazza az önkormányzat. Hozzátette, a rendelet arról szól, hogy az önkormányzat nem akar gyűlöletkeltésre alkalmas plakátokat Kispesten. „Megvárjuk a bíróság határozatát, azt betartjuk, addig úgy tekintünk a rendeletre, hogy az megfelel a jogszabályoknak” – fogalmazott.

Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy 2019-ben az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat bevezesse a Kispesti Önkormányzat helyett, és az a forrásmegosztás részét képezze.

A képviselő-testület elfogadta a Lehel utca – Vak Bottyán utca - Derkovits Gyula utca - Wesselényi utca - Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca - Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B) - Hunyadi utca - Üllői út által határolt (Városközpont) területre készített Kerületi Építési Szabályzat és szabályozási terv dokumentációjához érkezett észrevételekre adott válaszokat, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az azok alapján kiegészített dokumentációt az állami főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldje.

Döntöttek a képviselők a Vak Bottyán utcának a 163199 hrsz.-ú és a 163202 hrsz.-ú ingatlanokkal közös telekhatártól a Lehel utcáig tartó szakaszán az útpálya közútkezelési és üzemeltetési feladatát januártól átadják a Fővárosi Önkormányzatnak. A polgármester arról beszélt az ott élőket érintő napirend kapcsán, hogy ez megoldás lehet a kátyúzásra, és ha évek múlva véget ér a metrófelújítás, az út teljes korszerűsítésére is sor kerülhet.

Elfogadta a testület a Magyar Futball Akadémia Alapítvány tavalyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót és az akadémia idei évi 10 millió forintos támogatását. Lázár Tamás (Jobbik) gratulált az akadémiának a remek munkáért, de hozzátette, amíg az állam kiemelten támogatja a fociakadémiákat, ez nem feladata az önkormányzatnak.

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adott a testület a Reménység Katolikus Általános Iskola tornatermének felújításához. Az iskola a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának pályázatán vesz részt.

Az önkormányzat idén is csatlakozott a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára rendszeres anyagi segítséget nyújtó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, és a támogatás pénzügyi fedezetére 6 millió forintot tervez be a 2019. évi költségvetésbe.

Elfogadták a képviselők az Étkezési Bizottság első féléves munkájáról szóló beszámolót. Vinczek György alpolgármester (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), a bizottság vezetője elmondta, a közétkeztetést biztosító Pensio Kft. munkaerő-problémáival magyarázható a minőség változása. Szeptembertől a Puskás iskola konyhája látja el többségében a kerületet, de kőbányai konyha is beszállít. Megoszlanak a vélemények arról, hogy megfelelő-e az ételek minősége. Ferenczi István (LMP) szerint már a kezdetektől vannak problémák a szolgáltatással. Lázár Tamás azt mondta, meg kell vizsgálni, hogyan lehet felbontani a szerződést, amelyből még 4 év van hátra. A testület végül támogatta a polgármester javaslatát: az aljegyző vizsgálja meg a szerződés felbontásának lehetőségét és annak következményeit, és erről tegyen jelentést a következő testületi ülésre.

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta kézilabdacsarnok és a hozzá kapcsolódó parkolók építéséhez a KAC-mögött és a mellette lévő területen. A csarnokot az önkormányzat által készített tervek alapján a Magyar Kézilabda Szövetség engedélyével a Kispesti Női Kézilabda Klub építtetné TAO pénzből.

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.