HÍREK  2018. december 03.      964
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Maratoni testületi ülés és közmeghallgatás

Elfogadta Kispest Sportkoncepcióját, a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet, három új rendeletet alkotott, hetet módosított idei utolsó, mintegy 4,5 órás ülésén a képviselő-testület hétfőn. Az ülést közmeghallgatás követte.

A képre kattintva galéria nyílik. (15 kép)

Napirend előtt egyperces néma felállással adóztak a képviselők a korábbi képviselő Bakos Tibor emlékének, aki szombaton hunyt el.

Zárt ülésen döntött a testület a Kispesti Egészségügyi Intézet intézményvezetői pályázatáról: 2019. február 1-jétől öt évig az eddigi orvos-igazgató, Dr. Kumin Marianna vezeti főigazgatóként a szakrendelőt. Nyílt ülésen arról is döntés született, hogy az intézmény gazdasági igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki az önkormányzat.

A zárt ülést követően módosították a képviselők az önkormányzat vagyonáról, a lakások bérbeadásáról és béréről, a behajtási övezetekről, a versenyeztetési eljárásról, a településkép védelméről, a települési támogatásról és a szociális szolgáltatásokról szóló rendeleteket. Új rendeletet fogadtak el a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról, a Városközpont építési szabályzatáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről.

Folyószámla-hitelkeret biztosításáról is döntött a testület. Az előterjesztés szerint „A 2019. évi költségvetési évben a kiadási kötelezettségek folyamatos teljesítéséhez tervezzük a folyószámla-hitel igénybevételét likviditási okokból, a bevételek ciklikus érkezése és a pályázatok önrészének finanszírozása, illetve a pályázatok előfinanszírozása kapcsán is szükség van hitel igénybevételére.” A döntés szerint az önkormányzat 650 millió forint folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt-től 2019. január 2-ától 2019. december 31-ig.

Elfogadták a képviselők a visszajelentést Kispest Fenntartható Energia Akciótervéről (SEAP), valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervéről (SECAP). Mint az előterjesztésben is olvasható, az önkormányzat „2015 szeptemberében csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez. A csatlakozással járó önkormányzati vállalásként szerepelt - többek között - hogy a csatlakozástól számított egy éven belül Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) benyújtásra kerüljön a Polgármesterek Szövetsége által elvárt formátumban. A csatlakozással egyúttal vállalást tettünk az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás-csökkentés teljesítésére. 2016-ban megszületett Kispest Fenntartható Energia Akcióterve, melyet feltöltöttünk a Polgármesterek Szövetségének honlapjára. A célkitűzések teljesítését kétévente szükséges felülvizsgálnunk, és erről írásos beszámolót küldenünk a Polgármesterek Szövetsége felé. A felülvizsgálat készítése 201 8-ban esedékessé vált. Miután az Önkormányzatnak a Szövetség tagjaként 2030. évig 40%-os emisszió-csökkentésre kell kötelezettséget vállalnia, így egy hosszú távú akcióterv kidolgozása is szükségessé vált. A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) a klimaadaptációs megoldásokkal integráltan fogalmaz meg hosszú távú energetikai javaslatokat, melyek segítségével a kitűzött célok könnyebben elérhetők.”

Elfogadta a testület Kispest Sportkoncepcióját, amelynek legfontosabb elemeként a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó Kispesti Sportközpont a Katona József utca Önkormányzati Sporttelep és a Zoltán utcai Wekerlei Sporttelep üzemeltetése mellett január 1-jétől átveszi a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda sporttal kapcsolatos feladatköreit, valamint a Közpark Nonprofit Kft. közterületi sportpályákkal kapcsolatos feladatköreit, illetve a feladatkörökhöz rendelt költségvetési előirányzatokat. A kerületi sportlétesítmények karbantartása, a sportrendezvények anyagi, technikai és személyi feltételeinek egységes kezelése, a sporttal kapcsolatos testületi és bizottsági döntések előkészítése így egyetlen szervezet keretei között valósulhat meg.

Elfogadta a testület az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., valamint a MID Alpha Real Invest Ingatlanforgalmazó Kft. 5-5 millió forint összegű közérdekű kötelezettségvállalását közterületek fejlesztéséhez.

Kétoldalú szándéknyilatkozatot ír alá az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a cég kezelésében lévő Kút-tói erdő parkerdővé alakításával kapcsolatban, és a 2019. évi költségvetésben 20 millió forintot különít el a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatására. A nyilatkozat szerint az „erdőterületen lévő akác faállomány a biológiai vágásérettségi korát elérte, előrehaladott a faállomány műszaki egészségi leromlása, melynek okán az elöregedett fák kitermelése szükséges. A faállomány előrehaladott kora, leromlott egészségi állapota okán az erdő természetes úton nem újítható fel. A Pilisi Parkerdő Zrt. vállalja, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás fejében a kivágott faállomány helyén, az erdőterv rendeletben előírt, a normál gazdálkodás kereteit meghaladóan parkerdőt alakít ki hozzávetőlegesen a következő műszaki tartalommal: fatelepítés erdészeti illetve parkfa méretű szaporítóanyaggal (12200 m2 és 3000 m2-nyiterületen), cserjék telepítése (1000 m2-en), gyepesítés (kb. 30 000m2-en).A Pilisi Parkerdő tervezi továbbá parkberendezések (rönkfa pad-asztal garnitúra, játszótéri eszköz) kutyafuttató akadálypálya, sportolásra alkalmas terület valamint pihenő- és játszótér kialakítását.” A napirend vitájában Ferenczi István (LMP) arra figyelmeztetett, hogy a faállomány zaj- és porfogó, klimatizáló hatása van. Gajda Péter polgármester (MSZP) elmondta, a szándéknyilatkozat arról szól, hogy ne legyen tarvágás, az önkormányzat szeretné megerősíteni a szerződéssel, hogy korszerű, parkosított erdőterület. Kispest legnagyobb közhasználatú parkja alakulhat ki ott – tette hozzá. Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) arról tájékoztatta a testületet, hogy a lakók érdekében a gyorsforgalmi út mentén meghagyják az idős fákat.

Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg a testület a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek.

A „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” elnevezésű hajléktalanok ellátását végző szervezet munkáját 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

A Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetének 1.3 millió forint támogatást szavazott meg a testület az Ady Endre úti hajléktalanok nappali melegedőjének fejlesztésére.

A képre kattintva galéria nyílik. (12 kép)

A Közmeghallgatás bevezetőjében Gajda Péter a Polgármesteri Programban ígért idei fejlesztésekről beszélt dióhéjban, említette többek között, hogy az intézmény-felújítási program keretében az önkormányzat mintegy 500 millió forintot fordított az óvodák, bölcsődék és iskolák korszerűsítésére, a Családok Átmeneti Otthonában három új lakással segítette a lakhatási problémákkal küszködő kispestieket, ugyanezen célból bérlakásokat újíttatott fel, akadálymentes kisbuszt vásárolt a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat részére, hogy az idős, mozgáskorlátozott gondozottak könnyebben igénybe vehessék az intézmény programjait, szolgáltatásait. Mint mondta, az önkormányzat jövőre is szeretné folytatni a programot.  

A közterületi térfigyelő kamerák „örökbefogadásával” kapcsolatos kérdésre Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője válaszolt, elmondta, a lakók kezdeményezésére és anyagi hozzájárulássukkal az új kamerák beköthetők a Kispesti rendészeti Központhoz, egyelőre ennek jogszabályi kereteit vizsgálják.

A wekerletelepi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban elmondta, a Fővárosi Csatornázási Művek álláspontja szerint új elvezető nem köthető rá a meglévő hálózatra. Egyelőre szikkasztó árkokkal próbálják megoldani a problémát, ám nem tudni, hová folyik el a víz.

A Határ út forgalmával és a Pest és Buda déli részét összekötő új Duna-híd (Galvani híd) és a hídról Pest felé vezető útvonal Wekerletelep mellett elhaladó szakaszát érintő kérdésekre a polgármester válaszolt. Elmondta, az önkormányzat igazságügyi szakértői véleményt kért a Határ út mentén élőket érő zaj- és porterhelés miatt. A dokumentum megállapította, hogy a tervezett út kettévágja az erdősávot, megnehezíti az ott lakók életét. Az önkormányzat 2017-ben kéreg alatti útelvezetést javasolt, a Határ út szervizúttá alakításával. A beruházó NIF Zrt. októberi levele szerint a beruházás leállt. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak az a hivatalos álláspontja, hogy nem támogat olyan megoldást, amely jelentős környezeti kárt okoz. Mindent megteszünk azért, hogy hatékonyan képviseljük az itt élők érdekeit – tette hozzá.

Egy Wesselényi utcai lakó érdeklődésére a Kispesti Uszoda kertjében létesítendő sportcsarnokról, azt válaszolta a polgármester, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adta a projekt megvalósításához, az önkormányzat egyeztetni fog az ott élőkkel, hogy megfelelő legyen számukra a létesítményy és megszűnjön a lakókat zavaró por és zaj.

Somlói Judit, a Wekerlei Társaskör elnöke a Kós Károly téren működő Mátrix Oktatási Központ okozta szabálytalan parkolásra és a zsúfoltságra hívta fel a figyelmet. Gajda Péter elmondta, a szabálytalan parkolás megakadályozása a rendőrség és a Kispesti Rendészeti Központ feladata. A zsúfoltság csökkentése érdekében azon dolgozik az önkormányzat, hogy az egész kerületre vonatkozóan szülessen parkolási hatásvizsgálat, és ennek eredményeként rendeletet hozhasson a kerület, ám ennek a munkának az elvégzése már a következő ciklus feladata lesz. Olyan fizetős parkolási rendszert kell kialakítani, amely védi az itt élőket – mondta.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.