HÍREK  2019. június 06.      1,427
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Díjakat adtak át Kispest ünnepén

Kispest önálló településsé nyilvánításának 148. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi képviselő-testületi ülést a KMO Művelődési Házban, amelyen hárman, dr. Bálint György, dr. Vargha Péter és Romhányi András kaptak Kispest Díszpolgára címet, tízen Kispestért Díjat, tizenhatan Dicsérő Oklevelet, kilencen pedig pedagógusoknak járó kitüntetést.

A képre kattintva galéria nyílik. (45 kép)

Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy ilyenkor a születésnapon baráti körben lehetőség nyílik beszélgetni közös dolgainkról, visszatekinthetünk az elmúlt esztendők legfontosabb történéseire, eredményeire. A most velünk ünneplők között sokan vannak, akik aktív résztvevők voltak a tervek kialakításában, majd megvalósításban. Közös adóforintjainkból, uniós forrásokból, állami támogatásból fejlődött a kerület, készült el például a teljesen felújított Csillagfény bölcsőde, az Arany óvoda, újultak meg közparkjaink, a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelő, bővült a térfigyelőrendszer, épültek meg a közösségi kertek, korszerűsödött a Kispesti Uszoda, és cseréltük le újakra a káptalanfüredi ifjúsági tábor valamennyi faházát. Maholnap kezdődik az egészségügyi intézet betegfogadó terének felújítása, kész a KAC-pálya korszerűsítése és szeptemberre elkészül a parkerdő a KÖKI terminál mellett is – sorolta a fejlesztéseket a polgármester. Látni kell, hogy a siker mindannyiunké, az eredmények mögött kiváló szakemberek, a civilek, a Városháza munkatársai állnak. Rengeteg dolgunk van még, hiszen megoldásra várnak a szociálisan rászorultak lakhatási problémái, a kerület parkolási gondjainak enyhítése, a piac felújítása is. De ez a nap a köszöneté, azokat köszöntjük, akik velünk együtt szeretik a várost, Kispestet és hajlandóak is tenni a közösségért – hangsúlyozta.

A Kispesti Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján ebben az esztendőben három Kispesthez kötődő, nagyra becsült személyiség vehette át a Kispest Díszpolgára címet és a Kispest város címerének rajzolatával ellátott arany emlékgyűrűt. A Kispest Díszpolgára kitüntető címet Gajda Péter polgármestertől, dr. Hiller Istvántól, Kispest országgyűlési képviselőjétől, az Országgyűlés alelnökétől, Rátkay Andrea, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterektől vehették át a kitüntetettek.

Elsőként az idén százesztendős mindenki „Bálint gazdája”, dr. Bálint György, kertészmérnököt szólították, akit gazdálkodó hagyományokkal rendelkező családja fiatal korától kezdve a mezőgazdaság szeretetére és ismeretére nevelte. Szerkesztett több szaklapot, majd a Magyar Televízió Ablak című magazinjának állandó munkatársa lett, és főszerkesztője az MTV Gazdaképző című műsorának. Folyamatosan figyelemmel kísérte, tanácsaival segítette a Kispesten kialakuló közösségi kertek életét, különösen az Első Kis-Pesti Kerttel tart szorosabb kapcsolatot.

Másodikként Dr. Vargha Péter, a Kispesti Egészségügyi Intézet korábbi orvos- főigazgatója vehette át a díjat, aki 15 éven át vezette magas szakmai színvonalon, odaadással a rábízott szakrendelőt idén év elején történt nyugdíjba vonulásáig.

Harmadikként Romhányi András népművelőnek adták át az elismerést, aki negyedik generációs wekerlei, és akinek már dédszülei is itt éltek, ide járt óvodába, iskolába is. A nevéhez fűződik a Wekerlei Séták gondolata, ő volt a wekerlei centenáriumi programsorozat megálmodója és szervezője, az ő alapgondolatai alapján készült el a Wekerlei Életfa. Feleségével együtt találták ki és hozták létre a máig sikeres Wekerlei Székelykapu Napokat. „Én Wekerlén vagyok otthon, ahol minden öreg haver nevét tudom! Szerencse, ha az ember olyan helyre születik, mint Kispest, a Wekerletelep, mert ez a környezet tartást ad nekem!” – mondta Romhányi András a kitüntetés átvétele után.

Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete idén is döntött a Kispestért Díjak odaítéléséről, amelyet Gajda Péter polgármestertől, Rátkay Andrea, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterektől és dr. Vitál Márton aljegyzőtől vehettek át a díjazottak.

Kispestért Díjban részesült: Bukovszkiné Szabó Anna, a Kispesti Tarka-barka Óvoda óvodapedagógusa, Dr. Láng Györgyi, gyermekorvos, Lászlóné Mester Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodájának igazgatója. Nagy Mária, az Első Kis-Pesti Kert alapítója, programkoordinátora. Nagyné Bonyár Edit, a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola intézményvezető-helyettese, Salamon Róbert, rendőr főtörzszászlós, szolgálatirányító parancsnok, Siposné Kaszonyi Andrea, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezető-helyettese, Streit Sándor, a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartó főelőadója, Völgyesiné Mrovka Darinka, a Kispesti Árnyas Óvoda óvodapedagógusa, Vörös Rita, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott anyakönyvvezetője,

Kispesti Önkormányzatának képviselő-testülete külön elismerési formát, Dicsérő Oklevelet alapított azon köztisztviselők és közalkalmazottak számára, akik az elmúlt években, évtizedekben munkájukkal bizonyították elhivatottságukat, és hozzájárultak szűkebb közösségük megbecsüléséhez, Kispest fejlődéséhez. Az elismeréseket Gajda Péter polgármester és Dr. Vitál Márton aljegyző adták át.

Dicsérő Oklevélben részesült: Balog Gáborné, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Forrásház Gondozási Központjának munkatársa, Bede Éva, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájának általános igazgatóhelyettese, Blázy Krisztina, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda csoportvezetője, Bold Erika, a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi koordinátora, Bódizs Mária, a Jegyzői Kabinet Iroda ügyviteli munkatársa, Buza Péter, a Kispesti Polgármesteri Hivatal rendszergazdája, Dr. Pájka Katalin, a Jogi Iroda jogi referense, Dr. Perduk András, a Kispesti Egészségügyi Intézet sebészeti osztályának rendelésvezető főorvosa, Kötél Erika, a Kispesti Egészségügyi Intézet csoportvezető asszisztense, Nagy Attila, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda ügyintézője, P. Tóth Erzsébet, a KMO Művelődési Ház művelődésszervezője, Sárkány-Balogh Csilla, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Forrásház pszichiátriai nappali és közösségi ellátás szakmai vezetője, Scheidt Tamás, a Közpark Nonprofit Kft. munkatársa, Schwartzné Pál Judit, a Kós Károly Általános Iskola gondnoka, Szánti-Pintér Ottóné, a Jegyzői Kabinet Iroda szervezési és integritási referense, Veres Józsefné, aki alapító tagja a Magyar Szakszervezeti Szövetség Kispesti Szervezetének.

A képviselő-testület külön elismerési formákat alapított a kispesti nevelési-oktatási intézményekben dolgozó azon közalkalmazottak részére, akiknek feladata a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás, és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása, illetve a speciális nevelési igényű tanulók együttnevelése. Az elismeréseket Gajda Péter polgármester és Szujkó Szilvia, a Közművelődési Bizottság elnöke adták át.

Elismerő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült: Varga Zsuzsanna, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola tanára és Weszely Kinga, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium mozgókép- és médiaismeret tanára.

Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevélben részesült: Gregor Márta, a Pannónia Általános Iskola tanára és Jatzkó Tamás, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevélben részesült: Pappné Szabados Éva, a Kispesti Arany Óvoda óvodapedagógusa és Takácsné Repka Ildikó, a Kispesti Árnyas Óvoda óvónője.

Polgármesteri Dicsérő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült: Végh-Szászik Andrea, a Kispesti Arany Óvoda óvodapedagógusa, Vincze Imréné, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola nyugalmazott tanára, valamint Zuborné Sallai Márta, a Kós Károly Általános Iskola igazgatója.

Az ünnepség résztvevőit és a díjazottakat az esemény műsorfolyamában Vargha Dániel produkciójával, majd a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 4. évfolyamos diákjainak előadásával, valamint Zsombori Bertalan, a Kispesti Kinder Tojás Fesztivál döntősének, a Mágnes Színház tagjának szavalatával köszöntötték. A műsorban közreműködött Tallós Rita színművész-rendező, aki József Attila Hazám című versét mondta el. 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.