HÍREK  2019. június 27.      428
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Régi-új vezetők az intézmények élén

Az ülés elején néma főhajtással emlékeztek a képviselők a város korábbi polgármesterére, az elmúlt hetekben elhunyt Steinerné dr. Török Katalinra, valamint Kispest Díszpolgárára, a Nagyboldogasszony főplébánia nyugalmazott esperesére, Hegedűs Lászlóra. A mai napra tervezett 25 napirendi anyagot viták nélkül fogadta el a képviselő-testület.

A képre kattintva galéria nyílik. (9 kép)

Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy az elkövetkező öt esztendőben a KMO Művelődési Központ vezetője továbbra is Gábor Ilona marad, valamint a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Házat is korábbi igazgatója, Szabó Mária vezetheti. A Kispesti Árnyas Óvoda élén sem történt változás a pályázat után, a képviselők meghosszabbították a jelenlegi intézményvezető, Szücsné Juhász Csilla megbízását.

Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, valamint a helyi testnevelés és sport támogatásáról. A rendelet szerint a testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sportfejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében. A sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket a helyi sportrendelet, a költségvetésből a sportra fordítható összeg nagyságát a költségvetési rendeletszabályozza.

Módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló helyi rendeletet. E szerint az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi tárolására alkalmas helyiségek megvásárlása során a részletfizetés lehetőségét teremti meg. A rendelet továbbá a lakáshasználati-díj mértékét is szabályozza. A részletfizetési lehetőségek feltételei a lakások részletfizetési szabályaihoz hasonlóan határozták meg, azonban a garázs funkciójú helyiség kisebb vételára miatt meghatározásra került egy rövidebb legfeljebb 10 éves részletfizetési határidő, illetve az, hogy az egy hónapra jutó vételárrészlet mértéke nem lehet 5000 forintnál kevesebb.

Szintén módosításra kerültek az XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról és a településkép védelméről szólószóló önkormányzati rendeletek. A Határ úttól a Lehel utcáig húzódó, Városkapu területére készült, az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerület határ által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról (KÉSZ) szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet, Határ út és Tompa utca közötti területére vonatkozó szabályok módosítása vált szükségessé. A képviselő-testület ezt a területet korábban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A településkép védelméről szóló rendelet jelen módosítását a Városkapu területére készülő KÉSZ módosításával történő összehangolás és a településképi bejelentési eljárás költségmentességének biztosítása indokolja.

Elfogadták a képviselők a XIX. kerület Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt Wekerletelep területére készült KÉSZ tervezetét. A tervezet, a KÉSZ véleményezési szakaszában, a nyár végéig kerül egyeztetésre a lakossággal.

Elfogadták az értékelést a Kispest Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2018-ban végzett feladatellátásáról, amely magában foglalja a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, továbbá a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde ellenőrzése alapján összeállított beszámolót.

Módosították a Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde Integrált Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyre főként jogszabályi változások miatt került sor.

Óvodai álláshelyek bővítéséről is döntöttek a képviselők. A képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a Kispestí Árnyas Óvodában a további 2 fő gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítését 2019. szeptember 1-től, engedélyezték a Kispesti Szivárvány Óvodában is a további 1 fő gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítését 2019. szeptember 1-től. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert megnövekedett a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek száma a kispesti óvodákban is.

Megtörtént a „Köznevelés - Fejlesztési Terv 2017” 2019. évi felülvizsgálata is. A 2017. január 26-i képviselő-testületi ülésen elfogadott önkormányzati köznevelés-fejlesztési tervnek az a stratégiai célja, hogy meghatározza a közneveléssel kapcsolatos kerületi jövőképet. A 2019-2020. években teljesítendő feladatok között szerepel, hogy a gyermekek egészségnevelésében való részvételének, az óvodai gyógytestnevelésnek a megszervezéséhez szükség van kerületi szinten egy gyógytestnevelő alkalmazására. De szükség van a jelenlegi internet szolgáltatások felülvizsgálatára és a számítógépes rendszerek hardver elemeinek felújítására. 

Kiosztották a kispesti iskolák 2019. évi támogatását a Kispesti Iskola Támogatási Alap terhére. A 2017 februárjában létrehozott Kispesti Iskola Támogatási Alapban ebben a költségvetési évben is egy-egy millió forint áll rendelkezésre a Kispesten működő iskolák támogatására. A kérelmeket az iskolák május 24-ig nyújthatták be a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportjához, melyben az alábbi célok megvalósításához kérték az önkormányzat támogatását:

- a Kispesti Bolyai János Általános Iskola a Kispesti Bólyai János Általános Iskola Alapítványa tantermekbe légkondicionáló beszerelésére 
- a Kispesti Eötvös József Általános Iskola Angol Nyelvtudásért Alapítványa házi telefonközpont és iskolarádió modernizálására, kaputelefon cseréjére, projektorok és vetítővásznak beszerzésére 
- a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola Műveltség Gyarapításáért Alapítványa udvarfelújítás megvalósítására 
- a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola Gábor Iskoláért Alapítványa IKT eszközök, Sakkpalota program eszközei és fejlesztő taneszközök beszerzésére 
- a Kispesti Kós Károly Iskola Alapítványa mászófal faháncs burkolattal telepítésére szereléssel és betanítással 
- a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Kispesti Művészetoktatásért Alapítványa néptánc jelmezek és kellékek beszerzésére 
- a Kispesti Pannónia Általános Iskola Pannónia Iskola 2000 Alapítványa IKT eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítványa tanulói székek és padok, IKT-eszközök és rádiós mikrofonok beszerzésére 
- a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola "Egy megújuló iskoláért" Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kéz a Kézben Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítványa IKT és oktatási eszközök beszerzésére, az Öveges labor karbantartására és az iskola évfordulós rendezvényének támogatására.

Döntöttek a képviselők az Idős Emberek Gondozásáért Lázár Margit Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány megszüntetéséről, valamint az Alapítvány teljes vagyonának átadásról - az esetleges hitelezői tartozások kielégítését követően - a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány részére.

Elfogadták a beszámolót a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 2018. évi támogatásának, az 1 millió 300 ezer forint felhasználásáról. 

Elfogadták Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Gyöngyszemek Alapítvány támogatási szerződését vissza nem térítendő támogatásról (100 ezer forint) és a Puskás Ferenc Alapítvány 2019. évi támogatási szerződését (450 ezer forint) is.

Megszületett a támogatási szerződés a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázathoz (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda), és Együttműködési Megállapodás megkötése a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-vel a pályázat projektmenedzseri munkáira. A projekt összköltsége: 90 millió 745 ezer 982 forint, ebből önkormányzati önrész: 38 millió 402 ezer 091 forint és a támogatás összege: 52 millió 343 ezer 891 forint. A pályázatban foglalt tételek egy részének megvalósítása 2019 májusában elkezdődött, a pályázatot 2019 év végéig tervezik befejezni.

20190627testuleti
 
Az ülés elején néma főhajtással emlékeztek a képviselők a város korábbi polgármesterére, az elmúlt hetekben elhunyt Steinerné dr. Török Katalinra, valamint Kispest Díszpolgárára, a Nagyboldogasszony főplébánia nyugalmazott esperesére, Hegedűs Lászlóra. A mai napra tervezett 25 napirendi anyagot viták nélkül fogadta el a képviselő-testület.
 
Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy az elkövetkező öt esztendőben a KMO Művelődési Központ vezetője továbbra is Gábor Ilona marad, valamint a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Házat is korábbi igazgatója, Szabó Mária vezetheti. A Kispesti Árnyas Óvoda élén sem történt változás a pályázat után, a képviselők meghosszabbították a jelenlegi intézményvezető, Szücsné Juhász Csilla megbízását.
 
Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, valamint a helyi testnevelés és sport támogatásáról. A rendelet szerint a testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sportfejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében. A sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket a helyi sportrendelet, a költségvetésből a sportra fordítható összeg nagyságát a költségvetési rendeletszabályozza.
 
Módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló helyi rendeletet. E szerint az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi tárolására alkalmas helyiségek megvásárlása során a részletfizetés lehetőségét teremti meg. A rendelet továbbá a lakáshasználati-díj mértékét is szabályozza. A részletfizetési lehetőségek feltételei a lakások részletfizetési szabályaihoz hasonlóan határozták meg, azonban a garázs funkciójú helyiség kisebb vételára miatt meghatározásra került egy rövidebb legfeljebb 10 éves részletfizetési határidő, illetve az, hogy az egy hónapra jutó vételárrészlet mértéke nem lehet 5000 forintnál kevesebb.
 
Szintén módosításra kerültek az XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról és a településkép védelméről szólószóló önkormányzati rendeletek. A Határ úttól a Lehel utcáig húzódó, Városkapu területére készült, az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerület határ által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról (KÉSZ) szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet, Határ út és Tompa utca közötti területére vonatkozó szabályok módosítása vált szükségessé. A képviselő-testület ezt a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
 
Elfogadták a képviselők a XIX. kerület Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt Wekerletelep területére készült KÉSZ tervezetét. Jelen módosítást a Városkapu területére készülő KÉSZ módosításával történő összehangolás és a településképi bejelentési eljárás költségmentességének biztosítása indokolja.
 
Elfogadták az értékelést a Kispest Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2018-ban végzett feladatellátásáról, amely magában foglalja a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, továbbá a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde ellenőrzése alapján összeállított beszámolót.
 
Módosították a Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde Integrált Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyre főként jogszabályi változások miatt került sor.
 
Óvodai álláshelyek bővítéséről is döntöttek a képviselők. A képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a Kispestí Árnyas Óvodában a további 2 fő gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítését 2019. szeptember 1-től, engedélyezték a Kispesti Szivárvány Óvodában is a további 1 fő gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítését 2019. szeptember 1-től. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert megnövekedett a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek száma a kispesti óvodákban is.
 
Megtörtént a „Köznevelés - Fejlesztési Terv 2017” 2019. évi felülvizsgálata is. A 2017. január 26-i képviselő-testületi ülésen elfogadott önkormányzati köznevelés-fejlesztési tervnek az a stratégiai célja, hogy meghatározza a közneveléssel kapcsolatos kerületi jövőképet. A 2019-2020. években teljesítendő feladatok között szerepel, hogy a gyermekek egészségnevelésében való részvételének, az óvodai gyógytestnevelésnek a megszervezéséhez szükség van kerületi szinten egy gyógytestnevelő alkalmazására. De szükség van a jelenlegi internet szolgáltatások felülvizsgálatára és a számítógépes rendszerek hardver elemeinek felújítására. 
 
Kiosztották a kispesti iskolák 2019. évi támogatását a Kispesti Iskola Támogatási Alap terhére. A 2017 februárjában létrehozott Kispesti Iskola Támogatási Alapban ebben a költségvetési évben is egy-egy millió forint áll rendelkezésre a Kispesten működő iskolák támogatására. A kérelmeket az iskolák május 24-ig nyújthatták be a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportjához, melyben az alábbi célok megvalósításához kérték az önkormányzat támogatását:
- a Kispesti Bolyai János Általános Iskola a Kispesti Bólyai János Általános Iskola Alapítványa tantermekbe légkondicionáló beszerelésére 
- a Kispesti Eötvös József Általános Iskola Angol Nyelvtudásért Alapítványa házi telefonközpont és iskolarádió modernizálására, kaputelefon cseréjére, projektorok és vetítővásznak beszerzésére 
- a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola Műveltség Gyarapításáért Alapítványa udvarfelújítás megvalósítására 
- a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola Gábor Iskoláért Alapítványa IKT eszközök, Sakkpalota program eszközei és fejlesztő taneszközök beszerzésére 
- a Kispesti Kós Károly Iskola Alapítványa mászófal faháncs burkolattal telepítésére szereléssel és betanítással 
- a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Kispesti Művészetoktatásért Alapítványa néptánc jelmezek és kellékek beszerzésére 
- a Kispesti Pannónia Általános Iskola Pannónia Iskola 2000 Alapítványa IKT eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítványa tanulói székek és padok, IKT-eszközök és rádiós mikrofonok beszerzésére 
- a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola "Egy megújuló iskoláért" Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kéz a Kézben Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére 
- a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítványa IKT és oktatási eszközök beszerzésére, az Öveges labor karbantartására és az iskola évfordulós rendezvényének támogatására.
 
Döntöttek a képviselők az Idős Emberek Gondozásáért Lázár Margit Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány megszüntetéséről, valamint az Alapítvány teljes vagyonának átadásról - az esetleges hitelezői tartozások kielégítését követően - a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány részére.
 
Elfogadták a beszámolót a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 2018. évi támogatásának, az 1 millió 300 ezer forint felhasználásáról. 
 
Elfogadták Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Gyöngyszemek Alapítvány támogatási szerződését vissza nem térítendő támogatásról (100 ezer forint) és a Puskás Ferenc Alapítvány 2019. évi támogatási szerződését (450 ezer forint) is.
 
Megszületett a támogatási szerződés a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázathoz (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda), és Együttműködési Megállapodás megkötése a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-vel a pályázat projektmenedzseri munkáira. A projekt összköltsége: 90 millió 745 ezer 982 forint, ebből önkormányzati önrész: 38 millió 402 ezer 091 forint és a támogatás összege: 52 millió 343 ezer 891 forint. A pályázatban foglalt tételek egy részének megvalósítása 2019 májusában elkezdődött, a pályázatot 2019 év végéig tervezik befejezni.

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.