HÍREK  2019. november 07.      1,380
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Megalakult az új képviselő-testület

A képviselői tiszteletdíjakról, a testület szervezeti és működési szabályzatáról, a bizottságok tagjairól is döntöttek első, alakuló ülésükön az új kispesti képviselő-testület tagjai.

A képre kattintva galéria nyílik. (14 kép)

Az alakuló ülés kezdetén egyperces néma tiszteletadással emlékeztek a képviselők Kispest nemrégen elhunyt díszpolgárára, Arany-Tóth Zoltánra.

A 2019-es önkormányzati választások október 13-én zökkenőmentesen zajlottak, a helyi választási bizottság a választások előtt, alatt és után is maradéktalanul ellátta feladatát – tájékoztatta napirend előtt a képviselőket a Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Hajdani Ilona. Ezt követően sor került a képviselői megbízólevelek átadására, valamint a képviselői és a polgármesteri eskütételre, amelyet a Városháza dísztermében összegyűlt tömeg hangos tetszés- és nemtetszés-nyilvánítása kísért. Megbízólevelet vehetett át 17 képviselő: Bogó Józsefné, Dódity Gabriella, Domokos Gábor, Ékes Gábor, Fekete László, Fekete Márk, Ferenczi István, Kertész Csaba, Lackner Csaba, Lazányi Ferenc, Paróczai Anikó, Rátkay Andrea, Song Simon, Somogyi Lászlóné, Teknős Ferenc, Varga Attila, Vinczek György.

Mivel az önkormányzati törvény pontosan tartalmazza a polgármester illetményének mértékét, így a képviselő-testület erről nem dönthetett, pusztán határozatában deklarálta azt. A törvény értelmében „a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 51§-ában meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából áll.” Ennek értelmében a képviselő-testület Gajda Péter polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havonta 1.023.600 forint összegben, plusz 153.500 forint költségtérítésben deklarálta.

Három lényeges pontban változtatták meg az új testület tagjai a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. Döntöttek az eddig tanácsnoki rendszer és a testületben lévő pártfrakciók megszüntetéséről, és arról is, hogy az eddigi két főállású és egy társadalmi alpolgármester helyett három főállású alpolgármester dolgozik majd a kerületben. Gajda Péter polgármester az indoklásban elmondta: nem működött hatékonyan a tanácsnoki rendszer, és a képviselő-testületben a tagoknak nem az őket delegáló pártokat, hanem a kispestieket kell képviselni, ezért szűnnek meg a pártfrakciók is.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy titkos szavazással főállású alpolgármesternek Kertész Csabát, Varga Attilát és Vinczek Györgyöt, ezen kívül egyenjogúsági és átláthatósági tanácsnoknak Paróczai Anikót választja meg. Ezzel párhuzamosan megállapították a képviselők a főállású alpolgármesterek illetményét is. Mivel az önkormányzat törvény úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 70-90 százaléka közötti összegben állapíthatják meg, a képviselők úgy döntöttek, hogy az alpolgármesterek illetményét 78,2 százalékban határozzák meg. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy az alpolgármesterek 800 ezer 500 forint illetményben, valamint illetményük 15 százalékát kitevő, azaz bruttó 120 ezer 100 forint költségtérítésben is részesülnek.

Nem emeltek a képviselők a testületi tagok tiszteletdíján, de változatlan maradt a bizottsági elnökök és a tanácsnok tiszteletdíja. Ennek értelmében a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 200 ezer forint, a nem képviselő bizottsági tagok havi bruttó 70 ezer forint juttatást kapnak, míg a bizottság elnökének és a képviselő-testület tanácsnokának tiszteletdíja havi bruttó 300 ezer forint. Elfogadták a képviselők azt is, hogy a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja bruttó 300 ezer forintnál magasabb nem lehet.

Hosszabb politikai vita után, amelyben a testületben ellenzékben lévő kormánypárti képviselők többek között nehezményezték a nekik jutott bizottsági tagságot, az alábbi önkormányzati bizottságok megalakulásáról született döntés: Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság (elnöke Fekete László), Környezetvédelmi Bizottság (elnöke Bogó Józsefné) Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság (elnöke Paróczai Anikó) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (elnöke Fekete Márk), Szociális és Lakásügyi Bizottság (elnöke Rátkay Andrea), Tulajdonosi Bizottság (elnöke Teknős Ferenc), Ügyrendi Bizottság (elnöke Somogyi Lászlóné) és Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság (elnöke Domokos Gábor). Majd a bizottságok külsős tagjai letették az esküt.

A képviselő-testület alakuló ülésén kinyilvánította, az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által javasolt ,,Ez a Minimum!" korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása iránti elkötelezettségét, és a szervezetek által javasolt intézkedéseket – azok szellemiségének továbbvitelével – ki is kívánja egészíteni, annak érdekében, hogy az önkormányzat működése és gazdálkodása a lehető legnagyobb átláthatóság és társadalmi részvétel mellett történjen. A megvalósítás érekében a képviselő-testület az önkormányzat működését elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni: a képviselő-testület bizottságai üléseinek nyilvánosságának további biztosítása, az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele, az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás, az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések, az önkormányzati vagyon kezelése, az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása. Ennek érdekében egyedülálló módon kidolgozzák annak rendszerét, hogy az érdeklődő kispestiek, civilek miként vehetnek részt az önkormányzat bizottságainak munkájában.

Paróczai Anikó indítványát elfogadva részt vesz az önkormányzat a „16 Akciónap nevű” országos kezdeményezésben. A 16 Akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja) és december 10. (emberi jogok világnapja) között rendezik meg civilszervezetek és magánszemélyek, azért, hogy felkeltsék a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése érdekében. 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.