HÍREK  2019. november 26.      632
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Második ülését tartotta az új képviselő-testület

Többek között Lackner Csaba bizottsági tagságának megszüntetéséről, telek- és építményadó-emelésről, a helyi tűzoltóság támogatásáról, a Kerületi Építési Szabályzatról döntöttek a képviselők az idei év utolsó testületi ülésén.

A képre kattintva galéria nyílik. (14 kép)

Hosszas politikai, olykor személyeskedésbe hajló vita után, visszahívták a Szociális és Lakásügyi Bizottságból és elnökhelyettesi pozíciójából az alakuló ülésen megválasztott Lackner Csaba képviselőt, helyére a bizottságba Paróczai Anikót választották meg. Ezen kívül a képviselő-testület tagjai határozatban fogadták el, hogy felszólítják Lackner Csabát arra, mondjon le képviselői mandátumáról, és távozzon a kispesti közéletből. Gajda Péter polgármester a vitában elmondta, a „Lackner-ügyet” nem lehet Kispesttel egybemosni, hiszen bármennyire is feketén akarják sokan feltüntetni a kerületet, a kampány sem erről az ügyről szólt itt helyben, hanem azokról az eredményekről, óvodák, bölcsődék, iskolák fejlesztéséről, beruházásokról, amelyeket az elmúlt években elértek.

A képviselő-testület rendeletet alkotott a kerület átmeneti gazdálkodásáról, amelyre 2020. január elsejétől a 2020. évi költségvetés elfogadásáig van szükség.

A várható költségvetési többletbevételek miatt módosították a képviselők az önkormányzat építményadóról szóló helyi rendeletét. A 2020. január elsejétől életbe lépő módosítás szerint az eddig 1270 Ft/négyzetméteres építményadó 22 százalékos növekedés után 1550 Ft/négyzetméterre módosul. A vitában Gajda Péter elmondta, hogy sajnos Kispest forráshiányos kerület, hiszen nincsenek nagy gyárai, repülőtere, mint a környezetében lévő kerületeknek, így a jogszabályok adta lehetőségekkel élve tudja emelni csak bevételeit. A Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának vezetője kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez az emelés közepes mértékű, hiszen a jogszabályban akár 1800 forint/négyzetméter is lehetne az adó. Hasonló indokkal módosították a helyi telekadóról szóló önkormányzati rendeletet is. A telekadó 2020. január elsejétől, 12 és 10 százalék növekedés után, 1500 négyzetméter alatti telkek esetén 300 Ft/négyzetméterre, 1500 négyzetméter feletti telkek esetén 350 Ft/négyzetméterre módosul. A két rendeletmódosítással várhatóan 80-100 millió forint többletbevétel származik, amelyet fejlesztésre fordíthat a kerület.

Mivel a kispesti bölcsődékben eddig nyersanyagnorma fedezte a kiadásokat, 2016 óta nem emelték az étkezési díjakat. Az elmúlt években viszont megemelkedett az ételallergiás bölcsődés gyermekek száma, akiknek speciális alapanyagokat kell vásárolni, és az árak is folyamatosan emelkednek, ezért a képviselő-testület, az előírt tápanyagmennyiség biztosításához, a nyersanyagköltség 2020. január elsejétől való emeléséről döntött. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ez az emelés a bölcsődébe járó gyerekek csupán 20 százalékát érinti, hiszen a többiek valamilyen ok miatt nem fizetnek az ellátásért. Ezért nem is indokolt, hogy az emelést az önkormányzat átvállalja, ez csupán csekély mértékű, és elsősorban nem a rászorultakat érinti – tette hozzá a vitában Vinczek György alpolgármester.

Kispest Önkormányzata a megalkotta a Vak-Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37–49.) – Hunyadi utca – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca –Kolozsvár utca – kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre a Kerület Építési Szabályzatot (KÉSZ). Az új szabályozásban elsősorban a megújult fővárosi településrendezési eszközökkel teremtették meg az összhangot, egyúttal az építés rendjének szabályait is megújították. A KÉSZ tartalmazza a táj és a természeti környezet alakítására vonatkozó, a közművekkel kapcsolatos és a közlekedési célú területekhez kapcsolódó, valamint a környezetvédelmi előírásokat, és rendelkezik a telekalakítás, az építmények, a járművek elhelyezésének, a parkolók kialakításának, a kertvárosias, a kisvárosias, a nagyvárosias területek, a zöld-, a gazdasági, a különleges, az erdő-, a vízgazdálkodási és a közlekedési területek felhasználásának és beépítésének szabályairól.

A kerületi KÉSZ kiegészítéseként döntöttek a képviselők az Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt Wekerletelep területére készülő Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről is. Az ehhez szükséges terveket a Perfektum Mérnöki Kft., a Lonberg Kft. és a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. tervezői készítették, partnerségi egyeztetésen kiegészítették, módosították.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 650 millió forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe 2020. január 2-tól 2020. december 31-ig az OTP Bank Nyrt.-től.

A képviselők tárgyalták az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. közötti megállapodást a gyorsforgalmi út melletti városi erdő, a Kút-tói-erdő felújításáról és fenntartásáról. E terület közparkká alakítását, megújítását az önkormányzat húszmillió forinttal támogatta. A napirend kapcsán, Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének kérdésére kiderült, hogy a Dódity Gabriella által beígért 10 millió forintos állami támogatás még nem érkezett meg a Pilis Parkerdő részére, illetve ez nem is várható. Ezt a költséghiányt az önkormányzat nem tudja és nem is fogja átvállalni.

Szavaztak a képviselők arról, hogy kéri az önkormányzat „A wekerlei kispiac átépítése” című Tér_Köz pályázat támogatási szerződésének határidejének meghosszabbítását, mert az építési engedélyek elhúzódása és egyéb, korábban nem látott okok miatt az építkezés elhúzódik. A támogatási összeggel 2020. december végéig kell majd az önkormányzatnak elszámolnia, de a piac – a használatbavételi engedély megérkezése után – várhatóan 2020 tavaszán megnyílhat. A napirend kapcsán Horváth Gyula, Kispest Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem volt szerencsés a felújítást egy működő piacon végezni, mert ez is hátráltatta a munka határidőre való befejezését. De nehezítette a munkát az is, hogy folyamatosan szerettek volna megfelelni a wekerleiek, a piacon dolgozók és a helyi civilek igényeinek is, ami nem mindig volt összhangban egymással.

Együttműködési megállapodás aláírásáról is döntöttek a képviselők az önkormányzat és a dániai VIA University College (VIA) ,,REFEE” (Kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja) programjának megvalósításáról. Céljuk az általuk más európai országokban (pl. Lengyelország, Románia) bevezetett program magyar megvalósítása. A kispesti bölcsődefejlesztési program három évig tart a Csillagfény bölcsődében, 2020. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Elfogadták a beszámolókat a Gyöngyvirág Kórusalapítvány (800 ezer forint), a Puskás Ferenc Alapítvány (450 ezer forint), az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Gyöngyszemek Alapítvány (100 ezer forint) és az Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítvány (40 ezer forint) 2019. évi támogatásainak felhasználásáról, valamint a kerületi alapítványok nyári táborozástámogatásáról, illetve a Deák gimnázium 2019. évi támogatásáról szóló szerződést.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapjon a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Idén ezt a pénzt egy ipari mosógép (amely megfelel a védőruhák tisztítási és szárítási feltételeinek) beszerzésére, mosóhelyiség kialakítására használják majd. A támogatással a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 2020. június 30-ig kell elszámolnia.

Elfogadta a képviselő-testület az Étkezési Bizottság féléves beszámolóját, az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, illetve, hogy a Kispesti Polgármesteri Hivatal, a Kispesti Egészségügyi Intézet, illetve a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet be nem hajtható kinnlevőségei kerüljenek törlésre.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.