IRODÁK  2012. február 17.

Építéshatósági és Városfejlesztési Iroda

1195 Bp., Városház tér 18-20., B.ép. II.em. 82/a-87.
e-mail: epiteshatosag@kispest.hu

Guzmics Zsombor irodavezető
tel.: 347-4686 (hétfő 14.00-18.00)
fax: 347-4633

Guzmics Zsombor irodavezető - körzete piros színnel jelölve 
tel.: 347-4686 (hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30, péntek 8.00-12.00)
Takácsné Técsőy Andrea ügyintéző - körzete kék színnel jelölve
tel.: 347-4513 (hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30, péntek 8.00-12.00)
Molnár Gabriella építéshatósági ügyintéző - körzete világoszöld színnel jelölve 
tel.: 347-4585 (hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30, péntek 8.00-12.00)
Erdélyiné Ménis Szilvia építésügyi nyilvántartó - műszaki nyilvántartások vezetése, engedélyek jogerőre emelése
tel.: 347-4560 (hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30, péntek 8.00-12.00)
Mohl Edina - ügykezelő
tel.: 347-4656

Építési engedélyezési eljárás   
- Használatbavételi ügyek
- Bontási engedélyezési ügyek.
- Építésrendészeti ügyek, hatósági bontások elrendelése, építésügyi bírságok kiszabása, behajtása.
- Minden engedély nélküli vagy engedélytől eltérő építkezés ügyében hozott fennmaradási engedély
- Eljárási bírságok kiszabása.
- Hatósági ellenőrzések.
- Városfejlesztési elképzelések kidolgozása, koordinálása, és a polgármesteri program végrehajtásának segítése.

Tájékoztatás

" A Wekerle-telepen a műemléki szakhatósági eljárásért 3000Ft díjat kell fizetni. Ezen díjat a MÁK Eljárási és beszedési számla 10032000-01012107 számlaszámra kell utalni. Az utalás megtörténtét az eljárás indításakor igazolni szükséges."
" Az építési engedélyezési eljárást mindenkor településképi véleményezés előzi meg."

Építési engedély alapján épült lakóépületekhez kapcsolódó használatbavétel bejelentés tudomásulvétele iránti kérelméhez az alábbiak csatolása szükséges:
1. ÉTDR nyomtatvány, kitöltve
2. 10.000Ft illetékbélyeg
3. kitöltött használatbavételi statisztikai adatlap
4. építési napló összesítő lapja, felelős műszaki vezető által aláírva
5. építési munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyve (építési naplóban)
6. a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot és szükség esetén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni

Építési engedélyezési és építéshatósági eljárás nyomtatványai    


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum