ÜGYTÍPUSOK  2013. május 28.

Településképi véleményezési, bejelentési eljárások, kötelezés

Tisztelt Kispesti Lakosok, Építtetők, Tervezők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településrendezéssel, az építéssel, valamint az épített örökség védelmével kapcsolatos törvényi szabályozások megváltoztak. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet V. fejezete értelmében Kispest Önkormányzata is 2013-tól a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés intézményei lehetőségének felhasználásával alakítja a továbbiakban a kerület városképét. Az elmúlt időszakban a településkép védelmére az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, melynek végrehajtási rendelkezései a fent említett kormányrendeletbe kerültek bele. Ennek alapján a helyi szabályok megváltoztatása vált szükségessé. 

Új dokumentumként elfogadásra került a kerület Településképi Arculati Kézikönyve (TAK). A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be a kerület környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

Mindezzel együtt továbbra is működnek a településképi eljárásaink az alábbiak szerint:
A településképi véleményezési eljárás keretében a polgármester véleményt ad a Főépítész, illetve a tervtanács álláspontja alapján, az ügy jellegétől függően, a településképet érintő építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén, az építési engedélykérelem benyújtását megelőzően. A polgármester elutasító véleménye esetén az építésügyi hatóságnak a kérelmet szintén el kell utasítania. Amennyiben a polgármester nem él a véleményezési jogosultságával, úgy az építésügyi hatósági engedélykérelemhez történő hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A településképi bejelentési eljárást a hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások esetében folytathatja le az önkormányzat. A bejelentett tevékenység hatósági határozattal történő tudomásul vételét, valamint amennyiben szükséges egyéb engedély beszerzését követően kezdhető meg, továbbá településképi szempontból abban az esetben, ha a polgármester a bejelentett tevékenység elvégzését 15 napon belül nem tiltotta meg.

A településképi kötelezés a bejelentési eljárások jogkövetkezményeként alkalmazható. Az eljárást a polgármester a helyi építészeti értékek és a településkép védelme érdekében, a rendeletben meghatározottak szerint folytatja le, mely kérelemre indul vagy a polgármester hivatalból indítja el. A IX. Fejezetben (64-69.§) a településképi kötelezés részletes szabályait alkotta meg az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően. Itt került szabályozásra a kötelezéssel egyidejűleg kivethető településképi bírság mértéke is.

A fenti eljárásokat a 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet VII., VIII., és IX. fejezetei szabályozzák. A településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2017. október 1. napjától lépett hatályba. A rendelet megalkotásával a településkép védelmét biztosító javaslatok egyértelmű és világos formában jogi keretek közé kerülnek. A településképi arculati kézikönyvben szereplő ajánlásokat, jogszabályban rögzített formában tartalmazza.

Egy újonnan bevezetett ún. főépítészi szakmai konzultációval a településkép védelmével kapcsolatos eljárások köre bővült, a 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet által bevezetett lehetőség alapján. A 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 52-53. §-a szerint kérelemre – ami lehet írásbeli vagy szóbeli – a főépítész tájékoztatást ad a településképi követelményekről. A rendelet szerint két olyan esetben is kötelező a konzultációt igénybe venni, mely további településképi eljárásban nem vesz részt:

1. a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó építészeti tervezés, valamint

2. a fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervek készítése során.

Ezen túlmenően pedig az 53. §-ban felsorolt esetekben, amikor a tervezett beavatkozás hatással van a településképre, azaz utcafronti vagy utcáról látható beavatkozások tervezettek, valamint új cégérek és reklámok elhelyezése esetén. A konzultációról emlékeztető készül 8 napon belül, melyben foglaltak a további településképi eljárásokban kötik az önkormányzatot.

Ügyintézés: Főépítészi Iroda      

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.