KÖZLEMÉNYEK  2017. március 21.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Gyermekek óvodai felvétele 2017-ben

Fontos tudnivalók az óvodai jelentkezésről, beiratkozásról, felvételről, felmentésről, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó kispesti óvodákról 2017-ben.

ovisok

- Kispesti hirdetmény az óvodai felvételről (pdf)

- Kispesti közlemény az óvodai beiratkozásról - (sajátos nevelési igényű gyermekek is) (pdf)

- Kispesti óvodai jelentkezési lap (pdf), (doc)

- Felmentési kérelem 2017. (doc), (pdf

Nyílt napok a kispesti óvodákban 

Óvodaválasztási tanácsadás   

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) értelmében a gyermek abban az évben válik óvodakötelessé szeptember 1-jétől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Ezért a 2017/2018 nevelési évben az a kisgyermek óvodaköteles, aki 2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Aki 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között tölti be a harmadik életévét, az a gyermek csak 2018. szeptember 1-jén válik majd óvodakötelessé.

A beiratkozás időpontja: 2017. május 2-8.

Beiratkozni a kitöltött jelentkezési lappal, a választott óvoda vezetőjénél kell, illetve be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A jegyző a szülő kérelmére annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A jegyzői felmentéshez a szülői kérelem mellett az óvodavezető, valamint a védőnő támogató javaslata is szükséges.

Amennyiben gyermekük részére felmentést szeretnének kérni a 2017/18-as nevelési évre, a kérelmet 2017. április 20-ig kell eljuttatni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz (kérelem leadása Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda, Humánszolgáltatási Csoportján, 1192 Budapest, Ady Endre út 7.), továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a fent leírt eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kérelemhez csatolni szükséges a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint területileg illetékes védőnő, illetve a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének felmentésre vonatkozó javaslatát.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda   


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.