KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK   2017. április 12.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Gyógytornász - Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1193 BUDAPEST, Táncsics Mihály utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Időskorúak valamint fogyatékos felnőttek részére egyéni és csoportos gyógytorna, életmód tanácsadás, mozgáskultúra biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, preventív mozgásterapeuta, gyógytornász,szomatopedagógus, ,
• Szociális/fogyatékos ellátásban szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság,cselekvőképesség,nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy büntetlen előéletű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Az 1/2000 SZMCS rendelet 3.sz mellékletben szereplő képesítések valamelyike ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz,motivációs levél.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. (;e- mailes jelentkezés esetén aláírt szkenelt nyilatkozat).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat címére megküldve (1193 BUDAPEST, Táncsics Mihály utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: GYÓGYTORNÁSZ.
• Elektronikus úton segitokez@kispest.hu oldalon keresztül.
vagy
• Személyesen: Budapest, 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázatok csak abban az esetben kerülnek elbírálásra, ha a - jelen pályázati felhívásban feltüntetett- formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek A határidőn túl,vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Az alkalmazás feltétele három hónapnál nem régebbi, teljes körű,közalkalmazottak foglalkoztatásához előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A bér megállapodás a KJt és a 257/2000 kormányrendelet alapján + szociális kiegészítő pótlék,munkaruha,étkezési hozzájárulás, A próbaidő 3+1 hónap. A munkakör közös megállapodás alapján részmunkidőben is betölthető! 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum