KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2021. október 01.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Irodavezető - Jegyzői Kabinet Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jegyzői Kabinet Iroda vezetői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Biztosítja a képviselő-testület és szervei, a jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli feltételeket. Figyelemmel kíséri a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek intézését, segíti e feladatok és a hivatalvezetői teendők ellátását. Részt vesz a rendeletalkotási munkában. Figyelemmel kíséri, szervezi és ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal ügyviteli folyamatainak ellátását. Ellátja az e-közigazgatást szervező feladatokat. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatairól készült nyilvántartás felülvizsgálatáról, a szabályzatok aktualizálásának koordinálásáról. Felügyeli a hivataliügyfélfogadást, javaslatot tesz minőségének javítása érdekében.
Irányítja az iroda köztisztviselőinek munkáját, ahhoz szakmai segítség nyújt.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség;
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás;
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 1-3 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői tapasztalat;
 jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 8. § szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás);
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:
Azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 15.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. október 29.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/202/2021, valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői Kabinet Iroda vezetője.
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2021. október 1.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.