KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2017. augusztus 02.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Városüzemeltetési és közmű ügyintéző - Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet városüzemeltetési és közmű ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű közszolgálati jogviszony, legfeljebb 2018. július 18-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a tulajdonosi jogkör utalt és a közútkezelői igazgatási feladatok ellátása.
Az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében lévő ingatlan- és közterületi állománnyal összefüggésben mindennemű közmű (elektromos, ivóvíz, földgáz, és távhő nyomvonalas létesítmények) üzemeltetési és fejlesztési, kapcsolattartási feladatkör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.
- Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közigazgatásban szerzett 3-5 éves tapasztalat.
- Beruházási területén szerzett 1-3 év tapasztalat.
- Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012. (III. 20.) korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
Azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 25.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. szeptember 8.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. ker. Kispesti Polgármesteri Hivatal címére küldve (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot XIX-27287/2017, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és közmű ügyintéző.
- Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen benyújtva Jónás Réka Emesének, 1195 Budapest Városház tér 18-20. B ép. I. em. 53 vagy 63.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2017. augusztus 11. 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum