KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2017. augusztus 12.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Építésügyi nyilvántartó - Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építésügyi nyilvántartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
1192 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építésügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartások és statisztikák vezetése: KSH adatszolgáltatások teljesítése, az elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) kezelése; a központi címregiszter vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- szakirányú (építésügyi) középfokú iskolai végzettség, különös tekintettel magas- vagy mélyépítő technikus vagy földmérő technikus,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban hasonló munkakörben eltöltött legalább 3-5 éves gyakorlat;
hasonló területen eltöltött legalább 1-3 év szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 25.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. szeptember 8.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot XIX-27806/2017, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi nyilvántartó.
Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Jónás Réka Emese, 1195 Budapest Városház tér 18-20. B ép. I. em. 53 vagy 63.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2017. augusztus 12.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum