KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2017. november 27.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Hagyatéki ügyintéző - Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
1192 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása. Hozzátartozó és a várható örökös személyének felkutatása, a hagyatékban felmerülő ingatlanokkal kapcsolatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás, hagyatéki leltár készítése, annak megküldése az illetékes közjegyző részére, póthagyatéki eljárás lefolytatása, belföldi jogsegély kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga;
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga;
- hasonló területen vagy anyakönyvvezetői 1-3 éves tapasztalat;
- közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte;
- kiváló kommunikációs készség;
- nagy fokú empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás);
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
2018. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 8.
Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 20.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatot a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére megküldve (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot XIX- 34561/2017, valamint a munkakör megnevezését: hagyatéki ügyintéző.
- Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen benyújtva Jónás Réka Emesének, 1195 Budapest Városház tér 18-20. B ép. I. em. 53 vagy 63.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2017. november 27. 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.