Lakossági riasztórendszer biztosítása

Kispest Önkormányzatának Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet lakossági riasztórendszer biztosítására.

riasztorendszer

A pályázat célja

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Képviselő-testületének Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottsága pályázatot hirdet lakossági riasztórendszerekre azzal a céllal, hogy erőforrásaihoz mérten minden eszközzel segítse a Kispesten élők szubjektív biztonságérzetének javítását, illetve a tulajdoni elleni bűncselekmények visszaszorítását.

Bízunk abban, hogy az olyan preventív eszközök használata, mint egy kivonuló járőrszolgálattal kiegészített lakásriasztó rendszer, képes lehet eltántorítani a tulajdon elleni bűncselekmények lehetséges elkövetőit, vagy segíthet az elkövetők eredményes felderítésében és elfogásában.

Célunk, hogy Kispesten minden kerületben élőnek segítsünk a saját otthonának védelmében.

A pályázat tárgya

A pályázaton nyertes magánszemélyek az alábbi eszközöket kapják meg ingyenesen:

1 készlet Riasztóközpont + Ikon kezelő egység (a rendszer 32 zónáig bővíthető)
1 db Hang-fényjelző
2 db Mozgásérzékelő
1 db Nyitásérzékelő
1 db GSM kommunikátor (választható)

A fenti eszközöket a pályázati adatlapon feltüntetett telepítési címen, előzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat partnerei ingyenesen kiépítik és telepítik, valamint a pályázót egyszeri oktatásban részesítik.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A pályázaton részt vehet:

 • minden Kispesten élő, állandó, Kispesten bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély;
 • minden olyan magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett kispesti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel, de hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy életvitelszerűen él a kerületben. (Albérlő esetén az albérlet alapját képező bérleti szerződés bemutatása);
 • aki elfogadja a Pályázati Felhívásban szereplő feltételeket;
 • aki elfogadja az önkormányzat partnerével kötendő szolgáltatási szerződésben szereplő feltételeket.       

A pályázó kötelezettségei

A pályázat tárgyát képező riasztórendszer igénylése esetén a pályázónak a következő kötelezettségeket kell vállalnia:

 • A pályázó vállalja, hogy az Önkormányzat partnerével szerződéses kötelezettséget vállal a szolgáltatás legalább 24 havi igénybevételére.
 • A pályázó vállalja, hogy a havi, kedvezményes szolgáltatási díjat megfizeti.
  Az önkormányzat partnerei által biztosított havi bruttó távfelügyeleti szolgáltatási díjak:
  Alapdíj kapcsolt telefonvonalas átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással
  Kedvezményes havidíja (a pályázó által fizetendő): 3 700 Ft/hó/lakás

VAGY

 • Alapdíj GSM kommunikátoros átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással
  Kedvezményes havidíja (a pályázó által fizetendő): 4 950 Ft/hó/lakás

A pályázat benyújtása

A pályázatot egy eredeti példányban, lezárt borítékban, vagy e-mailben kérjük benyújtani 2015. szeptember 1-jétől 2017 augusztus 31-ig.

E-mail cím: balipeter@hivatal.kispest.hu (Bali Péter)

A pályázatokat leadni az alábbi címen lehet:
Budapest Főváros XIX. kerület, Kispest Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20., Ügyfélszolgálat
A borítékra csak annyit írjon: Lakossági Riasztórendszer Pályázat

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat értékelése és elbírálása, egyéb fontos tudnivalók

A beérkezett pályázatokat folyamatosan, kéthetente értékeli és bírálja el egy 3 fős szakmai bizottság.
A bizottság elnöke: Lázár Tamás, közbiztonsági tanácsnok, önkormányzati képviselő.

A szakmai értékelést követően a döntésről írásbeli tájékoztatást küldünk.

A pályázónak viselnie kell minden a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költséget.

Az elutasított pályázatokat az önkormányzat nem őrzi meg és nem küldi vissza.

A pályázaton nyertes magánszemélyekkel az önkormányzat partnere a döntést követő 30 napon belül szolgáltatási szerződést köt, és az eszközöket telepíti.

A pályázaton elnyerhető eszközökre az önkormányzat partnerei 12 hónapos jótállással bírnak. A pályázaton nyertes magánszemélyekhez telepített eszközök jótállásával kapcsolatos észrevételeket és kifogásokat az önkormányzat partnerei felé, a szolgáltatási szerződésben rögzített elérhetőségeken kell jelezni!

Az pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a 3474-500/455 telefonszámon, illetve a balipeter@hivatal.kispest.hu  e-mail címen Bali Péter kollégánk készséggel ad felvilágosítást.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a fenti pályázati határidő lejárata előtt visszavonja!

Budapest, 2015. szeptember 1.

Lackner Csaba s.k.
elnök

Várospolitikai,Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Testvérvárosok
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum