Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati ingatlanok értékesítése versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: folyamatos, visszavonásig.

A versenytárgyalás időpontja: mindig a tárgyhót követő hónap első keddjén tartja a versenytárgyalásokat a tárgyhóban jelentkező pályázók között.

A versenytárgyalás helye: Bp. XIX. Polgármesteri Hivatal 1195. Bp. Városház tér 18-20. A épület I. emelet 75. szoba.

A pályázatra jelentkezhet, illetve a versenytárgyaláson részt vehet:
Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot kell mellékelni a jelentkezési laphoz.

Az ingatlanok a meglévő állapotukban kerülnek meghirdetésre.
A kikiáltási árról 100 000 Ft-os lépcsőkben felfelé történik a licitálás.
A licitáláson való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és a pályázni kívánt ingatlannál megjelölt bánatpénz beérkezése legkésőbb a licitálás kezdetéig. A pályázó a bánatpénzt a Tulajdonosnak az OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15519009-06530000 számú letéti számlájára átutalással köteles megfizetni. A nyertes pályázó esetében a befizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a bánatpénzt elveszti, az a Tulajdonost illeti meg.

A Tulajdonos a bánatpénzt a licitálást követően a nem nyertes pályázók részére köteles 8 banki munkanapon belül visszafizetni. A Tulajdonos a bánatpénz után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
A nyertes pályázó a licitálástól számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést határidőben nem köti meg, a Tulajdonos a versenytárgyaláson részt vett, következő legmagasabb ajánlatot tevővel kötheti meg az adásvételi szerződést.
Az ingatlanokra a Magyar Államnak és a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül Tulajdonos kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél és a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy az elővásárlási jogukról mondjanak le, és erről ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot tegyenek.

Fizetési feltételek: A győztes pályázó a szerződéskötést követő 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot átvenni illetve leadni a Bp. XIX. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, 1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület III. emelet 107. szobában lehet.
Tel.: 06-1-347-4527, 06-1-347-4522

A meghirdetett ingatlanok: 

Pályázati felhívás: Ady Endre út 146. fszt. 6.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.