ÖNKORMÁNYZATI INGATLANPÁLYÁZATOK  2017. szeptember 28.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő üres, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Jelentkezés határideje: 2017. október 13. 12 óra
Pályázat leadása: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat VAMÜSZ titkárságán
1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás: 2017. október 16-án a VAMÜSZ hivatali helyiségében, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt. Időpont a helyiségeknél.

Pályáztatásra kerülő ingatlanok:
Bp. XIX. ker. Hunyadi utca 92. hrsz.:164956
Rendeltetés: iroda, üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Műszaki állapot: jó, karbantartás szintű helyreállítás szükséges, közműellátás: víz, csatorna, elektromos áram, gáz
Alapterület: telek 495m2, felépítmény 389m2 (földszint: 231m2, tetőtér: 158m2 )
Energetikai besorolás: G
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Bérleti díj: 330.000,- Ft/hó (ÁFA mentes, a licit induló összege)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2017. október 16. 14 óra 00 perc

Bp. XIX. ker. Üllői út 309. (hrsz.:164583) Sorompó Üzletház IX. jelű helyiség
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó; közműellátás: összközműves
Alapterület: 25 m2
Energetikai besorolás: HH (felülvizsgálat alatt)
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 30.250,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2017. október 16. 14 óra 30 perc

A bérbeadás általános feltételei:
A pályázaton minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet. A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. A helyiség az adott és megtekintett műszaki állapotban kerül bérbeadásra. A felújítás saját költségen történő vállalása a pályázat feltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérletéről szóló 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendelet 39. §-ában foglaltak szerint a nem lakás célú helyiség bérlőjének a helyiség használatának időtartamára óvadékot kell fizetnie. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj összegének hatszorosa. Az óvadék összege elkülönített számlán kerül elhelyezésre, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére - kamat felszámítása nélkül - visszafizetésre kerül.
A helyiséget zajos műhelytevékenységre, ipari célokra nem lehet használni. A helyi szabályozás ügyében a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáját kell megkeresni
A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Írásos hozzájárulásban kell rögzíteni, hogy a helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására.
Ha a pályázó a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést elvégeztetni.
Az a pályázó, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díj hátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre.
A bérleti díjon felül fizetendő közüzemi és egyéb (pl. társasházi) díjakra vonatkozóan megállapodást kell kötni a nyertes pályázónak a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél. A bérlőnek a bérleti szerződésben foglaltak betartására közjegyzői okiratban is kötelezettséget kell vállalnia, melynek költsége a bérlőt terheli. A birtokbaadásra ezt követően kerülhet sor, melynek időpontjától a bérleti-, közüzemi- és egyéb díjak fizetésére vonatkozó kötelezettség fenn áll.
Bérbeadó fenntartja a bérleti díj minden év július 1-től történő, az előző évi infláció mértékének megfelelő emelésének lehetőségét. Ez a szabály a szerződés aláírásának évében nem alkalmazható.
A versenytárgyalás feltételei:
Több ajánlattevő esetén az ajánlattevők a havi bérleti díj összegére licitálnak.
A pályázóknak a versenytárgyaláson nyilatkozniuk kell, hogy a VAMÜSZ felé bérleti díj, illetve egyéb tartozásuk nincs.
A versenytárgyalás részvételi díja a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díja, melyet a jelentkezési határidőig kell átutalni a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára. A befizetési bizonylat eredeti példányát a versenytárgyaláson be kell mutatni.
Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. Ha a pályázaton résztvevő nem magánszemélyként pályázik, a versenytárgyaláson a cég működéséről a hatályos iratokat (cégbejegyzés, aláírási címpéldány) be kell mutatni. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra.
Sikertelen ajánlattevők részére a versenytárgyalási díj visszafizetésre kerül. Az a pályázó aki a versenytárgyaláson nem jelenik meg, a részvételi díjat elveszíti.
A kikiáltási ár emelésének szabálya: a következő ajánlat az előzőtől minimum 1.000,- Ft-tal, maximum 10.000,- Ft-tal lehet magasabb a bérleti díj tekintetében.
A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson részvevő pályázók közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során - a legmagasabb összegű havi bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot. Az eredmény a versenytárgyaláson kihirdetésre kerül, de a szerződés ezáltal még nem jön létre. A szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. Ha a versenytárgyalás nyertese a bérleti szerződés megkötésének napja előtt bejelenti, hogy mégsem kívánja a helyiséget használatba venni, az előzetesen befizetett részvételi díjat elveszíti, és a bérbeadó a bérleti szerződést a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű ajánlatot tevővel köti meg.
Elérhetőségek, érdeklődés:
Név és cím: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet, 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-435
megtekintés: 34-77-413 vagy 34-74-680
E-mail cím: vamusz@kispest.hu
Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, szerdán 8-12 és 14-16.30 óra között.
A helyiség megtekintését munkaidőben, előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani.

Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
VAGYONKEZELŐ MŰSZAKI SZERVEZET

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.