IRODÁK  2012. február 19.

Jegyzői Kabinet Iroda

1195 Bp., Városház tér 18-20., A. épület I. em. 27-33., A. épület fszt. 21-24.
e-mail: jegyzoikabinetiroda(kukac)kispest.hu

Koreny Ida irodavezető

tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 668

Jegyzői titkárság tel.: 529
Aljegyzői titkárság tel.: 519

Képviselői fogadórákról tájékoztatás: tel.: 596

Jegyzői Kabinet Iroda
- közreműködés a jegyző tevékenységével kapcsolatos jogi feladatok ellátásában;
- a képviselő-testületi ülések előkészítése, meghívó és mellékleteinek kiküldése, közreműködés az ülés technikai lebonyolításában, jegyzőkönyv elkészítése;
- képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések és jegyzőkönyvek nyilvántartása;
- kapcsolattartás a Kormányhivatallal;
- rendeletek, normatív határozatok előkészítésében való közreműködés, az elfogadott rendeletek kihirdetése, egységes szerkezetű rendeletek elkészítése, nyilvántartása, közzététele;
- a polgármesteri, jegyzői és a polgármesteri-jegyzői közös normatív utasítások és intézkedések előkészítése, vagy az abban való közreműködés, azok nyilvántartása;
- a Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- közérdekű adatigénylések teljesítésének koordinációja;
- a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálásában való közreműködés.

Titkárság
- a jegyző, aljegyző munkájához kapcsolódó szervezési, adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása;

Ügyvitel
- a Polgármesteri Hivatal postázási, iktatási, irattározási tevékenységének ellátása 

Informatika
- informatikai fejlesztési programok kidolgozása és végrehajtása;
- hardver- és szoftverfejlesztések előkészítése, engedélyeztetése, ütemezése, és végrehajtása;
- felhasználói programok tesztelésének, bevezetésének, további fejlesztésének és a felhasználók oktatásának koordinációja és felügyelete;
- számítástechnikai felhasználói programok elkészítéséhez, alkalmazásához kapcsolódó követelményrendszer meghatározása;
- az informatikai rendszer, illetve az adatok biztonságát, védelmét érintő kezelési, mentési feladatok biztosítása és végrehajtása;
- a hardverállomány karbantartása, fejlesztése;
- közreműködés az önkormányzat honlapjának kialakításában és frissítésében;
- a képviselő-testületi ülések informatikai lebonyolítása.