LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK  2013. május 28.

Településképi bejelentés iránti kérelem és mellékletei

A 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2017. október 1-jétől hatályba lépett, melynek VIII. Fejezete (58-63.§) tartalmazza az eljárás részletes szabályait.

A településképi bejelentési eljárásban a Kispesti Építészeti Műszaki Tervtanács nem vesz részt.

A bejelentési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét (kérelem űrlap) papíralapon nyújtja be, a kérelem nyomtatvány letölthető itt. Az eljárást alkalmazni kell a 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján a következő esetekben:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül

- építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása (az épület bármely homlokzatán a nyílászárók cseréje, tokkeret, spaletta, zsalugáter vagy redőny cseréje, a homlokzati anyaghasználat, mintázat cseréje vagy változtatása, valamint a tetőhéjazat cseréje) esetén, kivéve az L4 keretövezet területét;

- meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, és színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, és a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén, kivéve az L4 keretövezet területét;

- az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése és megváltoztatása esetén, kivéve az L4 keretövezet területét;

- épületben az önálló rendeltetési egységek számának változása esetén;

- kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény építése, bővítése, átalakítása, épület felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén;

- nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése esetén az L3 keretövezet területén;

- önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén;

- közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése esetén;

- legalább 30 napig fennálló

- rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

- kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése esetén;

- legalább 30 napig fennálló mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyzó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, kivéve az L4 keretövezet területét, valamint az építési területen elhelyezett építményeket;

- közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és –tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén;

- utasváró fülke építése esetén;

- Wekerletelep területén gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola antenna, napkollektor, napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése esetén;

- Telepszerű beépítésű területeken, a rendelet 1. melléklete szerinti „Lakótelepek”, „Központ2” és az „Ady Endre út” területén a homlokzati erkélyeket és loggiákat érintő beavatkozások, melyek azok eredeti formáját, méretét, lehatárolását, színét és anyaghasználatát érintik, vagy teljes beépítését jelentik, továbbá az épületen elhelyezni kívánt gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola antenna, napkollektor, napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése esetén.

- meglévő építmény rendeltetésének megváltoztatása részben vagy egészben (lásd 60. § (1) bekezdés), valamint, ha a településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti (lásd 60. § (2) bekezdés)

- cégjelzés, reklám- és hirdető-berendezés elhelyezése, kialakítása esetén (lásd 61. §) a következő esetekben:

- ha az az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített,

- kirakat kialakítása,

- reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése,

- közterületen vagy közhasználatú magánterületen reklám- és hirdető berendezés elhelyezése.

A településképi bejelentési kérelemhez benyújtandó dokumentumok

A kérelemhez mellékelt dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 23. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell összeállítani.

A dokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

A kérelem tárgyától függően kérünk:

- helyszínrajzot minimum 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó az érintett ingatlan, valamint a szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány;

- alaprajzot és homlokzatokat 1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával;

- rövid műszaki leírás a telepítésről, a rendeltetésről, és az építészeti kialakításról

- a tervezett tevékenységgel érintett terület és környezete bemutatására alkalmas fotódokumentáció;

- utcaképi vázlat és színterv.

- A műemléki jelentőségű területet érintő településképi bejelentéshez és az 50 m2 alapterület feletti rendeltetéstől eltérő használatra vonatkozó településképi bejelentéshez tervezői névjegyzékben szereplő építész tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtani.

Ügytípus: Településképi bejelentési eljárás 

Ügyintézés: Főépítészi Iroda   

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.