Szakmai, minisztériumi elismerések

2014

- Pál Csaba
A grafikus- és festőművész kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől március 15-e alkalmából.
- Horváth Istvánné
A Kispesti Gyöngykagyló Óvoda óvodapedagógusa kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért Pedagógusnap alkalmából kapott Brunszvik Teréz-díjat.
- Tóth Ferdinándné
A polgármesteri hivatal közbiztonsági referensét a katasztrófavédelem területén hosszú időn át kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül oklevéllel jutalmazta Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. 


2012

- Kristóf Lajos
A kispesti fotográfust a Magyar Sportújságírók Szövetsége tüntette ki életműdíjjal a Sportújságírók Világnapja alkalmából. 
- Bódis Gyuláné
A Polgármesteri Hivatal védelmi referense a honvédelem támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként vehetett át Honvédelemért Kitüntető Címet március 15-e alkalmából.


2011

- Lukács Balázsné
A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkatársaként, majd a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjeként végzett, a kispesti gyermekek és családok védelmét, támogatását és fejlesztését szolgáló kiemelkedő munkának, több mint egy évtizedes szolgálatának méltó elismeréseként a Fővárosi Közgyűlés  rangos szakmai kitüntetést, Bárczy István-díjat adományozott  „a gyermekek iránt elkötelezett, magas színvonalú szakmai munkájáért”.


 

2010

- Hernádi Paula
A grafikusművész kiemelkedő iparművészeti tevékenysége elismeréséül március 15-e alkalmából Ferenczy Noémi-díjat vehetett át Hiller István oktatási és kulturális minisztertől. 


2009

- Szujkó Szilvia
A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnökét az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munkájáért tüntette ki Trefort Ágoston-díjjal Hiller István oktatási és kulturális miniszter augusztus 20-a alkalmából.
- Ertelné Csák Judit
A Vass Lajos Általános Iskola igazgatóját Hiller István oktatási és kulturális miniszter tüntette ki Teleki Blanka-díjjal a pedagógusnap alkalmából. Az elismerést olyan pedagógus kaphatja, aki nevelő-oktató, fejlesztő munkája során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedik a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében.
- Lászlóné Mester Zsuzsanna
A polgármesteri hivatal gazdasági igazgatójának a közigazgatás érdekében huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül A köz szolgálatáért érdemjel bronz fokozatát adományozta Gyenesei István önkormányzati miniszter március 15. alkalmából.
- Szeifert Ferencné
A polgármesteri hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodája vezetőjének a közigazgatás érdekében huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül A köz szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatát adományozta Gyenesei István önkormányzati miniszter március 15. alakmából.
- Kozics Magdolna
A Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI munkaközösség-vezetőjét kiemelkedő gyógypedagógiai munkája elismeréseként Éltes Mátyás-díjjal tüntette ki Hiller István oktatási miniszter a Magyar Kultúra Napján.


2008

- Hegyi Ibolya kárpitművész Ferenczy Noémi-díjat kapott
- Viola József költő, műfordító József Attila-díjban részesült
- A Wekerlei Társaskör Egyesület tagjai
Budapestért-díjat adományozott a fővárosi közgyűlés az egyesület tagjainak. A civilek a Wekerletelep építészeti és közösségi értékeinek megőrzése, valamint a helyiek lokálpatriotizmusának erősítése érdekében folytatott két évtizedes tevékenységükért kapták az elismerést. 
- Wekerlei Társaskör Egyesület 
Kós Károly születésének 125. évfordulója alkalmából Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Kós Károly-díjat adományozott az egyesületnek Wekerletelep építészeti és közösségi értékeinek megőrzéséért, a centenáriumi évben végzett munkájáért.  
- Bihari Péter
A Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatója kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedett a hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, ezért a Teleki Blankáról elnevezett Az esélyt teremtő pedagógus díjat vehette át az oktatási és kulturális minisztertől.
- Könnyű Istvánné
A Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedett a hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, ezért a Teleki Blankáról elnevezett Az esélyt teremtő pedagógus díjat vehette át az oktatási és kulturális minisztertől.
- Lux Zsuzsa 
A Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának adományozott az oktatási és kulturális miniszter a szabadtanulás rendszerének kialakításáért, a kerületi integrált, sajátos nevelési igényű tanulókat segítő, módszertani megújulásra kész munkájáért Arany Katedra Emlékplakettet.


2007

- Swiderski Lászlóné
A Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának a Biztonságos Iskola Mozgalomban kifejtett tevékenységéért Magyar Sólyom Érdemrend Középkeresztje elismerést adományozott Közép-Európai Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Intézet.
- Medgyes Lászlóné
Az MSZOSZ Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetének titkárát augusztus 20-a alkalmából tüntette ki Sólyom László köztársasági elnök Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel
- Suhajda Józsefné
Az Eötvös József Általános Iskola igazgatóját augusztus 20-a alkalmából több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkásságáért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntette ki Hiller István oktatási és kulturális miniszter.
- Elekházy Sarolta
A Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola igazgatóját augusztus 20-a alkalmából több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkásságáért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntette ki Hiller István oktatási és kulturális miniszter.
- Szlifka Istvánné
A Katica Óvoda vezetőjét több évtizedes kimagasló pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként Arany Katedra Emlékplakettel tüntette ki a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere.
- dr. Istvánfi Sándor
Kispest jegyzője kiemelkedő szakmai, közéleti és közösségi tevékenységéért kapta meg az ISO 9000 Fórum A Közigazgatás minőségéért díját.


2006

- Bazsó Zoltán
A Kispest újság főszerkesztőjét a Katasztrófa Csökkentési Világnap alkalmából Katasztrófavédelmi Emlékéremmel tüntette ki dr. Tatár Attila országos katasztrófavédelmi főigazgató
- Bárdy György
Kispest Díszpolgára 85. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehetett át Kiss Péter szociális és munkaügyi minisztertől, valamint Hiller István oktatási és kulturális minisztertől.
- Tötösné Gados Zsuzsanna
A Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium tanára Ifjúsági Természetjárásért Díjat kapott az iskolai természetjárás érdekében kifejtett tevékenységéért. 


2005

- Gábor Ilona
A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (KMO) igazgatóját több évtizedes szakmai tevékenységéért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntette ki Bozóky András kulturális miniszter.
- Puskás Ferenc
Kispest Díszpolgárának, az Aranycsapat legendás játékosának világszerte nagyra becsült sportolói pályafutásáért, az utánpótlás-nevelésben szerzett elévülhetetlen érdemeiért és edzői tevékenységéért Gyurcsány Ferenc miniszterelnök javaslatára a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta Sólyom László köztársasági elnök.
- Kispest Önkormányzata
Az oktatásbarát önkormányzatot a nevelési-oktatási intézmények színvonalas működtetéséért Eötvös József emlékplakettel tüntette ki a Pedagógusok Szakszervezete.
- Szűcsné Török Erzsébet
A Műszaki Csoport vezetőjét a Magyar Polgári Védelem megalakulásának 70. évfordulója alkalmából, több évtizedes polgári védelmet segítő munkája elismeréseként tüntette ki Budapest Főváros Polgári Védelméért emlékplakettel Benkovics Zoltán, a főváros polgári védelmi igazgatója.
- Steinerné dr. Török Katalin
Kispest polgármestere a honvédelem érdekében végzett munkájáért kapta meg a II. osztályú Honvédelemért kitüntető címet Juhász Ferenc honvédelmi minisztertől.


2004

- Neuwirth Annamária
Az Ady Endre Általános Iskola néptánctanára Mádl Ferenc köztársasági elnöktől Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet vehette át.
- dr. Labay Attila
Az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának szakértőjét az Életfa emlékérem bronz fokozatával tüntette ki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetője, Németh Imre.
- Nagy Péter
A Művelődési, Egészségügyi és Sport Iroda vezetője a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet vehette át Magyar Bálint oktatási minisztertől. Az irodavezető kimagasló pedagógiai tevékenységéért részesült a magas kitüntetésben.
- Tóth Józsefné
Ötvenéves eredményes munkájával érdemelte ki dr. Lampert Mónika belügyminisztertől a Köz szolgálatáért érdemjel arany fokozatát. Az Okmányiroda munkatársa pontosan 50 évvel ezelőtt, 1954. február 1-jén kezdte meg munkáját a hivatalban, illetve jogelődjénél, az akkori tanácsnál.
- dr. Istvánfi Sándor
A kerület jgyzője a honvédelem ügye érdekében végzett munkája elismeréseként II. osztályú Honvédelemért kitüntető címet kapott Juhász Ferenc honvédelmi minisztertől.


2003

- Cséki Imre - A Polgármesteri Iroda főmunkatársát a főpolgármester Polgári Védelemért Emlékplakettel tüntette ki.


2002

- Szilágyi István
A kispesti polgári védelmi őrnagy Miniszteri Dicséretben részesült, és a belügyminiszter a Bátorságért Érdemjelet adományozta a számára az árvízi helytállásért.
- dr. Földényi Frigyes
A Kispesti Egészségügyi Intézet műszakvezető főorvosát a főpolgármester tüntette ki Polgári Védelemért Emlékplakettel.
- dr. Istvánfi Sándor
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a XIX. kerületi önkormányzat jegyzőjeként a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül I. osztályú Honvédelemért kitüntető címet adományozott.


2001

- Bihari Péter
A Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatója Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet vehetett át az oktatási minisztertől.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.