NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 23.

Gépjárműadó

Jogszabályi háttér

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Ügymenet leírása

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvény módosítása alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Adóügy (önkormányzati adóhatóság) végzi.

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11784009-15519009-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére.

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A gépjárműadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

- Gépjármű utáni adófizetés változáshoz bejelentés: ADATBEJELENTÉS a gépjárműadóról (pdf)

Mozgáskorlátozottság miatti mentességhez szükséges I. fokú orvosi szakvélemény (pdf)

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda