NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 25.

Telekadó

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete. 

A telekadó tárgya 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adómentességekre, valamint adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket a fenti jogszabályok tartalmazzák.

A telekadó alanya

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A telekadó alapja

A telek m2-ben számított alapterülete.

A telekadó mértéke 2020. január 1. napjától:

1500 m2 alatti teleknagyság esetén 300.- Ft/m2/év

1500 m2 feletti teleknagyság esetén 350.- Ft/m2/év 

Az elektronikusan benyújtandó adatbejelentés(ek) az Országos Hivatali Portálon - OHP (E-Önkormányzat) érhető(ek) el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Befizetési határidők

A telekadót minden évben két részletben március 15-éig, és szeptember 15-éig kell megfizetni a 11784009-15519009-02510000 számú telekadó számlaszámra. Az évközben adókötelessé váló telek esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint.

Ügymenet leírása

Az adózó az adatbejelentésének benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon – az erre rendszeresített nyomtatványon – kell az adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, melynek mértéke magánszemély adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A telekadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

2021-2022-2023-2024
- Telekadó megállapítására szolgáló adatbejelentés (pdf)
- Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
- Kiegészítő lap a telekadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2020
Telekadó megállapítására szolgáló adatbejelentés (pdf)
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a telekadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2019
Telekadó megállapítására szolgáló adatbejelentés (pdf)
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a telekadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2018
- Telekadó megállapítására szolgáló adatbejelentés (pdf)
- Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
- Kiegészítő lap a telekadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2017
- Telekadó megállapítására szolgáló bevallás (pdf)
- Megállapodás telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a telekadó bevallásához (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf) 

Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (.JAR ÁNYK nyomtatvány)

2016
- Telekadó megállapítására szolgáló bevallás (pdf)
Kiegészítő lap a telekadó bevallásához (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)    

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda