KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.

1192 Bp., Bercsényi u. 18.

dr. Vitál Márton ügyvezető

Tel.: 06/1282-9622
Fax: 061/347-0316
részlegvezetők: 061/347-0317
e-mail: kozpark(kukac)kispest.hu    

ügyfélfogadási rend - előre egyeztetett időpont szerint munkanapokon:
hétfőtől - csütörtökig: 08.00-15.00 óráig
pénteken: 08.00-12.00 óráig

Korábban: Omega Kispesti Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (OMEGA Kht.)

A társaság legfőbb szerve: 
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete
Gajda Péter polgármester

Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20
Telefon: 3474-500
e-mail: hivatal(kukac)kispest.hu
web: kispest.hu  

Farmasi Csilla irodavezető
+36 12829622
Molnár Tamás szakipari részlegvezető 
+36 13470317
Osztrogonácz Sándor szakipari csoportvezető
+36 13470317
Molnár Tamás parkfenntartási részlegvezető
+36 13470317
Szabó Zsolt köztisztasági részlegvezető
+36 13470317)
Krajcsik Andrea munkaügyi vezető  és közfoglalkoztatási előadó
+3612829622/13)

A társaság működése:

A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (KÖZPARK Nonprofit Kft.)Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzata alapította 3 millió Ft-os alaptőkével. A társaság főbb közhasznú tevékenységét az 1997. évi CLVI. Törvény 26§ c. pontja alapján határozta meg, mely alapján az alábbiakat folytatja: környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ill. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése.

A Kft. a közhasznú tevékenység céljainak elősegítése érdekében üzletszerű vállalkozási tevékenységet is folytat.

A társaság főbb feladatai:
A KÖZPARK Nonprofit Kft. végzi az Önkormányzat megbízása alapján a munkaerőpiacról kiszorult munkaképes kispesti munkavállalók közhasznú és közcélú foglalkoztatását a kerületi intézményekben, valamint saját szervezésében a kerület Önkormányzati kezelésű közterületeinek fenntartási munkáihoz kapcsolódóan. Ez érdekében szorosan együttműködik a Kispesti Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével.

Szervezi a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatását, amelyhez a Fővárosi Bírósággal és az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával tart fenn kapcsolatot.

Az Önkormányzati kezelésű közterületek egyes fenntartási feladatainak ellátására a Kft. az Önkormányzattal határozatlan időre szóló Közszolgáltatási Megállapodást kötött. A Társaság e feladatainak ellátása során olyan közfeladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. A szolgáltatás színvonalát - anyagi lehetőségei függvényében - a fenntartó Önkormányzat maga határozza meg.

E megállapodás alapján a KÖZPARK Nonprofit Kft. az alábbi feladatok ellátásáért felel:
- parki hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, gyűjtőzsákok cseréje,
- takarítás kéziszerszámokkal, seprőgéppel,
- síkosság-mentesítés és hó eltakarítás téli időszakban ütemterv szerint,
- kutyapiszok gyűjtőeszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása,
- ügyeleti jellegű takarítási feladatok ellátása hétvégén egyes kiemelt közterületeken illetve az önkormányzati szervezésű rendezvények helyszínein,
- önkormányzati tulajdonú többfunkciós célgép üzemeltetése,
- gyep, pázsitfelületek fenntartása (tavaszi pázsittakarítás, kaszálás, kaszálékgyűjtés, öntözés, avargyűjtés),
- cserjefelületek fenntartása (cserje és sövény metszése, nyírása, ifjítása, gyommentesítése),
- virág- és rózsaágyások létesítése, fenntartása  (előkészítés, ültetés, gyommentesítés, öntözés, kapálás, kiürítés),
- játszóterek tisztántartása homokozó-felületek fenntartása (csere, pótlás, fertőtlenítés), játszóterek játszószereinek karbantartása,
- gyöngykavics-felületek fenntartása (gyommentesítés, pótlás, csere, stb.),
- köztéri berendezések, bútorok, parki öntözőhálózat karbantartása, javítása, hibaelhárítás,
- közterület fenntartási munkák során keletkező hulladék elszállításának megszervezése,
- közterületen elhagyott hulladék elszállításának megszervezése,

A felsorolt munkákkal kapcsolatban közvetlenül is fogadunk észrevételeket, bejelentéseket 282-9622 telefonszámunkon.

Mint a felsorolásból is kitűnik, a feladataink sokrétűek, de nem minden területre és tevékenységre terjednek ki. Az alább - a teljesség igénye nélkül - felsorolt tennivalókat változatlanul a más kötelezettek (fenntartók, kezelők, szolgáltatók) feladata ellátni a jogszabályokban részletezett módon és időben.
Magánszemélyeknek és cégeknek vállalunk kertrendezést, kertépítést, kaszálást, növényápolási munkákat, takarítást.

Vállalunk kiskertekben, társasházi előkertekben
- kertészeti munkákat (fű- és sövénynyírás, gyomirtás, növénytelepítés, stb)
- zöldhulladék elszállítást (2350 Ft + 635 Ft áfa/laza m3 = 2985 Ft)
- társasházak előkerti zöldfelületéről szórt szemét napi összegyűjtését, elszállítását (6500 Ft+áfa/hó/kb.500 m2 terület).
A zöldhulladék-gyűjtő zsákok árusítását idén is folytatjuk, jelenleg 260 Ft-os egységáron. A zsákot a kuka mellé kell kihelyezni, ahonnan a KÖZPARK elszállítja (az FKF-s zöld zsákok elszállítása meghatározott napokon történik a kerület egyes részein, info: fkf.hu).
Sittszállítás díja: 8270 Ft+2233 áfa = 10503 Ft, beszállítás telepünkre, abban az esetben, ha az autó közvetlenül meg tudja közelíteni a szállítandó sittet és zöldhulladékot.  

NEM TARTOZIK a Közpark Kft. hatáskörébe:
- A közterület rendjének, tisztaságának megőrzése, a szabálysértések elkövetésének megakadályozása (rendőrség, Fővárosi Közterület-felügyelet, Kispesti Rendészeti Központ).
- Parkfák, fasorok kezelése roncsautók elszállítása, lakossági köztisztasági akciók lebonyolítása (Kispesti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Iroda).
- Fővárosi kezelésű közterületek fenntartásával kapcsolatok ellátása (Fővárosi Önkormányzat, FKF Rt., Főkert Rt.).
- Telekingatlanok, üzlethelységek, a beépített ingatlanok udvara, az ingatlanokat övező zöldsáv, járda tisztántartása, gondozása (ingatlantulajdonos, kezelő, használó, bérlő).
- Úszótelkes kialakításnál az ingatlan körüljárását biztosító járdaszakasz és az előkert tisztántartása, gondozása (ingatlantulajdonos, kezelő, bérlő, lakásszövetkezet stb.).
- Közjárdák, szilárd burkolattal ellátott parkolók, szilárd burkolattal ellátott közutak tisztántartása, téli időszakban síkosság-mentesítése (FKF Rt.).
- Tömegközlekedési megállóhelyek, pályatestek, az azokat övező közterületek tisztántartása, gondozása (BKV, MÁV, VOLÁN stb.).Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.