ÜGYTÍPUSOK  2015. szeptember 17.

Anyakönyvi ügyek

 

Anyakönyvi ügyek - tájékoztatás 2020. szeptember 21-től

A VII/9-16/2020 jegyzői intézkedés értelmében a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a személyes jelenlétet igénylő anyakönyvi ügyekben előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Kérjük, az alábbi telefonszámokon vagy e-mail-ben szíveskedjen az időpontot egyeztetni:

+36 1 3474- 540
+ 36 1 3474- 603
+ 36 1 3474 -561
e-mail: anyakonyv@kispest.hu

Anyakönyvi családi eseményeken résztvevők létszámát a hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.

Az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma és a családi eseményeken résztvevők létszáma az óvintézkedések betartása érdekében korlátozásra kerülhet.

Haláleset anyakönyveztetése a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél történik

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
– az elhunyt személyi igazolványa, érvényes útlevele és 2001. január 1. után kiadott (kártyaalakú) jogosítványa, lakcímigazolványa
– az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata
– elvált, illetve özvegy családi állapota esetén a házasság megszűnését igazoló irat
– halottvizsgálati bizonyítvány
A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Az eljáráshoz szükséges:
– érvényes személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat
– 3.000 Ft illetékbélyeg a névváltoztatási kérelemre
Amennyiben a felek házasságkötéskor a választott névviselésük alapján nem állapodtak meg a házasságból születendő közös gyermek családi nevét illetően, utólag kell megállapodást kötniük.

Házasságkötést a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A házasulóknak személyesen kell megjelenniük a jegyzőkönyv felvétele céljából.
A házasságkötéshez szükséges dokumentumok:
– mindkét házasuló érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, vagy magyar állampolgárságot igazoló állampolgársági bizonyítványa és lakcímigazolvány
– mindkét házasuló eredeti születési anyakönyvi kivonata
– elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya

A házasságkötés bejelentése és a házasság megkötése között egy hónap várakozási időnek kell eltelnie. Ez alól mentesítést lehet kérni külföldi kiküldetés, terhesség és lakásvásárlási hitel felvétele esetén. A kérelemhez mellékelni kell a mentesítési okról szóló igazolást is.

Külföldi állampolgárságú házasuló esetén előzetes telefonos egyeztetés és további személyes tájékoztatás szükséges.

A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 12.30 órától 14.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 16.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére díjat kell fizetni.

A díjak mértékét a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének  15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A rendelet letölthető:

https://uj.kispest.hu/images/fajlok/rendeletek/15_2018_hazassagkotesesbejegyzettelettarsikapcsolatfizetendodijak.pdf

 

Házasságkötő terem  01

Díszterem                     02

Névváltoztatás:
Minisztériumi névváltoztatás születési, családi, utónév változtatáshoz első alkalommal 10.000 Ft értékű illetékbélyeg szükséges, születési anyakönyvi kivonat.

Ha házasságban él, akkor a házasági anyakönyvi kivonat, ha kiskorú gyermekek vannak, akkor az ő születési anyakönyvi kivonatuk is kell. Ha a névváltoztatás kiskorút is érint, akkor mind a két szülő jelenléte szükséges. Ha a nevet változtató személy kiskorú, akkor mindkét törvényes képviselőnek meg kell jelennie. Ha létező harmadik személy családi nevét kívánja viselni, akkor a nevet adományozónak is meg kell jelennie érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megadja, illetve az anyakönyvvezető előtt aláírja. Ha a nevet változtató a 14. évet betöltötte, akkor személyesen meg kell jelennie az aláírás miatt. Ha a kérelmezőnek már volt minisztériumi névváltoztatása, akkor 50.000 Ft értékben illetékbélyeget kell leróni.

Születés anyakönyveztetése: a születés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A születés anyakönyveztetéséhez szükséges dokumentumok:
– 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat (csatolása nem kötelező, de jelentősen gyorsítja az ügyintézést)
– az anya személyi igazolványa és lakcímigazolványa
A születési anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. A gyermek lakcímkártyáját az anyakönyvvezető a születési anyakönyvi kivonattal együtt a kórháznak küldi meg, ők adják át a szülőknek.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.
A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

A gyermek megszületése előtt:
– a szülők együttes személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést )
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős  bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
– terhes gondozási kiskönyv
– szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a a születés várható időpontját tartalmazva.
Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

A gyermek megszületése után:
– a szülők együttes, személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést),
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Ha az anya a szüléstől számítva 300 napon belül vált el, vagy lett özvegy, akkor apai elismerő nyilatkozat nem tehető, a csak bíróság által jogerősen kimondott apaság vélelmének megdöntése után.

Válás, illetve özvegység esetén a túlélő házastárs kérheti nevének megváltoztatását 
A kérelmet személyesen kell benyújtani az alábbi iratokkal:
– érvényes személyi igazolvány, lakcímigazolvány
– Halotti anyakönyvi kivonat, ill. jogerős bontóperi ítélet
– 3.000 Ft illetékbélyeg a házassági névmódosítási kérelemre
– a kivonatkérelem illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének   15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet
Hivatalunkban illetékbélyeg árusítás nincs, illetékbélyeget postán lehet vásárolni.

Ügyfélfogadás: ügyfélfogadási időben történik - időpont-egyeztetés alapján!
hétfőn: 14.00 – 18.00-ig
szerdán: 8.00 – 16.30-ig
pénteken: 8.00-12.00-ig. 
Az ügyintézés előtt sorszámot kell kérni a sorszámkiadó gépnél, sorszám kiadás:
hétfőn: 14.00 – 17.30-ig
szerdán: 8.00 – 16.00-ig
pénteken: 8.00-11.30-ig.  

Anyakönyvvezetők: 
Cseh Judit  anyakonyv@kispest.hu,  A. ép. Fsz. 2.       Telefon: 347-4561,
Koltay Katalin  anyakonyv@kispest.hu,   A. ép. Fsz. 2.  Telefon: 347-4603,
Zsigmondné Miklós Ilona Anna anyakonyv@kispest.hu,  A. ép. fsz. 2. Telefon: 3474-540,

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda Anyakönyvi Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. Épület fsz. 2.

e-mail: anyakonyv@kispest.hu,     
e-mail: hatosagiiroda@hivatal.kispest.hu

Utolsó módosítás dátuma: 2020. 09. 18.

 

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.