NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 19.

Építményadó - reklámhordozó után

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete.

Az építményadó tárgya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adómentességekre, valamint adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket a fenti jogszabályok tartalmazzák.

Az építményadó alanya

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az építményadó alapja

A reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

Az építményadó mértéke 2018. január 1. napjától: 12.000.- Ft/m2/év

Az elektronikusan benyújtandó adatbejelentés(ek) az Országos Hivatali Portálon - OHP (E-Önkormányzat) érhető(ek) el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Befizetési határidők

Az építményadót minden évben két részletben március 15-éig, és szeptember 15-éig kell megfizetni a 11784009-15519009-02440000 számú építményadó számlaszámra. Az évközben adókötelessé váló építmény esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint. 

Ügymenet leírása

Az adózó az adatbejelentésének benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon – az erre rendszeresített nyomtatványon – kell az adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, melynek mértéke magánszemély adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az építményadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

2020.
FŐLAP - adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról (pdf)
BETÉTLAP - a reklámhordozó utáni építményadóról (pdf)
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a építményadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2019.
FŐLAP - adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról (pdf)
BETÉTLAP - a reklámhordozó utáni építményadóról (pdf)
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a építményadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

2018.
FŐLAP - adatbejelentés az építményadóról reklámhordozó esetén (pdf)
Betétlap - adatbejelentés az építményadóról reklámhordozó esetén (pdf)
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (több tulajdonos esetén) (pdf)
Kiegészítő lap a építményadó adatbejelentéshez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) (pdf)

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda