Testületi ülés 2020. július 16. 13.00 óra

Meghívó (pdf)

Napirend:

1.) Javaslat Díszpolgári cím adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) Javaslat Kispestért Díj elismerés adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) Javaslat Kispestért Oklevél elismerés adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Döntés az önkormányzati hatósági ügyben hozott II/2-7/2020 sz., Hofherr Albert u. 59-61. alatt rendeltetésmódosításra vonatkozó településképi kötelező határozat ellen benyújtott fellebbezésről
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Javaslat a Tulajdonosi Bizottsági nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására és eskütételére
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről, ügyfélfogadási rendjéről
(A normatív határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

14.) 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés (intézmények)
Előadó: dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

15.) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés (Polgármesteri Hivatal, intézmények fenntartói ellenőrzése)
Előadó: dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

16.) Telepítési tanulmányterv elfogadása a Budapest XIX. Kerület Kispest, Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területén szabályozási terv módosításának előkészítésére
Előadó: Gajda Péter
polgármester

17.) Településrendezési szerződés megkötése a Budapest XIX. Kerület Kispest, Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területén szabályozási terv módosítására
Előadó: Gajda Péter
polgármester

18.) Az Alapfokú Művészeti Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola És Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Comenius Szakközépiskola és Szakgimnázium intézmények elhelyezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

19.) Nyilatkozat a Bp. XIX. Puskás F. u. 1. szám alatti 168207 hrsz.-ú (Bozsik stadion) ingatlan, 1 604 m2 területének – közterület céljára történő – ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatban
Előadó: Gajda Péter
polgármester

20.) Megállapodás a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kossuth téri Piac Üzletház Társasház között az egymással szemben fennálló követelésekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

21.) A DHK Zrt-nél nyilvántartott elhunyt, végrehajtás alá nem vont adósok tartozásának rendezése
Előadó: Kertesz Csaba
alpolgármester

22.) Előzetes szándéknyilatkozat kiadása a "Puskás Ház" projekt megvalósításának tárgyában
Előadó: Varga Attila
alpolgármester

23.) A Budapest – Kispest – Központi Református Egyházközséggel 2017. augusztus 15. napján létrejött használati megállapodásba foglalt ingyenesség éves felülvizsgálata
Előadó: Gajda Péter
polgármester

24.) A Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása
(A normatív határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

25.) Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása
(A normatív határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

26.) Döntés a kispesti önkormányzati fenntartású óvodák álláshelyeinek számáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

27.) Feladat-ellátási előszerződés módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

28.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

29.) A Gyöngyszemek Alapítvány 2020. évi támogatási szerződésének módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

30.) Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása továbbá 2020. évi támogatási szerződése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

31.) A ”Misszió Alapítvány” - ”Micva Ház” -”Jótett ” elnevezésű szervezet 2020. évi támogatása felhasználásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

32.) Kispesti Természetvédelmi Program
Előadó: Gajda Péter
polgármester

33.) Tájékoztató a BeePathNet program irányelveinek helyi alkalmazási lehetőségeiről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

34.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

35.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

36.) Önálló képviselői indítvány
Glifozát tartalmú szerek használatának tiltása
Előadó: Ferenczi István
képviselő

37.) Képviselői kérdések

 

Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf) 

 

 


 

Elfogadott rendelet:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (pdf)

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Zárt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.