TESTÜLETI ÜLÉSEK - HATÁROZATOK  2020. szeptember 16.

Testületi ülés 2020. szeptember 24. 13.00 óra

Tisztelt Kispestiek!


A díszterem befogadóképessége korlátozott!
Tekintettel a járványügyi helyzetre, szükséges a személyek közötti 1,5 méteres távolság megtartása.
A járványügyi védekezés elősegítése érdekében kérem, amennyiben teheti, a Kispest TV-n keresztül kísérje figyelemmel a Képviselő-testület ülését.

Megértésüket köszönöm!

Gajda Péter
polgármester

 

Meghívó (pdf)

Napirend:

1.) Döntés a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezetői kinevezéséről

(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) Döntés a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde intézményvezetői kinevezéséről
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Együttműködési megállapodás fogyatékosok nappali ellátására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Döntés az önkormányzati hatósági ügyben hozott II/226-3/2020. sz., Vécsey utca 1-3. szám (hrsz.: 163965) alatti lakóépület homlokzatának felújítására vonatkozó településképi kötelező határozat ellen benyújtott fellebbezésről
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének javaslata a Közpark Nonprofit Kft. és a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet összevonására
(A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 35/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

10.) Javaslat Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatában, a módosítással érintett Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területének, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
Előadó: Gajda Péter
polgármester

11.) Javaslat Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzata módosítási eljárásának megindítására, és a módosítás dokumentációjának elfogadására a Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területének vonatkozásában
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Építési Szabályzata módosítása kapcsán, a Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területének vonatkozásában, a fővárosi településrendezési eszközök (TSZT, FRSZ) eseti módosításának kezdeményezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

13.) „Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten” című pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásának és benyújtásának támogatása
Előadók: Gajda Péter
polgármester
Varga Attila
alpolgármester

14.) VEKOP Kerékpárosbarát Infrastruktúra fejlesztés, ELMŰ szerződéskötés
Előadó: Gajda Péter
polgármester

15.) Kispest Klímastratégiájának elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

16.) A Kúttói-erdő állagmegóvására és fenntartásának támogatására együttműködési és támogatási megállapodás kötése a Pilisi Parkerdő Zrt-vel
Előadó: Varga Attila
alpolgármester

17.) A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása könyvvizsgálói megbízatás miatt
(A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Varga Attila
alpolgármester

18.) Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel közterületi elektromos töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére
Előadó: Gajda Péter
polgármester

19.) A Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a Budapest XIX. kerület, 162242/16 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Eötvös utca 3-7. szám alatti 179 m2-es helyiség ingyenes használatba adására megállapodás megkötése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

20.) A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközséggel 2017. augusztus 15. napján kötött használati megállapodásban meghatározott használati idő módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

21.) Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) ismételt kérelme tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
Előadó: Kertész Csaba
alpolgármester

22.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet és a hozzárendelt intézmények (óvódák, bölcsődék - és WKK - ) közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

23.) A KMO Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása
(A normatív határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

24.) Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása
(A normatív határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

25.) A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány 2019. évi támogatási szerződésének módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

26.) Csatlakozás a 2021. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Gajda Péter
polgármester

27.) Háziorvosi praxis helyettesítése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

28.) Kispest 10. és 12. számú házi gyermekorvosi praxisainak helyettesítése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

29.) Hozzájárulás a Kispesti Egészségügyi Intézet kapacitás átcsoportosításához, bővítéséhez
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

30.) Alapítványi pályázatok támogatásának elbírálása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

31.) A Puskás Ferenc Alapítvány 2020. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

32.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2019. évben végzett feladatellátásáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

33.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

34.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány Kuratórium tagjainak megválasztása, Alapító Okiratának módosítása
(A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

35.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

36.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

37.) Önálló képviselői indítvány
Javaslat cégátvilágítás pályáztatására
Előadó: Paróczai Anikó
képviselő

38.) Önálló képviselői indítvány
Átláthatósági Mintaszabályzat települési önkormányzatok számára
Előadó: Paróczai Anikó
képviselő

39.) Képviselői kérdések


Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)

 


 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 35/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)
Nyílt jegyzőkönyv (pdf)
Zárt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.