TESTÜLETI ÜLÉSEK - HATÁROZATOK  2020. november 12.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntés - 2020.11.19.

TARTALOMJEGYZÉK

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Polgármestere döntéseiről

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján

 

2020. november 19.

 

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések
(Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)

2.) Kispesti Egészségügyi Gép-műszer Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása, alapító okiratának módosítása
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)

3.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

4.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.) Folyószámlahitel-keret biztosítása

6.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetébe, a Budapest Főváros XIX kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezetének jogutódlással történő, beolvadással való megszűntetése

7.) Közművelődési intézmények összevonása

8.) Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

9.) Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde átszervezése és alapító okiratának módosítása

10.) A Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

11.) Támogatások megítélése a Kispesti Iskola Támogatási Alap terhére

12.) A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány 2019. éves támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

13.) A Gyöngyvirág Kórusalapítvány 2020. évi támogatási szerződése

14.) A Gyöngyszemek Alapítvány 2020. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

15.) A Puskás Ferenc Alapítvány 2020. évi támogatási szerződésének módosítása

16.) A ”Misszió Alapítvány” - ”Micva Ház” - ”Jótett ” elnevezésű szervezet 2020. évi támogatási szerződése

17.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve

18.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kispesti Polgármesteri Hivatal kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

19.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

20.) Beszámoló a KMO Művelődési Központ kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

21.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

22.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

23.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

24.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eredeti KOSIE Bizottsági hatáskörben

26.) A Kispesti Női Kézilabda Klub 2019. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
       Melléklet

27.) A Wekerlei Társaskör Egyesület 2020. évi támogatási szerződésének (Jelfák) módosítása
       Melléklet

28.) A Wekerle Háziorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

29.) A Kispesti Árnyas Óvoda óvodapedagógusai továbbképzési támogatásának visszavonása, valamint az óvoda nevelőtestületének továbbképzési hozzájárulási kérelme

30.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat módosítási kérelme az Egészségmegőrző és betegségmegelőző pályázaton elnyert támogatás felhasználására

31.) Döntés a Káptalanfüredi Üdülőtábor 2021. évi térítési díjairól és turnusbeosztásáról

32.) Döntés civil pályázati támogatási szerződések módosításáról

33.) Döntés az egészségügy és sport területén, valamint a civil szervezetek részére nyújtott támogatások, járványügyi helyzettel összefüggő szerződésmódosításának folyamatáról

34.) A 2020. évi költségvetés 3.5.2. Képzési és információs rendszer – kötelező továbbképzés, támogatási rendszer során keletkezett maradvány felosztása

35.) A Kispesti Obsitos Fúvószenekar Egyesület 2020. évi támogatási szerződés

36.) Döntés a „Közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevél” kitüntetés odaítéléséről
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)

Egyebek

37.) A Külső-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a tanévkezdésről
       A Kispesti Óvodai Munkaközösség tájékoztatója a nevelési év kezdéséről
Eredeti Szociális és Lakásügyi Bizottsági hatáskörben

38.) Méltányossági lakbértámogatás iránti kérelmek
(Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)

39.) Tájékoztató a szociális előirányzatok felhasználásáról

40.) Döntés év végi egyszeri támogatásról

41.) Tájékoztató a bizottsági határozatok végrehajtásáról (Szociális és Lakásügyi Bizottság)


Budapest, 2020. november 13.

 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításárólPolgármesteri döntések (nyílt)

Polgármesteri döntések (zárt)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.