IRODÁK  2012. február 19.

Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda

Az iroda a korábbi Vagyongazdálkodási és Hasznosítási, valamint Városüzemeltetési Iroda összevonásával jött létre.

Turányiné Lakatos Edit irodavezető
B. ép. III. 106. tel: 347-4509
E-mail: turanyine@hivatal.kispest.hu
Fogadóóra: Minden hétfő 14-18 óráig előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján  

Vagyongazdálkodási Csoport
1195 Bp., Városház tér 18-20., B ép. III.98, 105-107.
e-mail: vagyongazdalkodas(kukac)kispest.hu

Turányiné Lakatos Edit vagyongazdálkodási csoportvezető
B ép. III. 106., 3474-522
lakásügyekkel kapcsolatos általános felvilágosítás, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, lakáscserék, lakáspályázatok, jegyzői hatáskörben a banki hitelekkel kapcsolatos ügyintézés, nyugdíjasházi elhelyezések, lakáscsere kérelmek intézése.

Farkas Ildikó titkárnő
B ép. III. 106.a., tel: 3474-571
a csoportvezető munkájának segítése, adminisztrációs feladatok végzése. 

Nagy Attila vezető-tanácsos
B ép. III. 105., tel: 3474-584
közterület-használattal kapcsolatos ügyek közterületi árusítás, reklámhordozók, hirdetőtáblák, pavilonok, rendezvények, építési anyagok, építési konténerek közterület-használatának engedélyezése.

Oroszki Zoltán főmunkatárs
B ép. III. 107., 3474-521
vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás, lakásért életjáradéki rendszer működtetése.

Streit Sándor főelőadó
B ép. III. 107., tel: 3474-583
panelprogram, vagyongazdálkodás, társasházi ügyintézés, földhivatallal való ügyintézések, lakáspályázatok.

Bognár Tamásné lakásügyi ügyintéző
B ép. III. 105., tel: 3474-593
levelezés, postázás, általános felvilágosítás, számítógépes adatfeldolgozás, kérelmek és panaszbejelentések fogadása és továbbítása, lakásügyekkel kapcsolatos általános tájékoztatás, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, bérleti jogviszony folytatási kérelmek.

Kiss Éva lakásügyi ügyintéző
B ép. III. 107., tel.: 3474-913
kérelmek és panaszbejelentések fogadása és továbbítása, lakáseladással kapcsolatos jelzálog ügyek, általános felvilágosítás elidegenítési ügyekben, lakásügyekkel kapcsolatos általános tájékoztatás, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, bérleti jogviszony folytatási kérelmek.

Varga Alexandra lakossági ügyintéző
B. ép. III. 93., tel.: 347-4954
lakossági bejelentések fogadása, kapcsolattartás az irodát érintő közterületi ügyekben, bérlakás eladás, üres lakások eladási pályáztatása, Vigadó termeinek bérbeadása.

Vagyongazdálkodással, lakásügyekkel kapcsolatos helyi rendeletek, határozatok 
- 20/2018 (V.30.) az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól 
- 20/2017 (I.27.) az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről 
- 23/2015 (VI.22.) a versenyeztetési eljárásról 
- 23/2018 (VII.5.) a társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról 
- 9/2013 (III.29.) a közterületek használatáról 

Kérelem lakábértámogatás megállapításához  

Jelzálogtörlés iránti kérelmek

Közterület-használat iránti kérelem

Vagyongazdálkodással, lakásügyekkel kapcsolatos helyi rendeletek, határozatok     

Városüzemeltetés
1195 Városház tér 18-20., B. ép. III. em. 93., 100-104.
e-mail: varosgazd(kukac)kispest.hu

Bakos Géza városüzemeltetési csoportvezető helyettes
B. ép. III. 93., tel.: 347-4575
út- járdaépítés, -felújítás, út-, parkoló-, járdakarbantartás
a kerületi kezelésű utak (mellékútvonalak) úthibáiból eredő káreseteket a Jogi Irodán kell dokumentáltan bejelenteni.  

Guzmics Tünde titkárnő
B. ép. III. 103., tel: 347-4533
adminisztratív feladatok ellátása, irodavezető fogadóórájára időpont-egyeztetés

Pap Márton vezető-tanácsos
B. ép. III. 100., tel.: 347-4675
városüzemeltetési feladatok (energetikai feladatok, közvilágítás, utcanévtáblák kihelyezése, közkifolyók, sebességkijelzők, köztéri órák üzemeltetése, egyéb közterületi intézkedések)

Szilágyi József főtanácsos
B. ép. III. 101., tel.: 347-4918
közlekedés, forgalomtechnika, közútkezelői hozzájárulások, burkolatbontási (munkakezdési) engedélyek előkészítése a közművezetékek építéséhez

Szőts Barbara városüzemeltetési és közmű ügyintéző
B ép. III. 100., tel.: 347-4563
- Közmű ügyek, csapadékvíz-elvezés, csatorna problémák, talajterheléssel kapcsolatos szakmai állásfoglalás, lakossági ügyintézés  
- Központ Címregiszter (KCR) kezelése és az ezzel összefüggő hatósági bizonyítványok kiadása
- Új közterület elnevezések, címképzés, házszámozások.
- Kút fennmaradási engedélyek, kút megszüntetési és nyilvántartásba vételi ügyek 500m2/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi használatú létesítmények esetén.
- 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez, átírásához szükséges jegyzői igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása. 
- Kártalanítási igény kizárásának törlése a Földhivatal felé a tulajdoni lapról.
- Telekalakítással összefüggő jegyzői ügyek, szakhatósági hozzájárulások
- Útügyi jegyzői szakhatósági feladatok
- Közreműködés a Hatósági Iroda telepengedélyezés eljárásaiban.  

A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjának feladatai:
Szakmai csoportunk egyrészt városüzemeltetési, karbantartási, másrészt fejlesztési, felújítási feladatokat lát el a kerületben az alábbi témacsoportok szerint:

Engedélyezési feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen közcélú közművek, illetve nyomvonal jellegű távközlési építmények és ezek egyéb építményeinek létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás előkészítése

Közútkezelői igazgatási feladatkörben:
Közútkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások kiadása
- útcsatlakozások, gépkocsi-behajtók építésére
- közút nem közlekedési célú igénybevételére (burkolatbontás)
- közterület-használati eljárásokban
- más hatósági eljárásokban (építéshatóság, vízügyi hatóság, stb.)

Közút-üzemeltetői feladatok:
- útellenőrzési feladatok ellátása, üzemzavaros burkolatbontások ellenőrzése
- közutak közlekedésbiztonsági feladatainak ellátása (lámpázás, korlátozás)
- utak, járdák éves karbantartási feladatainak ellátása
- parkolók karbantartási feladatainak ellátása
- közutak tartozékainak karbantartása, pótlása

Egyéb városüzemeltetési feladatok:
- utcanévtáblák kihelyezése, pótlása
- díszvilágítások üzemeltetése
- köztéri órák üzemeltetése
- közvilágítás önkormányzati feladatainak ellátása
- csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása
- egyéb köztéri berendezések karbantartása, pótlása
- sebességkijelző készülékek karbantartása

Fejlesztési, felújítási feladatok:
- út-, járda-, parkolóépítések, felújítások
- szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztések önkormányzati feladatainak ellátása
- közvilágítási, díszvilágítási fejlesztési feladatok
- csapadékvíz-elvezető hálózat építési feladatai
- rámpa-program
- forgalomtechnikai fejlesztési feladatok

Közlekedési-forgalomtechnikai feladatok:
- a közút forgalmi rendjének, a tömegközlekedésnek a figyelemmel kísérése és szükség esetén szakmai döntés-előkészítő javaslat kidolgozása
- parkolás-szabályozási feladatok ellátása
- forgalomtechnikai eszközök, berendezések, forgalomcsillapító küszöbök karbantartása, pótlása 

Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Vagyonkatasztere 2020. 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.