ÜGYTÍPUSOK  2015. július 10.

Ápolási támogatás

Az ápolási támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására, valamint a lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, folyamatos gondozásra, ápolásra, felügyeletre szoruló hozzátartozóját ápoló közeli hozzátartozó részére nyújtott ellátás. Az ápolási támogatás az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak akkor állapítható meg, ha az ápolt személy rendelkezik Budapest XIX. kerületében lakcímmel, és életvitelszerűen ott is él, és gondozását a vele egy háztartásban élő és rendszeres pénzellátásban részesülő személyek közül senki sem tudja ellátni.

Az ápolási támogatás iránti kérelmet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 4/a. melléklet-, illetőleg a 4/b. melléklet szerinti háziorvosi igazolásokat is.

Nyomtatvány:
Ápolási támogatás megállapításához szükséges nyomtatványok    

Ügyintézés: Humánszolgáltatási és Szociális Iroda