SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK   2012. március 27.

Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum

Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

Telefon: 061-282-6512, 061-347-0040, 061-348-0800
E-mail: vighne@szocialiscentrum.kispest.hu  
(korábban: Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)
Web: http://www.szocialiscentrum.kispest.hu     

Intézményvezető: Vighné Vincze Erzsébet

Felettes szerv:
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
1/347-4500
e-mail: hivatal(kukac)kispest.hu

Az intézményben öt szakmai egység működik:
- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Gyermekek Átmeneti Otthona
- Családok Átmeneti Otthona
- Kispesti Forrásház Gondozási Központ

Működést meghatározó jogszabályok 

Ellátás igénybevételének módja:
A család-és gyermekjóléti szolgáltatást önként igénybe vevők esetében az első találkozás az intézményben történik, a problémák feltárása után kerül sor az együttműködés formájának további megbeszélésére. A személyes segítés során, a kapcsolattartás a továbbiakban történhet az intézményben, az ügyfél lakásán illetve egyéb ügyintézések helyén.  

Szolgáltatásaink igénybevétele kizárólag személyes találkozás útján, az ügyfél problémáinak feltérképezése után biztosított.  

Szolgáltatásainkat kizárólag a kerületünkben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen a kerületben élő lakosok vehetik igénybe.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes.  

Az ellátás igénybevételének menete:
• a recepciónál a szociális asszisztensek fogadják az Intézménybe érkezőket, akik az ellátásokról általános információt nyújtanak
• amennyiben bővebb tájékoztatásra van szükség, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyeletes családsegítője nyújt segítséget
• folyamatos segítségnyújtás-a szociális munka keretében, a probléma jellege szerint-felnőtt személy egyéni segítése, gyermek védelme, munkavállalási vagy hátralékkezelési tanácsadás- történik a családsegítő munkatárs kapcsolatfelvétele a klienssel
Nyitva tartás
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8:00-16:30
Kedd: 12:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00
Ügyfélfogadáson túli elérhetőségek:
Telefonon: az Intézményben reggel 8 órától, délután 16.30 óráig folyik munkavégzés, mely idő alatt a telefonon történő elérés, ügyintézés, üzenet fogadása biztosított.  

Telefonos-készenléti szolgálat:
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Család-és Gyermekjóléti Központ a nyitva tartási időn túl telefonos ügyeleti szolgálatot működtet a Gyermekek Átmeneti Otthonának telefonszámán. 
Hétfőtől-Péntekig: délután 16:30-reggel 8 óra
Szombat-Vasárnap és munkaszüneti napokon : 0-24 óra között.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 06 1-347-0040, 06 20-203-9119
Mobil: 06 30-426-6918, 06 70-949-2799
Email: esetmenedzserek@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00-16.30
Péntek: zárva
Szakmai vezető: Friedrich Gábor   

- Kiemelt feladatunk
• a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése,
• a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása.

- Általános szolgáltatásaink
• a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat hatékony működtetése,
• az óvodai és iskolai szociális munka,
• a családi konfliktusok megoldására a családkonzultáció és családterápia biztosítása,
• ügyfeleinknek a jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
• a vitában álló felek problémájának mediációval történő orvoslása.

- Speciális szolgáltatásaink
• a kapcsolattartási ügyelet működtetése,
• a kórházi és utcai szociális munka biztosítása.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1193 Budapest Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 06 1-282-6512
Mobil: 06 70-609-0043, 06 30-652-7328
Email:csaladsegitok@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás:
Hétfő,Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16.30
Péntek: zárva
Szakmai vezető: Sármai Kornél

- Feladataink
• segítséget nyújtani a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
• tájékoztatást nyújtani a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,
• családtervezési, pszichológiai, nevelési, szociális, életvezetési, egészségügyi, mentálhigiénés illetve a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi,
• válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• szociális munkával a családban jelentkező működési zavarok megoldásának elősegítése és a gyermek problémáinak rendezése,
• családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
• anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
• szabadidős, közösségi és közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
• tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek részére tanácsadás nyújtása,
• a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
• adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők részére tanácsadás nyújtása,
• kríziskezelés, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás,
• közreműködés az adományok célzott és ellenőrzött elosztásában.

- Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink:
Adósságkezelési tanácsadás
Foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatásaink:
     Állásklub
     Egyéni munkavállalási tanácsadás
     Pályaválasztási tanácsadás
Apró Talpak Játszóház
Ruhaadomány

Gyermekek Átmeneti Otthona

Cím: 1193 Budapest, Táncsics M.u.7. (üveglépcsőház, emelet)
Mobil: 06 70-609-0163
Email: kispestigyao@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás: 0-24 a hét minden napján
Otthonvezető: Tóthné-Szebenyi Szilvia

- Feladataink
• helyettesítő gondozással átmeneti időre segítséget nyújtson annak érdekében, hogy a gyermek mielőbb visszatérjen családjába
• a gyermek gondozását végző (nevelők, gyermekfelügyelők), valamint a szülőt segítő szakemberek (családsegítő / esetmenedzser) együttműködésének eredményeként, a gyermek minél kisebb mértékben szenvedje meg a változást és az otthonától távol töltött időt, s mielőbb visszakerüljön szüleihez.  

A kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona 16 férőhelyes intézmény, amely 3-18 éves korú
egészséges és mozgáskorlátozott – kerekes székes - gyermekek gondozását biztosítja.

Családok Átmeneti Otthona

Telephelyek címe:
1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 50.
1195 Budapest, Nagysándor József utca 44.
Mobil: 06 70-622-9580
Email: kispesticsao@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás: 0-24 a hét minden napján
Otthonvezető: Földi Laura

- Feladataink:
• befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét, 21.életévig befogadja a nagykorú testvért,
• befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt/törvényes képviselőt/ és gyermekét,
• segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
• biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
• a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
• közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.
Otthonunkban jelenleg 4 család elhelyezésére van lehetőségünk.  

Forrásház Gondozási Központ

Cím: 1191 Budapest, Dobó Katica u. 18.
Telefon: 06 1-347-0558, 06 1-347-0559
Mobil: 06 70-433-7545
Email: info@forrashaz.kispest.hu
Web: www.forrashaz.kispest.hu 
Szakmai vezető: Sárkány-Balogh Csilla

- Lakossági szolgáltatások
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a honlapon található elérhetőségek valamelyikén.
• körtánc
• dobcsoport
• gyászfeldolgozó csoport (elegendő jelentkező esetén indul
• hangfürdő
• mentálhigiénés tanácsadás
• rehabilitációs tanácsadás
• kulturális kávézó  

- Közösségi pszichiátria
A közösségi pszichiátria mentális problémával küzdők részére nyújt mindennapi életükben komplex segítséget, egy jobb életminőség reményét. A szolgáltatás keretében egészségügyi tevékenység nem folyik, a munkában konzultációs partnerként vesz részt a pszichiáter szakorvos.

- Nappali ellátás
    Szabadidős elfoglaltságok
• szakrális körtánc
• dobcsoport
• hangfürdő
• kézműves alkotóműhely
• zenei készségfejlesztés
• számítástechnika
• rekreáció, fizikai kondicionálás
    Csoportos terápiák
• szabad alkotókör
• önismereti csoport
• szabad interakció
    Egyéni terápiák
• hangterápia
• pszichoterápia
készségfejlesztés:
• hangszeres (furulya, zongora, hegedű-brácsa)
• kézügyesség (ruhajavítás, papírkosár-fonás)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Intézményi étkezésbefizetés
Választási információk
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.