IRODÁK  2012. február 19.

Pénzügyi és Gazdasági Iroda

1195 Bp., Városház tér 18–20., A. ép. I. em. 42-60.

Lászlóné Mester Zsuzsanna igazgató

tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 546

- Segély kifizetések, készpénzes kifizetések ügyintézése:
tel.: 3474-500/546; I.em. 47., ügyintéző: Kőhalmi Katalin

- Jogosulatlan, Köztemetés, TÁVHŐ-tartozások, Társasházi támogatások ügyintézése.
tel.: 3474-500/589; I. em. 49., ügyintéző: Alexa Lászlóné

- Banki kifizetések ügyintézése:
tel.: 3474-500/516; I.em. 45., ügyintéző: Vereczkei Csaba Imréné

- Pénztári kifizetések ügyintézése: 
tel.: 3474-500/511; I.em. 42., ügyintéző: Alexa Lászlóné, Vereczkei Csaba Imréné

- Helyi támogatások, bérleti díj és bevételek nyilvántartása: 
tel.: 3474-500/589; I.em. 49., ügyintéző: Pestiné Marsó Ágnes

- Bírság, közterület foglalási díj számlázása, nyilvántartása: 
tel.: 3474-500/675; I.em. 48., ügyintéző: Pászt-Elekes Nikoletta

- Nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátása:
tel.: 3474-500/518; I.em 48., Molnárné Kollár Mónika

- Közüzemi díjak kifizetése, tovább számlázása
tel.: 3474-500/679; I. em. 43., ügyintéző: Hűvös Tamás

- Könyvelés, adatszolgáltatás, intézmények
tel.: 3474-500/682; I. em. 44., ügyintéző: Jakubács Erzsébet

- Könyveléssel, zárással kapcsolatos feladatok ellátása:
tel.: 3474-500/433; I.em.44., ügyintéző: Ignáczné Balázs Gabriella,
tel.: 3474-500/682; I.em.44., ügyintéző: Szigeti Anna
tel.: 3474-500/543; I.em.45., ügyintéző: Jakubács Erzsébet

A Pénzügyi Iroda feladata a gazdasági események folyamatos pénzügyi és számviteli feldolgozása. Közreműködik a költségvetés tervezésében, annak végrehajtásában és elkészíti a zárszámadást. Figyeli az önkormányzat likviditási helyzetét. Közvetlen munkakapcsolatot tart az intézményekkel és az irodákkal a gazdasági kihatású döntések végrehajtásában és az erről szóló elemzések elkészítésében. Ezenkívül ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatokat is

a.) Pénzügyi feladatok:
- Előkészíti a képviselő-testület pénzügyi igazgatási feladatait.
- Közreműködik a költségvetés, átmeneti gazdálkodás, a zárszámadást szabályozó rendeletek előkészítésében.
- Közreműködik a költségvetés végrehajtásában.
- Javaslatot készít hitelfelvételekre.
- Javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire, a bérgazdálkodásra.
- Előkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket.

b.) Üzemeltetési Csoport:
e-mail: gondnoksag@kispest.hu 
- Ellátja a hivatal működésével kapcsolatos pénzügyi, könyvelési, leltározási és működtetési feladatokat.

c.) Adóügy:
e-mail: adoiroda@kispest.hu 
tel.: (1) 3474-500/mellékszám

-  Gépjárműadó - méltányossági ügyek - túlfizetések:
Kardos Tibor - tel.: 3474-500/587 - 59. szoba

- Adóigazolás:
Katona Réka – tel.: 3474-500/590 – 56. szoba

- Építményadó (építmény után) és (reklámhordozó után) - telekadó; + méltányossági ügyek, magánfőzött párlatok adója:
A-K – Parragh-Danó Mónika – tel.: 3474-500/595 – 59. szoba
L- Zs – Pató Diána - tel.: 3474-500/582 - 58. szoba

- Köztartozások behajtása (idegenadó és egyéb bevételek):
A – K – Tóth Józsefné - tel.: 3474-500/697 - 57. szoba
L-Zs – Kardos Tibor - tel.: 3474-500/587 - 59. szoba

- Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj:
Lőrentei Rita - tel.: 572 - 58. szoba

- Végrehajtási, bírósági végrehajtási ügyek:
Parragh-Danó Mónika - tel.: 3474-500/595 - 59. szoba

- Adó- és értékbizonyítványok elkészítése 
Kerekes Mónika – tel.: 3474-500/562 - 57. szoba

- Könyvelés:
Kékesné Horváth Valéria – tel.: 3474-500/551 - 55. szoba
Kerekes Mónika – tel.: 3474-500/562 - 57. szoba  

ADÓÜGYI HIRDETMÉNYEK 

Nyomtatványok:

Adóigazolási kérelem - nullás igazolás     
Építményadó (építmény után) megállapításához szükséges bevallás 
Építményadó (reklámhordozó után) megállapításához szükséges bevallás     
Telekadó megállapítására szolgáló bevallás    
Gépjárműadó utáni adófizetés változásához bejelentés    
Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás      
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához       
Túlfizetés visszaigénylése
Jövedéki adó  

- Segély kifizetések, készpénzes kifizetések ügyintézése: 
3474-546; I.em. 47., ügyintéző Kőhalmi Katalin