KÖZLEMÉNYEK  2015. július 28.

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés igénybevétele

A Magyar Közlöny 2015. évi 105. számában megjelent a 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15105.pdf  

menza-kicsi-jo

A rendelet 1.sz. mellékletében jelent meg a NYILATKOZAT az étkezési kedvezmények igénybevételéhez. Ennek a nyilatkozatnak a kitöltése szükséges az ingyenes bölcsődei/óvodai étkezéshez! LETÖLTHETŐ ITT (pdf)

A Nyilatkozat kitöltésénél fontos, hogy
- A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell benyújtani!
- A nyilatkozat kitöltésénél a megfelelő a-f, pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.
- A nyilatkozat 1. pontjában a, b, c, d, e, jogcímen igénybe vett kedvezményhez továbbra is elengedhetetlenül szükséges benyújtani a hatósági igazolásokat:
o   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,
o   3 vagy több gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát,
o   tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,
o   fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
    A kedvezményre való jogosultságot a NYILATKOZAT kitöltése mellett a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet csak érvényesíteni!
- Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. Ez esetben egyéb dokumentáció csatolására nincs szükség! A jövedelmi helyzet megállapításához a NYILATKOZAT kitöltéséhez mellékelt tájékoztató jövedelemszámítási szabályait kell figyelembe venni!

Humánszolgáltatási Iroda