KÖZLEMÉNYEK  2020. április 03.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A járvány miatt krízishelyzetbe került kispestiek támogatása

A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetőjének tájékoztatója a nehéz helyzetbe került kispestiek támogatásáról.

Tisztelt Kispestiek!

A veszélyhelyzetben szükségesnek tartjuk, hogy a kispestiek szociális biztonságának megóvása érdekében tájékoztatást nyújtsunk a települési támogatásokról, melyekkel enyhíthetik a veszélyhelyzet okozta hátrányokat.

Szociális ügyintézőinknél személyes ügyintézésre nincs lehetőség, azonban telefonon felvilágosítást nyújtanak. A Szociális Ügyfélszolgálaton 2020. március 18-tól kezdődően csak nyomtatvány kérhető! Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében környezettanulmányokat határozatlan ideig nem végzünk.

Kérelmeink és nyomtatványaink a https://szocialisiroda.kispest.hu/nyomtatvanyok oldalról is letölthetőek.

Rendkívüli települési támogatást kérhetnek azok a rászoruló kispestiek, akik a XIX. kerületben
- bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és
- életvitelszerűen is Budapest Főváros XIX. kerületében élnek.
Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a
- létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
- időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek, krízishelyzetnek tekinthető.

Tekintettel a veszélyhelyzetre személyes ügyintézésre nincs mód, de az önkormányzat előtti gyűjtőládájában elhelyezett írásbeli kérésre a kérelemnyomtatványokat haladéktalanul eljuttatjuk az igénylő ügyfelekhez, amelyeket kitöltve és a megfelelő mellékletekkel ellátva postai úton, illetve az önkormányzat recepcióján elhelyezett gyűjtőládában lehetőleg borítékban lezárva elhelyezhetnek.

A lejáró rendszeres települési támogatások esetében (gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás, ápolási támogatás) hivatalból kiküldjük a 2020. április 30. napján lejáró rendszeres ellátások iránti kérelmeket az érintetteknek.

A gyógyszertámogatásokhoz és az ápolási támogatáshoz az előző kérelemhez benyújtott orvosi javaslatot elfogadjuk, nem kell újat csatolni.

Az újonnan igényelt gyógyszertámogatásokhoz, ápolási támogatásokhoz kérjük feltüntetni a háziorvos nevét és elérhetőségét, hogy a szükséges gyógyszerek listáját és az ápolásra jogosultságot elektronikus úton ellenőrizni tudjuk a háziorvos megkeresésével.

Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki, vagy a háztartásában élő más munkanélküli személy nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

Ennek elkerülése érdekében kérjük munkanélkülivé vált ügyfeleinket, hogy a BFKH XVIII. Kerületi Hivatal ügyfélszolgálatain, telefonon kérjenek tájékoztatást. Időpontfoglalással és ügyintézéssel kapcsolatos információk: Foglalkoztatási Osztály, tel.: (1) 292-4399, (1) 292-5528, e-mail: fmkdarusutca@lab.hu).

Türelmüket és együttműködésüket mindannyiunk érdekében köszönjük!

Tisztelettel: Ikladiné dr. Petres Veronika irodavezető
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda  

Részletes tájékoztató (pdf) 

kezek