KÖZLEMÉNYEK  2020. szeptember 14.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Jelentkezés bizottsági megfigyelőnek

Tisztelt Kispestiek!

Kispest Önkormányzata hosszú évek óta, a mindenkori polgármesteri programoknak megfelelően nyitott szemlélettel működik. Ez jelenti a Városháza nyitottságát az ügyfélfogadási rendszerrel ugyanúgy, mint például a mindenki számára elérhető, változó tárlatokkal jelentkező aulai közösségi kiállító terét, a Városháza Galériát, vagy azt, hogy a közösségi költségvetési programmal egyes beruházások kifejezetten az itt élők javaslatai alapján valósultak meg.

Jelenti ugyanakkor azt is, hogy a döntések előkészítése, a kerület életévével, működésével, beruházásaival, gazdálkodásával kapcsolatos minden körülmény megvizsgálása a bizottsági munkában az eddiginél is nagyobb nyilvánosságot, társadalmi kontrollt kap. A törvény által biztosított nyilvánosság, valamint az átlátható működés teljes körű megteremtése érdekében az állandó bizottságok ülésein és a gazdasági társaságok felügyelőbizottságának ülésein a kispestiek aktív részvételét az Önkormányzat az által biztosítja, hogy egy fő állandó résztvevőt sorsolás útján Kispest lakosságából választ.

A sorsoláson azok a kispestiek vehetnek részt, akik az Önkormányzat honlapján feltüntetett, és hirdetőtábláján kifüggesztett részletes jelentkezési tájékoztató alapján, az abban foglaltak szerint adják le jelentkezésüket 2020.október 31-ig. A sorsolásra kizárólag kispesti állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár, és cselekvőképes személy jogosult, aki nem lehet egyik Magyarországon bejegyzett párt tagja sem. A pártonkívüliség tényéről írásban kell nyilatkoznia a jelentkezőknek. Állandó bizottságonként és társaságonként a felügyelőbizottságba, egy-egy kispesti személyt sorsolnak ki, aki tanácskozási joggal vehet részt a bizottságok munkájában.

Kérjük, aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne ebben a munkában, és egy ilyen tisztségben támogatná, segítené kerületünk működését, az töltse ki és adja le a jelentkezési lapot!

Köszönettel:
Gajda Péter
Kispest polgármestere 

- Jelentkezési lap társadalmi megbízatású megfigyelő pozícióra bizottságba

- Jelentkezési lap társadalmi megbízatású megfigyelő pozícióra felügyelőbizottságba