HÍREK  2023. november 06.      1,008
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szociális szakemberek kaptak elismerést

A szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkájáért Bodzsár Gyöngyi, Galambos-Turi Lilla, Kanizsainé Kohári Krisztina és Nagyné Kovács Veronika vehetett át önkormányzati elismerést a szociális munka napja (november 12.) alkalmából rendezett ünnepségen a KMO-ban. A díjazottakat és a résztvevőket Elek Péter előadóművész, a Dumaszínház tagja, ajándékműsorral köszöntötte.

 

Szociális szakemberek kaptak elismerést
A képre kattintva galéria nyílik. (26 kép)

Vinczek György, szociális ügyeket felügyelő alpolgármester ez alkalomból külön köszöntötte azokat a munkatársakat, akik ma azért nem tudtak velünk közösen ünnepelni, mert most is szolgálatban vannak, hiszen az élet, ebben az ünnepi pillanatban sem áll meg – mondta.  Köszöntőjében a Tankcsapdát idézte: „Ha akarod, suttoghatsz nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek és segítek, ha baj van…”, és a szociális gondozásban résztvevők mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk. A kerületben mintegy 180 szakember vesz részt a különböző szintű ellátásokban és éves szinten mintegy 1 milliárd forintot költ az ágazatban dolgozók bérére, a működésre. Kiváló a kapcsolat az ellátásban hivatalból résztvevők, az önkormányzati irodák és az intézmények, valamint az ellátásban együttműködési megállapodásban foglaltak szerint résztvevő civilszervezetek között. A szociális munkában a bajba jutottakat megtalálni és az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett segíteni talán a legnehezebb, de az itt dolgozók mindig nyitott szemmel járnak és rendkívül felkészültek. Jól működik például a kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszer, és egyedülállóan jó az együttműködés a civil szervezetek között is, a közös cél érdekében segítik, komplex módon kiegészítik egymást.

A folytatásban Gajda Péter polgármester és Vinczek György alpolgármester oklevéllel és virággal közösen köszöntötték a díjazottakat. A Szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevél azoknak adományozható, akik kiemelkedő munkája példamutató a kispesti szakmai közösség és Kispest polgárai számára egyaránt. Az elismerést elsősorban a Kispesten működő szociális intézmények és szociális tevékenységet végző közösségek alkalmazottai, illetve tagjai kapják.

Bodzsár Gyöngyi, a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. számú telephelyének segítője, aki több mint 5 éve dolgozik a telephelyen. Példaértékű munkájával folyamatosan segíti az intézmény működését. Bármilyen új kihívással kell szembenézni, elsőként csatlakozik azok megvalósításához. Személye olyan biztos támaszt jelent, aki mellett nevetni tudunk saját hibáinkon, aki miatt merünk hibázni, és ha kell, akkor tudunk újrakezdeni is. Ösztönösen tudta és tudja a legtöbb alkalommal, hogy mikor, miben tud a legtöbbet segíteni. Nemcsak szívvel-lélekkel, de megfeszített munkával és elkötelezettséggel szolgálja a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait, igazán méltó arra, hogy elismerésben részesüljön. Bodzsár Gyöngyi több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hajléktalan emberek támogatásában. Nem csupán hivatása részeként tekint rájuk, hanem emberségből fakadó kötelességének érzi, hogy segítsen nekik az újrakezdésben. Rendkívüli kitartással és empatikus hozzáállással rendelkezik. Minden egyes hajléktalan egyedi történetébe mélyen belemélyed, és mindent megtesz annak érdekében, hogy méltóságukat visszaadja és segítsen nekik visszatalálni az útjukra. Munkája példa arra, hogy az elkötelezettség és az emberségesség mennyire képesek megváltoztatni az emberek életét. Az általa kivitelezett programok nem csupán az alapvető szükségletekre reagálnak, hanem hosszú távon változást hoznak a hajléktalan emberek életében.

Galambos-Turi Lilla, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum óvodai és iskolai szociális segítőjét, családkonzulense, aki gyakorlatos hallgatóként a Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdte pályafutását, majd 2003-ban első munkahelyének választotta az intézményt, ebben az évben szociálpedagógusként diplomázott. Pályakezdőként a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói munkakörét látta el, majd újabb diploma megszerzését követően fejlesztőpedagógusként vett és vesz részt az intézmény munkájában. Részt vett a KIABÁL bűnmegelőzési társasjáték kidolgozásában, népszerűvé tételében, amelyet különböző munkakörökben is fel tudott használni eszközként. Egyik oszlopos tagja a táboroztatók csapatának, és szívesen vesz részt szervezőként is a gyerekek szabadidős programjaiban. Ügyfelekkel való kapcsolattartás mellett sokat dolgozott az intézmény sajtóban történő megjelenésén is. 2022-ben családkonzulens szakképzettséget szerzett, melyet szintén ügyfeleink javára fordít szolgáltatásaink során. Sajátos humora, mindennapi jókedve sok kollégát segített már át a mindennapi nehézségeken. Változó munkakörökben, változó jogszabályi környezetben és különböző szakmai csoportokban állja meg helyét a kihívásoktól sem mentes gyermekvédelemben immáron 20 éve.

Kanizsainé Kohári Krisztina, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportjának csoportvezetője, aki 2016 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, kezdetben szociális munkatársként, majd 2020 óta csoportvezetőként. Ez alatt az idő alatt mindvégig egyenletesen, magas színvonalon látta el munkakörét. Munkájára önállóság, nagyfokú kreativitás, rendszerszemlélet jellemző. Szakértelemmel, empatikusan, kedvesen foglalkozik a Hivatalhoz forduló személyekkel. Az ügyfelek kedvelik nyitott, türelmes személyisége miatt. Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi. Nagyon jó kapcsolatot ápol a kerület szociális és egészségügyi intézmények vezetőivel, munkatársaival, továbbá a civil szerveződésekkel. Segítőkész, kedves személyisége miatt szívesen fordulnak hozzá. A munkájára irányadó jogszabályokat ismeri, a változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazni is képes azokat. Nyitott az új dolgok megismerésére, innovatív megoldások alkalmazására. Munkatársai kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismerték meg, tudják, hogy bátran támaszkodhatnak rá, bizalommal fordulhatnak hozzá. Tudását, információit megosztja kollégáival. Kiemelkedő a munkabírása és a szakmai tudása. Kiváló kolléga, megbízható, szorgalmas.

Nagyné Kovács Veronika, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Wekerle Idősek Klubjának csoportvezető gondozója, aki megszakítások nélkül 33 éve látja el munkáját Wekerlén, ahol technikai dolgozóként kezdte meg munkáját. Szakirányú végzettség hiánya miatt tanulmányokat folytatott azért, hogy a szociális ágazatban rendelkezzen képesítésekkel. Eredményes végzettségei alapján elsőként klubgondozó lett, majd klubvezető, és jelenleg a szakmai egység csoportvezetője. Munkáját felelősségteljesen végzi, feladatait odafigyeléssel látja el. Az ellátottak felé lelkiismeretes; empatikus magatartást tanúsít. Gondoskodó szeretettel vesz részt a programok szervezésében, annak lebonyolításában.

Az önkormányzati elismerésen kívül sor került a kispesti szociális intézmények vezetői által kibocsájtott díj átadására is, amelyeket az intézményvezetőktől kaptak meg a munkatársak.

Nacsa Dániel Gábor, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum családsegítője, aki 2009 óta dolgozik a Családok Átmeneti Otthonában. Először családgondozóként, 2015-ben otthonvezetőként folytatta tevékenységét, majd 2019 őszétől pedig saját kérésére a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat csapatát erősíti. Magas színvonalú szakmai tudása és több éves szakmai tapasztalata segítette a zökkenőmentes munkakörváltást. Csapatjátékos, munkatársai szeretik, szívesen fordulnak hozzá tanácsért. Szükség szerint segíti szakmai vezetője munkáját távollétében. Humorérzéke átsegíti a munkakörével járó nehéz pillanatokon.

Piros Lászlóné, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Lila Akác Idősek Klubja és Házi segítségnyújtást végző 2. sz. munkacsoport csoportvezetője, aki 2003. március 3-tól a Segítő Kéz munkatársa. A Lila Akác Szakmai Egységben kezdte meg munkáját, mint klubgondozó. 2017. júniusától csoportvezető, gondozóként magas színvonalon látja el feladatát. Emellett klubvezetőként is bizonyította szakmai tudását. 2018. májusától a házi segítségnyújtás csoportvezetője és szociális munkatárs lett. Szakmai tudását bővítette, 2021. évben szociális munkás főiskolai végzettséget szerzett. Munkavégzése során adódott nehézségekei, konfliktushelyzeteket szakszerűen oldja meg. Munkáját pontosan, nagy odafigyeléssel és felelősségteljesen látja el. Az idős ellátottak felé hivatástudattal rendelkezik.

Vinczek György alpolgármester ez alkalommal ismertette a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány kispestiekért eddig végzett több mint 30 éves munkáját, és ünnepélyes keretek között most köszönték meg a korábbi elnök, Deákné Császár Gabriella eddig végzett odaadó munkáját, és a szociális területen dolgozóknak itt mutatták be az alapítvány jelenlegi vezetését. Rövid történeti áttekintésében név szerint felsorolta az elmúlt időszakban az Alapítvány elnökségi feladatait ellátó Lévai Leventét, Kisberk Imrét, Steinerné dr.Török Katalint, Vinzek Györgyöt, Finta Zsoltot, Deákné Császár Gabriellát és az új vezetőt, Mester Gyöngyit. Nem feledkezett meg az Alapítvány titkári pozícióját betöltő Gulyásné Szemere Juditról, Ikladiné dr. Petres Veronikáról.

Név szerint köszöntötte az alapítvány kuratóriumának tagjait, Kökényesi Györgynét Ágit, dr. Amberger Evelint, Molnár Andrást, Somogyi Lászlóné Erzsikét, Szigetvári Györgynét Rozikát. Ezen kívül az alapítvány titkárát, Bold Erikát és Antal Edittet.

Az Alapítvány a kispesti lakosok speciális élethelyzetéhez nyújt segítséget, mely elsősorban tartósan beteg vagy egészségi krízishelyzetben lévők gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, gyógykezelések (pl. műtét) és terápiás folyamatok támogatása, egyéb szociális, karitatív támogatások. Az Alapítványnak az eddig több mint 40 millió forint támogatással volt lehetősége megsegíteni a rászoruló kispestieket. Munkáját a kerületben működő szervezetekkel, intézményekkel karöltve végzi, így nyújtva komplex támogatást a nehéz helyzetben lévőknek.

A kuratórium tagjai munkájukat önkéntesen végzik, vállalt feladataik nem csak a kérelmek elbírálását, hanem azon túl a környezettanulmányok elkészítését, szervezési tevékenységek, kapcsolatok építését, működtetését is jelenti. Az Alapítvány munkájához Kispest Önkormányzatának támogatása mellett a kerület vállalkozói, magánszemélyek, anonim támogatók is hozzájárultak a kiosztható támogatások gyarapítása tekintetében. Az Alapítvány az elmúlt években bálokat, jótékonysági eseményeket, koncerteket szervezett a karácsony előtti időszakban, melyek bevételét ugyancsak a rászorulókra fordította. A covid alatt az egészségügyi problémák enyhítésén túl a munkájukat elvesztett kispestieknek is támogatást nyújtottak, segítve, kiegészítve az önkormányzat szakirodájának munkáját. Ezen időszak alatt 5 millió forintnyi támogatást juttattak el a munkanélkülivé vélt családokhoz.