HÍREK  2023. november 23.      736
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Új lakásokat vásárol az önkormányzat

Többek között új önkormányzati lakások vásárlásáról, a rendőrök túlmunkatámogatásáról, a kitüntetési és elismerési rend módosításáról, a Babaköszöntő csomagok átadási rendjéről is döntöttek a képviselők mai ülésükön a KMO-ban. A testületi ülést közmeghallgatás követte.

Új lakásokat vásárol az önkormányzat
A képre kattintva galéria nyílik. (14 kép)

Kispest képviselő-testülete több éves lelkiismeretes munkájáért köszönetét fejezte ki a leköszönő Helyi Választási Bizottság tagjainak: dr. Hajdani Ilonának, Makk Ádámnak és Balogh Attilánénak. A 2024. évi önkormányzati és uniós választások előkészítésére megválasztotta dr. Hajdani Ilonát, Makk Ádámot, dr. Molnárné Ruszinkó Mária Magdolnát, póttagnak pedig Tallián István Mártonnét és Tamás Zsófiát. A Helyi Választási Iroda vezetője dr. Béja Julianna jegyző.


Rendeletet fogadtak el a képviselők az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról, amely 2024. évi költségvetés elfogadásáig felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza.

Módosították a képviselők a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás legfőbb oka, hogy a több mint tíz éve indult Kispesti Babaköszöntő Csomagprogramban a kismamák és újszülött babáik egységcsomagjait a területi védőnők adták át a kispesti családoknak. Mivel a védőnők ez év nyarán kikerültek az önkormányzat felügyelete alól, és júliustól a Dél-Pesti Centrumkórházhoz tartoznak, ezért az önkormányzat saját hatáskörben juttatja el az érintetteknek. A csomag továbbra is önkormányzat egyszeri természetbeni támogatása, amelyet azon kispesti családok kapják, akik a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen is itt tartózkodnak. A csomag kiosztása hivatalból, időszakosan történik a gyermek születését követő 3 hónapon belül.

Módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások béréről szóló önkormányzati rendeletet is. Ennek értelmében, a módosítás szabályozza az önkormányzat tulajdonában lévő, bérlő elővásárlási jogával rendelkező helyiség elidegenítési feltételeit a versenyeztetési eljárás alkalmazásával, illetve a rendelkezés alapján külön kerül meghatározásra az üres és a bérlő elővásárlási jogával rendelkező helyiség bérleti jogának elidegenítésére vonatkozó feltételrendszer.

Módosult az önkormányzat versenyeztetési eljárásról szóló rendelete is. A módosítás meghatározza, hogy a versenyeztetési eljárás feltétele nem alkalmazható az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása esetén. A módosítás alapján az önkormányzat a továbbiakban a nem lakás célú helyiségek bérlő részére történő elidegenítése esetén is biztosítja a versenyeztetési eljárás feltételeit az önkormányzat tulajdonában álló lakások és a nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérések szerint.

Módosultak a tulajdonában álló közterületek használatáról szabályok is. A módosított rendelet szerint a közelmúltban létesített zárt kerékpártárolók a korábbi elképzelésekkel szemben térítésmentesen használhatóak, nem kell utánuk közterület-használati díjat fizetni.

A testület új rendeletet alkotott az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről, amelyben javították és egymáshoz igazították a különböző elismerési módok elnevezését, így is növelték a rendelet átláthatóságát, értelmezését. Két új díj alapításával is kiegészült az elismerési rendszer: Kispesti Életmentő Érdemérem és Kispesti tanulmányi- és sportverseny díj. Ezen túl több elismerés esetén az adományozható elismerések száma került bővítésre: A Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevél 2-re, a Kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevél száma 4-re, a Közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért elismerő oklevél száma 2-re bővült. Pontosításra kerültek a címekhez, díjakhoz adható kitűzők, emlékplakettek, érmek, dísztárgyak leírásai is.

Ezzel összefüggésben módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendeletet is.

Meghosszabbították a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület együttműködési szerződését, így a Kispesti Futball Ház továbbra is a Fő utca 38. szám alatt működhet tovább. Bár megoszlanak a vélemények a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi Vass iskolai elhelyezéséről, jelenleg nincs terveben a gyűjtemény elköltöztetése – válaszolta képviselői kérdésre az elnöklő polgármester.

Döntés született a Hofherr Albert u. 37. szám alatti ingatlan elidegenítéséről, valamint az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek elidegenítéséből származó bevétel felhasználásáról. Az önkormányzat mintegy 500 millió forint keretösszegben 9 új önkormányzati lakást vásárol majd, amellyel minőségi lakásokkal növeli a kerület lakásállományát. Rég volt már ilyen lehetősége az önkormányzatnak. Ezzel párhuzamosan folytatódik tovább a meglévő önkormányzati lakások felújítása és bérbeadása – hangzott le a napirend kapcsán.

Határozatot fogadtak el a 2024. évi igazgatási szünetekről is. A Polgármesteri Hivatalban és a Kispesti Rendészeti Központban 2024. július 22. és augusztus 25. között nyári igazgatási szünet, 2024. december 16. és december 31. között téli igazgatási szünetet határoztak meg.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt.-től 2024. január 2. napjától. Ezt a biztonsági intézkedést minden évben megteszi a képviselő-testület, de még nem volt szükség a felhasználására.

Módosították a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) alapító okiratát is. Ennek oka, hogy júliustól Berzsenyi utcai felnőtt rendelőben, illetve Forrásházban dolgozó területi védőnők nem tartoznak a KEI szervezeti egységéhez, a Berzsenyi rendelő tevékenysége pedig gyógytornával bővül, az alaptevékenység kormányzati funkciói közül kikerült a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint a költségvetési szerv vezetői megbízási rendje 5 év határozott időtartamról, határozott vagy határozatlan időtartamra változik, a vezetői megbízás egyoldalúan visszavonható. A főigazgató felett a kinevezési jogkört a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Visszakerült a Csokonai utcai 5. számú gyermekorvos praxis a KEI-hez. Az eddig itt dolgozó doktornő benyújtotta feladatellátási szerződésének felmondását. Sajnos az egész országban gondot okoz a háziorvosok hiánya, ez alól Kispest sem kivétel. Tovább nehezíti a feladatellátás zavartalan működését, hogy háziorvosaink magas számban a nyugdíjkorhatár felett látják el a gyógyító munkát – egészítette ki a napirend kapcsán az előterjesztő Vinczek György alpolgármester.

Jogszabályi változások miatt módosították a Kispesti Egyesített Óvodák alapító okiratát, mert a 2023. július 6. napján kihirdetésre került a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, és ezt követően a pedagógusok új életpályájáról szóló végrehajtásáról szóló kormányrendelet, amelynek értelmében a nevelési és oktatási intézményekben foglalkoztatottak jogviszonya 2024. január 1. napjával köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át.

Elfogadták a képviselők a Kispesti segítő Kéz Gondozó Szolgálat Integrált Szakmai Programját is.

Módosították a Kispesti Bolyai János Általános Iskola Alapítványa részére a Kispesti Iskola Támogatási Alapból nyújtott támogatási szerződést. A megítélt támogatásból a kültéri pingpong-asztal, kerti homokozó, melegház, virágláda, acél irodai szekrény beszerzését, illetve a futópályák, homokozók feljavításához homok és salak vásárlásának költségeit szerette volna fedezniaz alapítvány. Áremelkedés miatt az alapítvány nem tudja megvalósítani az udvari homokozók és a vörös salak beszerzését a tervezésnek megfelelően.

A kerületi köztereken való túlszolgálat költségeinek fedezésére 2023. november 1. és 2024. január 31. közötti időszakra összesen bruttó hárommillió forint egyösszegű támogatást szavaztak meg a képviselők a kerületi rendőrkapitányságnak. Ezt az összeget kizárólag a kerületben teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt, közterületek, különösen Kőbánya- Kispest metró- és buszvégállomás; a Kossuth téri Piac környezetében található közterületek; az Atatürk park; a Kossuth tér; a Templom tér kiemelt rendőri ellenőrzésére, továbbá nyilvános helyek, és a nagy tömeget vonzó sportesemények külső biztosítása, valamint bűncselekmények visszaszorítása érdekében végrehajtott rendészeti, bűnügyi, bűnmegelőzési feladatok ellátására, túlszolgálat kifizetésére, és a járőrszolgálat túlszolgálatkénti szervezésére, valamint a közterületek biztonságával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására használják.

Újabb másfél millió forint vissza nem térítendő támogatást kap a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelyet az egyesület további működéséhez (pl. gépjárművek üzemeltetési költségeire, 1 szivattyú, 2 láncfűrész,1 mentőkötél vásárlására) használja fel.

A téli krízisidőszak közeledtével az eredetileg javasolt 500 ezer forint rendkívüli támogatás helyett 1 millió forintnyit szavaztak meg a képviselők a "Misszió Alapítvány" - "Micva Ház" - "Jótett " szervezetnek a kerületben élő hajléktalanok ünnep környéki segítségnyújtására.

Módosították a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. beruházások lebonyolítására kötött együttműködési keretmegállapodását. Ennek értelmében a feladatbővülésre való tekintettel a Kispest kft. ügyvezetője havi bérét 850 ezer forintról 1 millió 50 ezer forintra emelte.

A képviselők egyetértettek a Kispest TV műsorszolgáltatásának bővítésével a Magyar Telekom Nyrt. médiaszolgáltató felé, és hozzájárultak a Batthyány utca 5. szám és Üllői út - Batthyány utca közötti szakasz optikai hálózatkiépítésére vonatkozó engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével. A döntést az indokolta, hogy a Kispest TV műsorsugárzásával kapcsolatban régi hiányosság, hogy a kerületben elérhető három legnagyobb TV-szolgáltató közül jelenleg a Vodafone és a DIGI sugározza a Kispest TV műsorát, a Telekom csatornakínálatára műszaki okokból eddig nem tudott felkerülni.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy felhalmozási célú támogatási szerződést köt a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződés szerint a Közpark Kft. 389 millió 600 ezer forint keretösszegből 189 millió 600 ezer forintot parkosításra, parkfejlesztésre; 100 millió forintot játszóeszközök és terek fejlesztésére, korszerűsítésére, a fennmaradó 100 millió forintot nagyfelületű útjavításokra, felújításokra fordítja.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja az Országos Görpark Programra történő pályázat benyújtását egy, a Tichy Lajos Sportcentrumban lévő „görpark” teljes cseréjére, és vállalja, hogy a 2024. évi költségvetésben a szükséges önerő összegét biztosítja, amely 70 millió forint.

Elkészült és elfogadták az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervét, amelyben érintett a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Kispesti Egészségügyi Intézet, a KMO Művelődési Központ és Könyvtár és a Kispesti Rendészeti Központ.

Ugyancsak elkészült és elfogadták a képviselő-testület 2024. évi munkatervét is.

Átfogó értékelést fogadtak el a képviselők az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde 2022. évben végzett feladatellátásáról.

Behajthatatlan követeléseket engedtek el a képviselők. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatánál 83 ezer forint behajthatatlan követelését, amely az ellátottak betegség, rossz anyagi körülmény, mélyszegénység miatt vált behajthatatlanná. A Szociális Szolgáltató Centrumnál 170 ezer forintot, amely a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett 6 gyermek után halmozódott fel. A Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 8 millió 832 ezer forint hátralék halmozódott fel a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a piacok, a tartozással rendelkező lakásbérlőkkel, bérlőkkel, helyhasználókkal szemben, amelyekben a behajtási kísérletek nem jártak sikerrel. Kispest Önkormányzata (6 millió 979 ezer forint) és a Kispesti Polgármesteri Hivatal (15 millió 293 ezer forint) kintlévőségei építés-végrehajtási bírságból, szakértői díjból, köztemetésből, segélyből, kártérítésből adódtak össze.

Beszámolót fogadtak el a képviselők az étkezési bizottság munkájáról. A kerületben 2022 júliusa óta szolgáltató Pannon Menza Kft. 2023-ban 30 százalékos áremeléssel szolgáltat. A beszámoló szerint a napi adagszámokban érzékelhető volt egy kisebb, nem jelentős visszaesés. 2023-ban az óvodákban 60 fővel, az iskolákban 96 fővel csökkent, viszont a nyári napközis táborban 41 fővel nőtt a befizetők száma 2022-höz képest. Megközelítőleg 10 százalékos csökkenést az idős-ellátásban érintett intézmény is jelzett. Az eddigi tapasztalatok szerint kiemelkedő problémát nem tapasztaltak az eddigi szolgáltatásban.

Döntés született arról is, hogy megkezdődhetnek az előkészületek a József Attila utca 77. szám alatti Nyugdíjasház felújítására.

Új lakásokat vásárol az önkormányzat
A képre kattintva galéria nyílik. (13 kép)
 

A képviselő-testületi ülést követően az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően került sor az évi rendes közmeghallgatásra, arra a speciális testületi ülésre, amelyen a lakosság kérdezhet, teheti meg közérdekűbejelentéseit, hozzászólásait. Bevezetőjében Gajda Péter polgármester elmondta, az írásban feltett kérdésekre írásban kapnak választ az érintettek. Ezt követően röviden beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről, eredményeiről. Kiemelten szólt a Covid- és az energiaválság következményeiről: komoly takarékossági intézkedéseket vezetett be az önkormányzat, és olyan költségvetést fogadott el a testület, amellyel stabilan lehetett működtetni a kerületet, az intézményeket, és még jelentős fejlesztésekre is futotta.

Februárban megkezdte működését az egynapos sebészet, félmilliós rezsitámogatást tudott nyújtani az önkormányzat a háziorvosoknak, most év végén elindult a Kispest 65+ Utalványprogram, óvodapedagógusok kaptak Kispest-pótlékot, és a korábbi szociális támogatásokat is biztosította a kerület. Az Ady Endre úton a főváros fasor-rekonstrukciója folyik, biodiverz ágyásokat alakítottak ki a Vas Gereben utcában és az Ady Endre úton, közösségi tervezésekkel újulhat meg a Bárczy tér és egy közterület a Lehel utca és az Eötvös utca között. Az önkormányzat bővíteni kívánja a bérlakásállományt nemcsak felújításokkal, hanem újak vásárlásával is. Megtörtént az 50-es villamos vonalának és több megállójának a felújítása, új villamosok álltak szolgálatba. Jelentős kerékpáros-fejlesztés történt, amely kerékpárutak kialakítása mellett útfelületek, közművek és a közvilágítás megújításával is járt, biztonságosabbá tette a közlekedést. Ehhez kapcsolódóan a Hunyadi utcában a féléves felülvizsgálati időszakot követően az önkormányzat orvosolja majd a felmerülő parkolási problémákat. Útfelújítások, parkolóépítések történtek, az intézményi felújítások sorában kiemelkedik a Csillagfény Bölcsőde udvarának átépítése, a pumpapálya kialakítása a Tichy Lajos Sportcentrumba, ahol a skateparkra is átépítés vár. Több forrás jut a közbiztonságra, bővül a térfigyelő rendszer is – sorolta az eredményeket a polgármester.

Egy lakó a Dobó Katica utcából az úttest vízelvezetésére panaszkodott, hiányolta a padokat, leülőket az Ady Endre útról, valamint a várólistát nehezményezte a szakrendelések esetében. Vinczek György alpolgármester válaszában elmondta: a várólisták csökkentéséhez több szakorvosra lenne szükség, a szakellátásban dolgozók mintegy fele megbízással dolgozik, máshonnan jönnek az intézetbe, ők is hiánypótlók. Azokon a területeken, ahol kevés az orvos, ott a rendelési idő is rövidebb.

Egy asszony a Fő utcából a Kossuth téri WC sorsáról, a LIDL előtti bokros rész gondozásról, a 142E buszról, az Üllői úti butiksor sorsáról és az esti járőrözésről kérdezett. Krammer György Zsolt ezrede rendőrkapitány azt kérte, ha olyan jelenséget tapasztalnak az emberek, amelyek túlmutatnak a Kispesti Rendészeti Központ hatáskörén, hívják a 112-t, a rendőrség intézkedni fog. A butiksorral kapcsolatban a polgármester elmondta, a közterület az önkormányzaté, a felépítmény magántulajdon, az önkormányzat próbálja rászorítani a tulajdonosokat építményük rendben tartására. A LIDL előtti rész az áruházé, neki kell takarítania. A Kossuth téri WC ügyére Ternyák Andrásalpolgármester válaszolt: az illemhely része a fővárosi hálózatnak, a Csatornázási Művek adja vállalkozásba. Folynak a tárgyalások arról, hogy újra megnyíljon. A 142E „kispestiesítésével” kapcsolatban Varga Attila alpolgármester elmondta: jelzik a főváros felé az igényt, hogy a Templom téren is álljon meg a járat.

A harmadik kispesti lakó „észrevételcsomagjában” szerepelt az FKF és a Közpark párhuzamos zöldhulladékszállítása, a SLÁKA területe, a piac felújítása, a KöKi takarításának hiányosságai, a Közpark telephelyén tapasztalt rendetlenség. A SKÁLÁVAL kapcsolatban a polgármester elmondta: a területnek több tulajdonosa van, ott nincs önkormányzati terület, a SKÁLA tulajdonosa önkormányzati nyomásra kezdte el homlokzat felújítását, de az félbemaradt. A KöKi-n kaotikusak a tulajdonviszonyok, a Puskás-szobornál lévő rész az önkormányzaté, azt rendben tartják. Varga Attila a zöldhulladék párhuzamos elszállítása kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kispestiek választhatnak az FKF és Közpark között, a Közparké olcsóbb, ezzel is segítenek az itt élőknek. A Kft. telephelyével kapcsolatban elmondta: több cég osztozik a telepen, ezek egyike a Közpark, amelynél rend van, de igyekszik az önkormányzat a többi bérlőt is meggyőzni arról, hogy tartsa rendben a környezetét. A piac problémáját Gajda Péter ismertette: az átépítés története a ’90-es évekre nyúlik vissza, akkor a tulajdonosok megakadályozták azt. Ott is kusza a tulajdonosi összetétel. Hangsúlyozta: az önkormányzatnak van hosszú távú elképzelése a probléma megoldására, a piac és környezete megújítására – bár mint mondta, sokan így szeretik, mert retró – ez megtekinthető az ujkispestipiac.hu oldalon, illetve a makett is látható a Városházán.