HÍREK  2023. november 28.      500
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Átadták a Szebb Kispesti Környezetünkért pályázat díjait

A Városháza fűtéskorszerűsítése miatt a Forrásházban rendezték a díjátadót: két-két óvoda és iskolai alapítvány, egy-egy bölcsőde, civil társaság és társasház kapott elismerést. Az ünnepségen a Bóbita Tagóvoda adott műsort.

Átadták a Szebb Kispesti Környezetünkért pályázat díjait
A képre kattintva galéria nyílik. (12 kép)

Arról beszélt Kispest polgármestere köszöntőjében, hogy már mintegy 25 éve írja ki a pályázatot az önkormányzat, hogy a jelentkező oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek és lakóközösségek bevonásával zöldebbé, rendezettebbé váljon a kerület. A 2006-ban elindított polgármesteri Zöldprogram még inkább ráirányította a figyelmet a zöldgondolat, a környezeti nevelés fontosságára. Arra, hogy ne csupán szépítsük, zöldítsük a közterületeinket és intézményeinket, hanem figyeljünk oda a környezettudatosságra is – hangsúlyozta Gajda Péter, példaként említve a Forrásház korszerűsítését, amely már így épült meg, és amely jól tükrözi ezt a szemléletet Kispesten.

Beszélt a főváros egyik legjelentősebb fasor-rekonstrukciós programjáról az Ady Endre úton és a Közparknak ehhez és a klímaváltozáshoz is kapcsolódó programjáról, a biodiverz ágyások kialakításáról az Ady Endre úton, a Vas Gereben utcában és számos kisebb közterületen. Megemlítette Gajda Péter a komposztáló és az esővízgyűjtő programok sikerességét, hiszem már nemcsak a kispestiek használják az eszközöket, hanem a bölcsődék, óvodák, iskolák is. Sőt a Kispesti Piacon már a használt étolajat is gyűjtik. Beszéde végén a polgármester megköszönte a pedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek, a civileknek, hogy részt vesznek a programban, és támogatják az önkormányzat törekvéseit.

A köszöntő után a Gajda Péter polgármester, Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Varga Attila alpolgármester együtt adták át a díjakat a pályázóknak.

A kerületi oktatási és nevelési intézmények kategóriában olyan pályaműveket várt a kiíró Környezetvédelmi Bizottság, amelyek lehetővé teszik a gyerekek számára a közvetlen környezeti tapasztalatszerzést, és segítik, hogy olyan generáció nőjön fel, amely tisztában van a természeti értékek fontosságával, környezetbarát módon gondolkodik, felismeri a lehetőséget és a felelősségét környezete, és így saját jövője alakításában.

III. helyezett lett a Kispesti Egyesített Bölcsődék Eszterlánc Bölcsődéje, amely nagy hangsúlyt fektet a környezet óvására, védésére, a természet szépségének megőrzésére. A gyerekek a környezet megismerése által könnyen kapcsolódhatnak az őket körülvevő mikrokörnyezethez, élőlényekhez, „belenőnek” a környezettudatos szemléletbe. Minden évben a Föld napján együtt ültetik el a szülők által felajánlott növényeket, így a szülőket és a gyerekeket is tevőlegesen bevonják környezetük megóvásába, szépítésébe. Pályázati anyagukban célul tűzték ki madár- és rovarbarát kertjük további fejlesztését, zöld fal létesítését, további örökzöld és virágzó növények telepítését, és az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzését.

II. helyezést ért el a Kispesti Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodája, amely az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédő szemlélet formálására, a gyermekek élményalapú tapasztalatszerző programjainak előkészítésére és megvalósítására. Projektjeik között van Madárbarát Óvoda projekt, Zöld Ünnepek, és számos más környezetvédelemmel, környezeti neveléssel összefüggő program is. Rendeznek Madárkarácsonyt; Madarak, fák hete programot; Víz hete programot, céljuk a gyermekek bevonása a környezetvédő tevékenységbe, munkájuk értékének megláttatása, megbecsülése (közös ültetés, kertrendezés, szelektív gyűjtés stb. által). Kapcsolatban állnak a Magyar Madártani Egyesülettel és a Maugli Állatvédő Szervezettel (ovis foglakozások). Környezeti nevelésükbe a szülőket is bevonják. A pályázat adta lehetőségekkel céljaik között szerepel tankertjük bővítése, magaságyásaik számának növelése, az óvoda udvarának további zöldítése, parkosítása, rovarhotelek kihelyezése, madáritatók cseréje.

I. helyezett lett a Kispesti Egyesített Óvodák Mézeskalács Kelet utcai Művészeti Tagóvodája. Az intézményben elsődlegesnek tartják a már létrehozott esztétikus környezet állagának megóvását, ápolását, gondozását és nap mint nap erre nevelik a gyermekeket, általuk a családokat is. A természet megismerése, megszerettetése, tisztelete és védelme fontos pillére helyi programjuknak. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód kialakítására, a környezettudatosság, fenntarthatóság elsajátítására. Évente több alkalommal egy-egy környezeti témát mélyebben is feldolgoznak a családok bevonásával, amelyekből kiállítást is szerveznek. Környezettudatos nevelőmunkájukhoz a kért támogatással többek között az óvoda kertjében a virágos „méhlegelő” kertrészek növelését, a gyermekek számára télen is látványos örökzöldek ültetését, a madarak védelme érdekében táplálékot is adó termésű növények ültetését valamint fűszer- és gyógynövények telepítését célozták meg, hogy általuk a gyerekek első kézből, közvetlen tapasztalatszerzés útján kerülhessenek kapcsolatba a környezetükkel.

A második kategóriában kerületi társadalmi és civil szervezeteket, társasházakat díjazott a bizottság.

II. helyezett lett a Csokonai utca 12–22. társasház. A tizenegy emeletes panelházban a lakóközösség egy csoportja együtt nagyobb hangsúlyt fektet a környezet szépítésre, a környezettudatos szemléletformálásra, és a nyugdíjas közösség részére is aktív tevékenységet biztosít. Kiskertjeik pozitív példát mutatnak a környéken élőknek és a gyermekek ismereteit is fejlesztik. Céljuk hogy tevékenységüket tovább bővíthessék, az idős embereket egészségük megóvása érdekében is bevonhassák a kertészkedésbe. Ehhez szeretnének további növényeket telepíteni, madáretetőket és itatókat kihelyezni, eszközöket vásárolni, kiskertjeiket fejleszteni.

I. helyezést ért el az Első Kis-Pesti Kert Civil Társaság. Budapest első, önkormányzati támogatással létre jött közösségi kertje 2012-ben alakult Kispesten. A Városi Kertek Közhasznú Egyesület és az önkormányzat közös alkotása: 926 négyzetméteren 26 parcellán díszkert, gyógy- és fűszernövénykert, közösségi komposztáló, pihenőkert, tankert, és veteményes is megtalálható. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a közösségi kerteknek van létjogosultságuk a panelházak között. A kert sikeres programja a gyerekeknek tartott „biológia óra”. A kert a lehetőségek tárháza, hasznos elfoglaltságot, fizikai jólétet, a szabadidő értelmes eltöltését, a gyarapodás és gondosság élményét nyújtja a kertészeknek. Céljaik között szerepel, hogy fejlesszék már működő programjaikat, mely elősegíti a gyermekek számára a felelősségteljes gondolkodást, a természet tiszteletét és védelmét.

A Környezetvédelmi Bizottság különdíját kapta a „Egy megújuló iskoláért” Alapítvány (Kispesti Vass Lajos Általános Iskola). Az iskola számos, a környezet védelmével kapcsolatos programban vesz részt. Ilyen a Világ Legnagyobb Tanórája nevű program, mely az ENSZ Globális Céljaival ismerteti meg a tanulókat. Minden évben részt vesznek a Herman Ottó és Kaán Károly kerületi környezetvédelmi versenyeken. A 2020-ban létesített fűszerkertjük és komposztálójuk is segíti tanulókat megismerkedni a növények fejlődésével, gondozásával, valamint segíti környezetvédelmi szakkörük munkáját. Az intézmény 2011 óta viseli az Örökös Ökoiskola címet. 2023-ban iskolájukban rovarhotel is létesült, mely tevékenységeikkel összhangban közelebb hozza a természetet tanulóikhoz. Terveik között szerepel a korábban megvalósított programok folytatása, madárodúk, madáretetők kihelyezése, további rovarhotel és magaságyások létesítése is.

Polgármesteri különdíjat vehetett át a Kispesti Bólyai János Általános Iskola Alapítványa. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, fenntarthatóságra, környezettudatos nevelésre. Egyes programjaikat a közösség építése céljából a lakosság részére is nyilvánossá tették. 2021-ben elnyerték az Örökös Ökoiskola címet. Több éve tevékeny az ökomunkacsoportjuk és ökoszakkörük. Korábbi tevékenységüket mostani pályázatukkal szeretnék tovább bővíteni. Iskolakertjük és veteményeskertjük fejlesztésében érvényesül a klímatudatos szemlélet, az ökológiai szemléltemódváltás. Pályázatuk által célul tűzte ki növények, gyümölcsfák telepítését, a biodiverz ágyások bővítését, fejlesztését, rovarhotel, darázsgarázs kihelyezését, és konyhakertjük fejlesztését.