HÍREK  2024. február 28.      364

Eltemették Csukás Irén díszpolgárt

Ma kísérték utolsó útjára a Kispesti Új temetőben a 92 évesen elhunyt díszpolgárt.

Eltemették Csukás Irén díszpolgárt
A képre kattintva galéria nyílik. (12 kép)

Az önkormányzat nevében Vinczek György alpolgármester búcsúzott a január 25-én elhunyt Csukás Iréntől, felidézve életének fontosabb állomásait, 56-os tevékenységét, munkásságát.

Csukás Irén 1931-ben született Békésen, egy nagycsalád kilencedik gyermekeként. 1955-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, néprajz-muzeológia szakon, majd a Kaposvári Tanács Népművelési Osztályán népművészeti és ismeretterjesztő előadóként dolgozott.

Alig egy évvel a diploma megszerzését követően az 1956-os forradalom részesévé vált. Nagygyűléseket és járőrszolgálatot szervezett, s ha kellett, élelmiszert szállított a rászorulóknak. A forradalom leverését követően elbocsátották állásából, gyárban, könyvtárban, revizorként és képesítés nélküli nevelőként is dolgozott, s közben idős, beteg szüleit gondozta. A politikai üldözés miatt Pestre kellett költöznie, és egy kispesti nevelőotthonban helyezkedett el. Múltját és sorsát nem feledve már 1989-ben tagja lett a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (POFOSZ), majd 1992-ben megalapította az 56-os Szövetséget. Ekkor választották meg a POFOSZ kerületi elnökének is. A két szervezetet összefogva mindent megtett a Kispesten élő meghurcoltakért és a forradalom emlékének ápolásáért.

Munkája, érdekvédelmi tevékenysége mellett korán bekapcsolódott a Kispesten folyó helytörténeti kutatásokba, majd segítséget nyújtott a Helytörténeti Gyűjtemény anyagának bővítéséhez. Helytörténeti kutatómunkájának eredményeként összeállította az 56-os forradalom és szabadságharc kispesti történetét. 2002-ben kiállítást rendezett a forradalomról. 2013-ban jelent meg „A Határ úttól Szentlőrincig” című helytörténeti olvasókönyve. A kutatómunka mellett feladatának tekintette a forradalom áldozatainak megsegítését és 1956 emlékének megőrzését. 2014-ben kapta meg a Kispest díszpolgára címet.

Törékeny alkata ellenére határozott, szókimondó ember volt, aki nagy akarattal küzdött céljai megvalósítása érdekében. Az a kor, amelyben meghurcolták, keménnyé tette, ezt erősítette, hogy hosszú évtizedeken át egyedül élt. Az alpolgármester Ábrányi Emil soraival búcsúzott:
„A haza: ez a föld, hol világra jöttünk,
A haza: ez az ég, mely ragyog fölöttünk -"
A haza: e tájék, kéklő hegyek orma,
Minden, a mi itt van és szívünknek drága,
Levegője, napja, vize, rónasága,
A virág a réten, a madár az ágon.”

A POFOSZ képviseletében Udvardy Zoltán, a szövetség kispesti vezetője búcsúzott Csukás Iréntől. Fejet hajtott emléke előtt a két kispesti szabadságharcos, Égi Pál és Apró József is.