HÍREK  2016. június 10.      2,780
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Köszöntötték az új díszpolgárt és a kitüntetetteket

Dr. Balogh Pál aranydiplomás mérnök, wekerlei önkéntes lett Kispest Díszpolgára 2016-ban. Tízen Kispestért Díjat, tizenöten Dicsérő Oklevelet, heten pedagógus kitüntetést vehettek át a KMO Művelődési Házban rendezett ünnepségen, csütörtökön. Az ünnepi műsorban közreműködött Pelsőczy László színművész, Taligás Lajos karnagy vezetésével a Kispesti Művészeti Iskola Szimfonikus Zenekara és Horváth Dávid, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanulója, a Kinder Tojás Fesztivál vers-prózamondó versenyének idei győztese.

Köszöntötték az új díszpolgárt és a kitüntetetteket
A képre kattintva galéria nyílik. (50 kép)

A település 145. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Burány Sándor országgyűlési képviselő Tamási Áron szavaival köszöntötte a megjelenteket „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Úgy fogalmazott, hogy rendhagyó a születésnap, mert nem az ünnepelt várost köszöntik ezen a napon – az majd vasárnap a Városünnepen történik –, hanem az ünnepelt nevében azoknak köszöni meg az önkormányzat a mindennapi munkát, akik jobbá, élhetőbbé tették a kerületet, akik azért dolgoztak, hogy Kispest és általa Magyarország, a világ és a mindenség jobb hely legyen.

A köszöntést követően Gajda Péter polgármester Kispest két országgyűlési képviselőjével, Dr. Hiller Istvánnal és Burány Sándorral együtt adta át a Kispest Díszpolgára címmel járó, a kerület címerének rajzolatával díszített arany emlékgyűrűt és kitűzőt dr. Balogh Pál aranydiplomás mérnöknek, wekerlei önkéntesnek, volt önkormányzati képviselőnek.

Kispestért Díjjal tüntette ki a testület azokat, akik embersége, Kispesthez kötődő munkássága példaértékű: dr. Bertalan Imre fogorvost, a fogászat osztályvezető főorvosát, Bohus Gábornét, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola tanítóját, Dékánné Haas Zsuzsannát, a Hungária Általános Iskola és Kollégium pedagógusát, napközis nevelőjét, Halek Zoltánnét, a Kispesti Egészségügyi Intézet ideggyógyászatának asszisztensét, dr. Klár Andrásnét, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola igazgatóhelyettesét, dr. Kokas Péter egyetemi docens, gasztroenterológust, Papp Krisztinát, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusát, Párkány Imrénét, a Kispesti Arany Óvoda vezetőjét, Szabó Máriát, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár igazgatóját, dr. Zalaföldi Kornéliát, a Kispesti Egészségügyi Intézet Gyermekkardiológiai Osztályának főorvosát. Az elismeréseket a polgármestertől, valamint Vinczek György és Kertész Csaba alpolgármesterektől vehették át a díjazottak.

A polgármester és dr. Béja Julianna jegyző Dicsérő Oklevelet adott át azoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben munkájukkal bizonyították elhivatottságukat, és hozzájárultak szűkebb közösségük megbecsüléséhez, Kispest fejlődéséhez: Ábelné dr. Juhász Mária ügyvédnek, az önkormányzat jogi tanácsadójának, dr. Benedek-Szabó Andreának, a Polgármesteri Hivatal jogi referensének (aki majd később veszi át az elismerést), Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia tájépítész mérnöknek, a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodája munkatársának, Hegedüs Anikónak, a Kispesti Zöld Sziget Óvoda óvodapedagógusának, Hencz Editnek, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. ker. Tagintézménye gyógypedagógusának, Ignáczné Balázs Gabriellának, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és számviteli ügyintézőjének, Kissné Kovács Évának, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat csoportvezető gondozójának (távollétében Balázs Piroska intézményvezető vette át az elismerést), Molnár Lászlónak, a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetőjének, Posztobányi Zoltánnénak, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási csoportja munkatársának, Pusztai Ferencnek, a Kispesti Pannónia Általános Iskola tanárának, Rosta Gábornak, a Városi Kertek Egyesület vezetőjének, dr. Sárdi Katalinnak, a Kispesti Egészségügyi Intézet Szemészeti Osztálya főorvosának, Tóthné Szebenyi Szilviának, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjének, Varga Helénának, a Kispesti Napraforgó Óvoda titkárának, Zsár Lászlónak, a Polgármesteri Hivatal polgármesteri referensének.

Hét pedagógus kapott elismerést a pedagógiai-szakmai szolgáltatások magas színvonalú ellátásáért, a speciális nevelési igényű tanulók együttneveléséért.
Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevelet vehetett Sósné Pál Emőke, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola tanítója.
Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért Elismerő Oklevelet kapott Borszékiné Sütő Piroska, a Kispesti Árnyas Óvoda óvodapedagógusa és Kissné Baranyai Éva, a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola orgona- és szolfézs-zeneelmélet tanára.
Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevélben részesült Igaz Ágnes, a Kispesti Pannónia Általános Iskola tanítója és Fekete Krisztina, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola pedagógusa.
Polgármesteri Dicsérő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért elismerést vehetett át Ugróczky Gábor, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola tanára és Nagy Gáborné, a Kispesti Tarka-barka Óvoda óvodapedagógusa.

Kispestért Oklevelet kapott a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógusok munkaközössége.