KÖZLEMÉNYEK  2014. október 21.

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása

A Kispesti Rendészeti Központ Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal önálló irodájaként ellátja a XIX. kerület közterületein (kivéve a fővárosi tulajdonú utakat) a közterületen engedély nélkül tárolt, valamint üzemképtelen gépjárművekhez, azok elszállításához kapcsolódó feladatokat. Teszik mindezt a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet, illetve a 30/2010. Főv. Kgy. rendelet értelmében.

roncsauto

Üzemképtelen gépjárműnek tekinthető a KRESZ 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az, amelynek a hatósági jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt. Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti, főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre – legfeljebb 90 napra – díj ellenében adható ki.

Az üzemképtelen gépjármű észlelésekor a Kispesti Rendészeti Központ önkormányzati rendész munkatársai a járművön értesítést, felszólító jelzést helyeznek el, mely tartalmazza a jogkövetkezményre történő figyelmeztetést, hogy 10 napot követően elszállítással eltávolítható. A figyelmeztetést követően – amennyiben azonosítható – postai úton megtörténik a tulajdonos kiértesítése és felszólítása járműve eltávolítására.

Ha a tulajdonos maga nem gondoskodott sem közterület-használati hozzájárulás beszerzéséről, sem a jármű eltávolításárólközterületről, sem a műszaki engedély megújításáról, a fenti rendelkezések megszegésével tárolt gépjárművet a tulajdonos költségére telephelyre szállítjuk a felszólító jelzés kihelyezésétől számított 10. napot követően.

Az elszállított járművek ezt követően 6 hónapig a telephelyen nyitvatartási időben átvehetők, amennyiben a jármű tulajdonosa a jármű átvételére való jogosultságát igazolta, és az intézkedés költségét megtérítette, vagy a befizetés tényét számlával igazolta. Amennyiben nem jelentkezik a járműért az illetékes, értékesítésre vagy megsemmisítésre kerül sor.

A gépjármű tárolási helye: Keresztúri Autóbontó 
Cím: 1105 Budapest, Keresztúri út 122., 
Telefon: +36 1 2643371, +36 20 2180133, +36 30 2008180 
Nyitva tartás: H-P: 8:00-16:30, Szo-V: 9:00-15:00

Elszállított gépjárművek listája