NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 23.

Fa kivágása, pótlása

A közterületi sorfák, parkfák és cserjék (együttesen fásszárú növényzet) az önkormányzat tulajdonát képezik, kezelésük és fenntartásuk a Közpark Kft. feladata.

A magáningatlanon található fásszárú növényzet fenntartási, ápolási munkáiról a mindenkori ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

Kispest közigazgatási területén (közterületen és magáningatlanokon is) található élő fa kivágása, valamint közterületen a cserjék kivágása is engedélyköteles.

A fásszárú növények kivágásával kapcsolatos engedélyezési eljárást a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodáján kell kezdeményezni az alábbiak szerint:

- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozza a közterületi növényzet kivágásával kapcsolatos teendőket (részletes tájékoztató itt található).

- A fák védelméről szóló 20/2014. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet az ingatlanokon belüli fákkal kapcsolatos eljárást szabályozza, valamint mindkét esetben a pótlással kapcsolatos előírásokat tartalmazza (részletes tájékoztató itt található).

A rendelet az engedélyezési eljáráson és pótlási előírásokon túlmenően a fásszárú növények védelme érdekében szigorú szankcionálási lehetőséget is biztosít az eljáró hatóságnak.

Kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő pénzbírság kiszabására van lehetőség engedély nélküli fakivágás, szükséges mértéket meghaladó, indokolatlan lombtömegvesztést okozó csonkolás, egyéb rongálás, valamint az előírt pótlási kötelezettség nem teljesítése esetén.

- Fakivágási kérelem közterületen - pdf
- Fakivágási kérelem magáningatlanon - pdf 

Ügyintézés: Zöldprogram Iroda