ÜGYTÍPUSOK  2015. július 10.

Gyógyszertámogatás

A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személy havi vényköteles –a társadalombiztosítási támogatásba befogadott –rendszeres gyógyszerköltségeihez nyújtott hozzájárulás.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az említett rendelet 2/a.melléklete szerinti háziorvosi igazolást is.

Nyomtatvány:
Gyógyszertámogatáshoz szükséges nyomtatványok 

Ügyintézés: Humánszolgáltatási és Szociális Iroda