VELÜNK TÖRTÉNT...  2017. július 10.      1,548
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Uniós támogatást kapott a Deák gimnázium

Uniós támogatást nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium „Tárt kapuk, avagy új módszerek alkalmazása iránti fogékonyság növelése” című pályázata.

erasmus

Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk szakavatott, a változások követésére nyitott, innovatív tantestülettel rendelkezik. Évek óta sikerrel veszünk részt uniós pályázatokon. A HEFOP és TÁMOP pályázati programoknak köszönhetően különösen megnövekedett a módszertani továbbképzéseken résztvevő pedagógusaink száma.

Legújabb sikerünk, hogyaz Erasmus+ KA1 köznevelési mobilitási pályázatunkkal ismét Európai Uniós pályázatot nyertünk.

11 mobilitáson 10 kollégánk fog részt venni annak érdekében, hogy a jövőben nemzetközi projekteket valósíthassunk meg a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Európa más országaiban működő intézményekkel együtt. Intézményi stratégiánkban megfogalmazottaknak megfelelően, módszertani kultúránk folyamatos megújítása mellett, célunk a nemzetköziesítés. Ehhez segítségül szolgálnak a nemzetközi mobilitások, melyeken való részvétel által növekszik az új, nemzetközi téren bevált módszertanok iránti fogékonyságunk. Mindez hozzájárul fejlesztési céljaink, a hatékony tehetséggondozás, a módszertani sokszínűség, a személyközpontú nevelés megvalósításához, az IKT kompetenciáink további, a XXI. századi gyermekekhez igazodó fejlesztéséhez.

A célok megvalósításához szükségünk van jó idegen nyelvtudással rendelkező pedagógusokra, interkulturális kompetenciáink elmélyítésére, külföldön szerzett pedagógiai, módszertani tapasztalatok szerzésére, további jó gyakorlatok megvalósítására, nemzetközi projektmenedzseri ismeretekre.

Az Erasmus+ mobilitási projektbe bevont munkatársak valamennyien nyitottak konkrét célunk megvalósítására, a nemzetköziesítésre, az innovációra, a megújulásra. A nemzetközi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok megfelelő motivációt fognak jelenteni az interkulturális nevelés és együttműködés megvalósításában. Legfontosabb célunk az, hogy a megszerzett és fejlesztett kompetenciáink, az ennek nyomán megvalósuló nemzetközi projektek hozzájáruljanak ahhoz, hogy diákjainkat toleráns, európai értékrenddel bíró az európai mobilitásban rejlő lehetőségeket kihasználni képes polgárokká neveljük.

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium