TESTÜLETI ÜLÉSEK - HATÁROZATOK  2022. november 22.

Testület ülés - 2022. november 29. 16:00 óra

 

Tisztelettel meghívom
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. november 29. (kedd) 16 órai kezdettel
a Kispesti Polgármesteri Hivatal dísztermében
(1195 Budapest, Városház tér 18-20. I. emelet 41.)
tartandó rendkívüli ülésére


Napirend:

1.) Települési támogatással kapcsolatos döntés
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előterjesztő: Gajda Péter polgármester

2.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Rendelet egységes szerkezet tervezete
     SZLB határozat
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előterjesztők: Gajda Péter polgármester és dr. Béja Julianna jegyző

3.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. ( ) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2022. évi igazgatási szünetekről 35/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Pontosított 2022. évi igazgatási szünet rendelet tervezet
     Rendelet egységes szerkezet tervezete
     ÜB határozat
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előterjesztők: Gajda Péter polgármester és dr. Béja Julianna jegyző

4.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. ( ) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2023. évi igazgatási szünetekről 27/2022. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Pontosított 2023. évi igazgatási szünet rendelet tervezet
     Rendelet egységes szerkezet tervezete
     ÜB határozat
     
(A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.)
Előterjesztők: Gajda Péter polgármester és dr. Béja Julianna jegyző

5.) A Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társasággal közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása
     KKB határozat
Előterjesztő: Gajda Péter polgármester

6.) Városüzemeltetési szolgáltatások keretmegállapodás megkötéséhez előzetes engedély megadása a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére
     KKB határozat
Előterjesztő: Gajda Péter polgármester

7.) Játszóterek, eszközök karbantartása keretszerződés megkötéséhez előzetes engedély megadása a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére
     KKB határozat
Előterjesztő: Gajda Péter polgármester

8.) dr. Heinisch Pál felnőtt fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
     KOSIEB határozat
Előterjesztő: Vinczek György alpolgármester

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata intézményeinek 2023. évi belső ellenőrzési terve
     PEB határozat
     KKB határozat
Előterjesztő: dr. Béja Julianna jegyző

10.) Önálló képviselői indítvány
Csatlakozás az Európai Bizottság elnökének címzett levélhez
Előterjesztő: Ékes Gábor, Fekete Márk, Lazányi Ferenc, Song Simon, Vidra Zoltán képviselő

 

Budapest, 2022. november 23.

 

Tisztelettel:

Gajda Péter
Kispest polgármestere

 

Nem besorolt napirendi pont:
ÜB napirendre vonatkozó határozata 

 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2022. évi igazgatási szünetekről szóló 35/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2023. évi igazgatási szünetekről szóló 27/2022. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nyílt jegyzőkönyv 
Nyílt jegyzőkönyvi kivonat 
Zárt jegyzőkönyvi kivonat