2015. december 10. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Szociális fellebbezésekről másodfokú döntés I-II.

2.) Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása

3.) Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása

4.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének…/2015. (   ) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

5.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2015. (   ) önkormányzati rendelete Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának jelképeiről és a Kispest név használatáról

8.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről

9.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete a 2015. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről szóló

10.) Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi felhívása a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 35/2004. (VI.21.) rendelettel összefüggésben, és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének .../2015. (   ) önkormányz

11.) Javaslat a Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

12.) A Kispesti Mese-Vár Óvoda és a Kispesti Zöld Sziget Óvoda alapító okiratának módosítása

13.) A Kispesti Árnyas Óvoda, a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda, a Kispesti Tarka-barka Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda alapító okiratának módosítása

14.) Javaslat a Közpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

15.) A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok és vásárok Üzemeltetési Szabályzatának módosítása

16.) Folyószámla-hitelkeret biztosítása

17.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete igazgatói pályázat kiírása

18.) A Kispesti Gyöngykagyló Óvoda vezetői pályázatának kiírása

19.) Óvodai álláshely változása a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában

20.) Önkormányzati lakások eladási tilalom alóli felmentése

21.) A 42-es villamos meghosszabbítására készülő Szabályozási Terv véleményezési eljárásának ismételt megindítása

22.) A Magyar Vöröskereszt Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 112. Hrsz.:161822 szám alatti ingatlanra fennálló bérleti jogviszonyának rendezése

23.) Budapest, XIX. Ady E. út 114. (Hrsz.: 161824) kivonása a pályázaton értékesítendő ingatlanok közül

24.) Budapest, XIX. József Attila u. 74. ingatlanból helyiség kedvezményes bérbeadása a MIMOSZ Alapítvány részére

25.) Budapest, XIX. Eötvös u. 3-7. alatti 5/B jelű helyiség kedvezményes bérbeadása a KNSI részére

26.) XIX. ker. Batthyány u. 5. - megállapodás önálló hőközpont létrehozásáról

27.) Budapest, XIX. Lehel u. 6. és 8. szám alatti 162236 és 162237 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése

28.) A Veres Pálné Gimnáziummal közösségi szolgálat tekintetében kötendő együttműködési megállapodás

29.) A Wekerlei Sporttelep bérbeadása

30.) Az Alfa Sport Club Kispest Egyesülettel kötendő bérleti szerződés

31.) Együttműködési megállapodás a települési támogatás keretében az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel, a lakhatási támogatással és adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokró

32.) Együttműködési megállapodás a települési támogatás keretében az ELMŰ Nyrt-vel és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel, a lakhatási támogatással és adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokról

33.) Együttműködési megállapodás a települési támogatás keretében a Díjbeszedő Holding Zrt-vel a lakhatási támogatással és adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokról

34.) Megállapodás tervezet a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi ellátására

35.) Javaslat az U19, A Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány megszüntetésére

36.) A Misszió Alapítvány "Micva-Ház" "Jótett"  2014. évi támogatásának elszámolása („népkonyha” szolgáltatás)

37.) A Misszió Alapítvány 2015. évi támogatási szerződése

38.) DIXI Alapítvány nyári tábor támogatására beadott pályázat elszámolásának elfogadása

39.) Wekerlei Társaskör Egyesületnek az Almavirág tér megújítására vonatkozó projekthez kapcsolódó támogatási szerződése

40.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal kintlevőségeinek alakulásáról, behajtásra tett intézkedésről

41.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

42.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

43.) A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet behajthatatlan követelései leírásának jóváhagyása

44.) Kispest Környezetvédelmi Programjában megjelölt célok, feladatok megvalósítása a 2012. december és 2015. október közötti időszakra vonatkozóan

45.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési terve

46.) Felmérés az oktatási és nevelési intézmények műszaki állapotáról 2015.

47.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

48.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

49.) Tájékoztató a 2015/2016. nevelési év indításáról

50.) Képviselői kérdések

Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság javaslata a módosított napirendre (pdf)

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozatai (pdf)

 


Nyílt jegyzőkönyi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 32/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Kispest kerületi városrendezési és építési szabályzatáról szóló 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 34/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 35/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat jelképeiről és a Kispest név használatáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 36/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról é beszerzések rendjéről (pdf)

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a 2015. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről szóló 12/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 38/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (pdf)

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.